สำรวจการต่อสู้ทางความคิด-ชีวิตการเมืองไทย ผ่านปกมติชนสุดสัปดาห์ สะท้อนการต่อสู้เข้มข้น ระหว่าง GEN เก่า-GEN ใหม่

เนื่องในโอกาสการก้าวสู่ปีที่ 42 ของ นิตยสาร #มติชนสุดสัปดาห์ มีความพิเศษหลายอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคม 2564 ทั้งความพิเศษของเนื้อหาภายในเล่มนิตยสาร  บทความพิเศษมากมาย การย้อนคุยกับบุคคลที่ขึ้นหน้าปกแล้วขายดีที่สุด

แต่ที่พิเศษกว่าครั้งไหน ๆ ปีนี้ถือเป็นปีแรกที่  มติชนสุดสัปดาห์ จัดเวทีพิเศษขึ้นมาในช่วงที่สถานการณ์การเมืองในประเทศกำลังเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญ ภายใต้ชื่องานว่า 2565 ท้าเปลี่ยนประเทศไทย

เชิญรับชม “4 พรรค ประชันวิสัยทัศน์ ”ที่มีการดำเนินรายการโดย จอมขวัญ หลาวเพ็ชร์

วันศุกร์ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 – 15.00น.
รับชมพร้อมกัน ผ่านระบบ Live Streaming
Facebook : Matichon Weekly มติชนสุดสัปดาห์ / มติชน / ข่าวสด / ประชาชาติธุรกิจ

Youtube : Matichon TV / Matichon Weekly

—————————————————————————————

ปกมติชนสุดสัปดาห์ ในวาระปีที่ 41 สู่ปีที่ 42

สะท้อนการต่อสู้เข้มข้นระหว่าง GEN เก่า-GEN ใหม่

ปกถือเป็นจุดเด่นสำคัญของ “มติชนสุดสัปดาห์”

———

—————

เด่นและสำคัญอย่างไร

ขออ้างอิงตอนหนึ่งจากวิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวารสารสนเทศ ภาควิชาวารสารสนเทศ

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2549

ของนางสาวศจีรัตน์ พุฒเรืองศักดิ์ เรื่อง “วาทกรรมการเมืองที่ปรากฏบนปกนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์”

(http://cuir.car.chula.ac.th/bitstream/123456789/14703/1/Sajeerat_Pu.pdf)

———

——————-“…ปกนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์

มีการนําเสนอรูปแบบและลักษณะเชิงสัญลักษณ์หรือผสมผสานรูปแบบต่างๆ

พาดหัวปกของนิตยสารมติชนในหนึ่งฉบับ

อาจจะมีทั้งการสะท้อนภาพความจริง สรุปเรื่องราว วิเคราะห์ ขุดคุ้ย

แทรกอารมณ์ขัน ล้อเลียน เสียดสี

แฝงความรู้สึกร่วม และมีเงื่อนงํา ความขัดแย้ง

โดยใช้สัญญะที่นําเสนอความหมายนัยแฝง (Denotative meaning) มากกว่าความหมายนัยตรง (Connotative meaning)

ดังนั้น ผู้อ่านจึงจําเป็นที่จะต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นปกด้วย

เพื่อจะได้เข้าใจความหมายได้ตรงตามที่ทีมงานผู้ผลิตต้องการสื่อ

ส่วนข้อความยกป้าย (ของการ์ตูน)

————–

 

————–

ที่ปรากฏบนปกนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์มีการนําเสนอรูปแบบ

และลักษณะเชิงสัญลักษณ์หรือผสมผสานรูปแบบต่างๆ มากที่สุด เช่นเดียวกับการนําเสนอพาดหัวปก

เพราะนอกจากตัวการ์ตูนเจ้าหนูยกป้ายจะสามารถแสดงความหมายนัยแฝงบางอย่างแล้ว ข้อความที่อยู่บนป้ายก็เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงความหมายที่อาจมีความหมายเหมือนหรือแตกต่างจากบุคลิกลักษณะของตัวการ์ตูนเจ้าหนูยกป้ายนี้ด้วย โดยทีมงานผู้ผลิตสามารถนําเสนอในรูปแบบและลักษณะที่มีการสะท้อนภาพ ความจริง สรุปเรื่องราว วิเคราะห์ ขุดคุ้ย, แทรกอารมณ์ขัน ล้อเลียน เสียดสี, แฝงความรู้สึกร่วม และมีเงื่อนงํา ความขัดแย้ง…”

 

ปกในขวบปีที่ 41 และกำลังก้าวสู่ปีที่ 42 ของมติชนสุดสัปดาห์ ก็ยังคงมีลักษณะอย่างที่กล่าวถึงโดยครบถ้วน

และหากลงในรายละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกสักนิด

ปกมติชนสุดสัปดาห์ในปีที่ 41 (พฤศจิกายน 2563-ตุลาคม 2564) กว่าหนึ่งร้อยแปดสิบปก

ได้สะท้อนปรากฏการณ์และกระแสที่เกิดขึ้นในสังคมไทย 2 กระแสหลักใหญ่ที่ทีมงาน “มติชนสุดสัปดาห์” ให้ความสนใจและมองว่าน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนอันสำคัญของประเทศไทย

