สมุนไพรมหิดล : สมอทะเล

สมอทะเล Sapium indicum willd EUPHORBIACEAE

ไม้ต้น ผลัดใบ บริเวณโคนต้นมีพูพอน เปลือกต้นหนาแตกเป็นร่อง

ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนานหรือรูปรี ปลาย แหลม โคน มนหรือสอบ ขอบจักฟันเลื่อยเล็กน้อย ผิวด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน

ดอก ช่อ ออกตามซอกใบและปลายกิ่ง เป็นช่อกระจะขนาดเล็ก ดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ดอกย่อยสีขาวนวล กลีบเลี้ยง 5 กลีบ ไม่มีกลีบดอก

ผลอ่อน สีเขียวจัด ทรงกลม มี 3 พู ปลายผลมีติ่งของกลีบเลี้ยงติดอยู่ เมื่อแก่จะแตกเป็น 3 ซีก

ผลอ่อน ใช้เบื่อปลา

ผล ใช้ย้อมผ้า ให้สีดำและสีเขียวเหลือง เนื้อไม้ใช้ทำฟืน

ผล ผสมในตำรับยาแก้ไข้ แก้บิด ใบ นึ่งให้สุกแล้วตากแห้ง ใช้ผสมเป็นยาระบาย

ราก ผสมในยาต้ม แก้โลหิตระดูมาไม่ปกติ

เปลือก ขับลม ผสมในยาแก้ท้องเสีย อาเจียน

4สมอทะเล1 4สมอทะเล2