E-DUANG : อ่าน ปรากฎการณ์ หลวงปู่แสง อ่าน ปรากฎการณ์ “นักเรียนเลว”

ปรากฎการณ์”หลวงปู่แสง”แห่งยโสธร ไม่เพียงสะท้อนให้เห็นถึงสภาพความเป็นไปภายในวงการพระสงฆ์ หากแต่ยังทำให้เห็นถึง การเปลี่ยนแปลงในแวดวงสื่ออย่างแหลมคม

ถามว่าเหตุใดเรื่องอื้อฉาวอันเกี่ยวกับพระสงฆ์องคเจ้าจึงได้ปรากฏขึ้นกระทั่งกลายเป็น”ปรากฏการณ์”

คำตอบ 1 มาจากความเป็นจริงภายในแวดวง”ดงขมิ้น”

คำตอบ 1 สะท้อนและยืนยันให้เห็นถึงการทำงานอย่างมีลัก ษณะรุกเป็นอย่างมากทะลวงเข้าไปในแวดวงพระสงฆ์องคเจ้าเพื่อ เสริมและสร้างเรตติ้ง

เมื่อ 2 องค์ประกอบนี้ประสานเข้ามาอยู่ในเส้นทางเดียวกันจึงนำไปสู่ปรากฏการณ์”อื้อฉาว”เรื่องแล้วเรื่องเล่าอันจุดประกายขึ้นในสังคมโซเชียล

จึงได้เกิดคนแบบ”หมอปลา” จึงได้เกิดคนที่ดำรงอาชีพเป็นยูทูบเบอร์ เพื่อสร้างสถานะไปสู่”เอ็นฟลูเอ็นเซอร์”อันเป็นช่องทางหนึ่งนำไปสู่ชื่อเสียงและการก่อรายได้

เราจึงเห็นคนอย่าง”หมอปลา” เราจึงเห็นคนอย่าง”หลวงพี่สมปอง” เราจึงเห็นคนอย่าง”ทิดไพรวัลย์”

แล้วทุกอย่างก็มาบรรจบพบกันผ่านปรากฏการณ์หลวงปู่

 

ถามว่าความวิปริตผิดธรรมวินัยของพระสงฆ์องคเจ้าเพิ่งเกิดขึ้นมีขึ้นในสังคมดงขมิ้นและในสังคมไทยกระนั้นหรือ

คำตอบก็คือ เกิดขึ้นมาแล้วอย่างยาวนาน แต่มิได้เป็นข่าว

การเติบใหญ่พัฒนาของเทคโนโลยีกระทั่งก่อรูปขึ้นเป็นโลกแห่งโซเชียลมีเดียต่างหาก ทำให้เรื่องซึ่งเคยเกิดขึ้นและดำรงอยู่อย่างเงียบเชียบได้ถูกกระจายกลายเป็นข่าว

และเมื่อข่าวอันเกี่ยวกับพระสงฆ์องคเจ้าได้รับความสนใจจากสังคม การเสาะหาเรื่องราวแบบนี้จึงดำเนินไปและทวีความพิสดารพันลึกมากยิ่งขึ้น

พิสดารพันลึกถึงกับมีการสมคบคิดระหว่างอินฟลูเอ็นเซอร์

กับบรรดานักข่าวแต่ละสำนัก วางแผนเพื่อสร้างข่าวและทำให้ข่าว

ดำเนินไปอย่างมากด้วยสีสัน

ท่ามกลางการตั้งข้อสงสัยต่อพระ ข้อสงสัยต่อสื่อ

 

หากติดตามการเคลื่อนไหวของแต่ละข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็นการ ปรากฏขึ้นของการเคลื่อนไหวในหมู่นักเรียน การเคลื่อนไหวในหมู่แวดวงดงขมิ้น

เท่ากับตีกระทบไปยังจุดเปราะบางอย่างยิ่งทางวัฒนธรรม

สะท้อนให้เห็นว่าการดำรงอยู่อย่างมั่นคงของสังคมจารีตเริ่มถูกท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างรุนแรงและแหลมคม

ตีกระทบต่อวัฒนธรรมความเชื่ออย่างหนักหน่วงยิ่งขึ้น