สถานีคิดเลขที่ 12 โดย สุวพงศ์ จั่นฝังเพ็ชร/สันนิวาส

สถานีคิดเลขที่ 12 สุวพงศ์ จั่นฝังเพ็ชร

——————–

สันนิวาส

———————-

สันนิวาส มีความหมายหนึ่ง ว่า การอยู่ด้วยกัน

ซึ่ง การอยู่ด้วยกันนั้น ย่อมหมายกว้างไปถึงการต้องมีอะไร”ร่วม”ระหว่างกันด้วย มิฉะนั้นคงอยู่ด้วยกันไม่ได้

กล่าวถึง “การเมืองสันนิวาส” หรือ การอยู่ด้วยกันทางการเมือง ตอนนี้น่าสนใจ เพราะมีหลายประเด็นกำลังร้อน

ที่พูดถึงกันมาก นั่นคือ สูตรการคำนวณเลือกตั้ง ที่พลิกผันกันมาหลายตลบ จาก100หารเปลี่ยนไปเป็น500หาร

แล้วกำลังจะมีปฏิบัติการ “ทำแท้ง” ย้อนกลับไปสูตรตั้งต้น100หารตามที่คณะกรรมการเลือกตั้ง(กกต.)เสนอและคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ กันอีกครั้ง

การทำแท้งนี้ ว่ากันว่า 2 พรรคใหญ่ คือ พลังประชารัฐ และเพื่อไทย “สันนิวาส”กัน จนทำให้พ.ร.ป.การเลือกตั้งมีโอกาสแท้ง ด้วยเหตุแทรกซ้อนพิจารณา”ไม่ทัน”มีสูง

ซึ่งหากปฏิบัตินี้สำเร็จ คงทำให้คนจำนวนไม่น้อยใช้ทฤษฏีสมคบคิด คิดไกลไปอีกว่าจะมีการเมืองสันนิวาส ภาค 2 ต่อไป ระหว่างพลังประชารัฐกับเพื่อไทย อีกหรือไม่

เพราะก่อนหน้านี้ ก็มีการโยนหินก้อนเล็กก้อนน้อยออกมาเป็นระยะๆ ว่า พรรคพลังประชารัฐ ภายใต้การนำของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ อาจจะ”กลับหลังหัน”ไปจับมือกับเพื่อไทยหลังการเลือกตั้งครั้งหน้าก็ได้

ซึ่งถามว่า มีความเป็นไปได้ไหม ก็คงต้องตอบว่าในทางการเมืองอะไรก็เป็นไปได้

แต่ก็นั่นแหละเรื่องนี้ ยังอยู่ในระดับ “ข่าวปล่อยหยั่งเชิง” และแฝง จุด”ประสงค์ร้าย”อยู่มากพอสมควร

จึงต้องฟังหูไว้หู

และยิ่งเมื่อไปพิจารณาความเป็นไปได้แล้ว

โอกาสที่จะมีการพลิกจับขั้วทางการเมืองใหม่นั้นไม่มาก

“3ป.สันนิวาส”ยังคงเหนียวแน่น เดินไปตามแนว”เลือดทหาร”ย่อมข้นกว่าน้ำอยู่ตามสมควร

แต่กระนั้น เราก็คงไม่ปฏิเสธภาวะ”สันนิวาส”นั้นมีอาการ”อาละวาด”เข้ามาแทรกแซงอยู่ด้วยไม่น้อย

การเกิดขึ้นของพรรคใหม่ อย่าง”รวมแผ่นดิน”ของพล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา หรือ”รวมไทยสร้างชาติ” ของนายพีระพันธ์ สาลีรัฐวิภาคย์ คือดรรชีชี้วัด

กล่าวคือถึงจะอยู่ในตระกูลพรรค”รวม”เหมือนกัน

แต่เป็นไปในลักษณะสร้างดาวคนละดวงมากกว่า

โดยรวมแผ่นดิน เอนเอียงไปในทางสนับสนุน พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ ให้เป็นหมายเลขหนึ่ง ทางการเมือง

ส่วนรวมไทยสร้างชาติ แม้จะปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นพรรคอะไหล่ของใคร แต่เป้าหมายก็เด่นชัด ที่จะผลักดันให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไปต่อในฐานะผู้นำแห่งอำนาจ

ดาว คนละดวงนี้เอง ทำให้ ภาวะ”สันนิวาส” หรือ”การอยู่ร่วมกัน”ไม่ราบรื่นเหมือนเก่า

มีการแย่งชิง”การนำ”อย่างแจ่มชัด

แต่กระนั้น จะนำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงถึงขนาดแยกขั้วไปจับมือกับฝ่ายตรงข้ามเลยหรือไม่ ยังอีกไกล

พล.อ.ประยุทธ์ นั้นไม่ต้องพูดถึง โอกาสแทบจะปิดตายในการไปจับมือกับฝ่ายเพื่อไทยหรือก้าวไกล

ส่วนพล.อ.ประวิตร ที่ ยืดหยุ่น ลื่นไหล ทางการเมือง มากกว่า อย่างที่บอกตอนต้นว่ามีการโยนหินถามมาตลอดว่าอาจจะร่วมมือกับเพื่อไทย ซึ่งก็อาจเป็นไปได้ตามธรรมชาติการเมือง ที่ความแน่นอนคือไม่แน่นอน

แต่เมื่อดูองค์ประกอบหลายๆอย่างแล้ว โอกาสจะสะวิงไปถึงขั้นเปลี่ยนขั้วนั้นยาก

3 ป.สันนิวาส ยังเป็น “ความเป็นไปได้”ทางการเมืองไทยมากที่สุดตอนนี้

และคงต่อสู้กับยุทธศาสตร์แลนด์สไลด์ ของเพื่อไทย และ เป้าหมายการรื้อใหญ่ทางสังคม ของพรรคก้าวไกล ต่อไป

เพียงแต่ เส้นทาง 3 ป.สันนิวาส จะไม่ราบรื่นดังเดิม จะปรากฏร่องรอย 3 ป.และแนวร่วม “อาละวาด”เข้าใส่กัน เพื่อช่วงชิงการนำในหมู่พี่น้องชัดเจนและมากขึ้น