นั่นคือการปะทะกันของเจเนอเรชั่นของคน 2 รุ่น เก่าและใหม่

ปะทะกันผ่านทั้งเทคโนโลยี อุดมการณ์ แนวคิด (การเมือง-เศรษฐกิจ-สังคม) รสนิยม การใช้ชีวิต

ปกมติชนสุดสัปดาห์ เป็นเวทีที่ฉายภาพดังกล่าวได้แม้ไม่ทั้งหมด

แต่ก็ชี้ให้เห็นแนวโน้มเหล่านั้นผ่านทั้งนัยแฝง และทั้งความหมายนัยตรง

 

ทั้งนี้ น่าสังเกตว่าปกในปีที่ 41 ของมติชนสุดสัปดาห์ เด็ก-เยาวชน คนรุ่นใหม่ หรือเจเนอเรชั่นใหม่ สามารถเบียดแทรกขึ้นมายึดพื้นที่ปกได้อย่างมีนัยสำคัญ

ตัวอย่างปกที่คนรุ่นใหม่ขึ้นปกมติชนสุดสัปดาห์

สามารถตีคู่กับคนรุ่นเก่า โดยเฉพาะที่ยึดกุมกระแสหลักของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ได้อย่างเข้มข้น

ตัวอย่างปกที่คนรุ่นเก่าขึ้นปกมติชนสุดสัปดาห์

 

ด้านหนึ่ง ปกมติชนสุดสัปดาห์ ในปีที่ 41 ได้สะท้อนและชี้ให้เห็นแนวโน้มของช่องว่างและการปะทะระหว่างวัย ระหว่างเจเนอเรชั่นเก่าและใหม่ ที่อาจนำไปสู่ “การเปลี่ยนแปลง” ที่สังคมไทยอาจไม่เคยพบเห็น

ซึ่งตอนนี้ อาจจะไม่สามารถชี้ชัดได้ว่า ใครหรือฝ่ายใดจะเหนือกว่า

ยังเป็นการต่อสู้อันยืดเยื้อ

ทั้งระหว่าง GEN เก่า กับ GEN ใหม่

 

ตัวอย่างปกที่สะท้อนการปะทะกันระหว่าง Gen เก่า กับ Genใหม่

 

รวมทั้งการต่อสู้ช่วงชิงการนำกันเองใน GEN เก่า กับ GEN เก่าที่ชวนให้สับสนอลหม่านซึ่งอาจเป็นภาวะของการเปลี่ยนผ่านที่ต้องจับตาโดยใกล้ชิด

 

ตัวอย่างปกที่สะท้อนการปะทะกันเองระหว่าง Gen เก่า กับ Gen เก่า

 

และปีที่ 42 ของมติชนสุดสัปดาห์

“ปก” ก็คงจะเป็นเวทีที่สะท้อนปรากฏการณ์อันน่าสนใจนี้อย่างเข้มข้นต่อไป

 

 

ภายใต้ความตั้งใจที่จะให้ภาพความจริง สรุปเรื่องราว วิเคราะห์ ขุดคุ้ย แทรกอารมณ์ขัน ล้อเลียน เสียดสี

แฝงความรู้สึกร่วม และมีเงื่อนงํา

เหมียนเดิม!!!

 

อ่านรายงานพิเศษ

ความฝัน ความหวัง

และสายลมการเปลี่ยนแปลง

‘มายด์ ภัสราวลี’

อีกหนึ่ง Gen ใหม่บนปก ‘มติชนสุดสัปดาห์’

ได้ที่ https://bit.ly/3pOdtyo

 

คอลเล็กชั่นปกมติชนสุดสัปดาห์ ในรอบปีที่ 41

ท่านสามารถหาอ่าน ได้ที่ E-Magazine ได้แล้ว!! เพียงราคา 50 บาท เท่านั้น! คลิก

วิเคราะห์ข่าวเข้ม จาก กองบก. มติชนสุดสัปดาห์
และอ่าน มุมมอง-ความคิด จากปัญญาชน เพื่อคุณภาพของประเทศ
ท่านสามารถหาอ่าน ได้ที่ E-Magazine ได้แล้ว!! เพียงราคา 50 บาท เท่านั้น! คลิก
ท่านสามารถหาอ่าน ได้ที่ E-Magazine ได้แล้ว!! เพียงราคา 50 บาท เท่านั้น! คลิก
ท่านสามารถหาอ่าน ได้ที่ E-Magazine ได้แล้ว!! เพียงราคา 50 บาท เท่านั้น! คลิก
ท่านสามารถหาอ่าน ได้ที่ E-Magazine ได้แล้ว!! เพียงราคา 50 บาท เท่านั้น! คลิก
ท่านสามารถหาอ่าน ได้ที่ E-Magazine ได้แล้ว!! เพียงราคา 50 บาท เท่านั้น! คลิก
ท่านสามารถหาอ่าน ได้ที่ E-Magazine ได้แล้ว!! เพียงราคา 50 บาท เท่านั้น! คลิก
ท่านสามารถหาอ่าน ได้ที่ E-Magazine ได้แล้ว!! เพียงราคา 50 บาท เท่านั้น! คลิก
ท่านสามารถหาอ่าน ได้ที่ E-Magazine ได้แล้ว!! เพียงราคา 50 บาท เท่านั้น! คลิก
ท่านสามารถหาอ่าน ได้ที่ E-Magazine ได้แล้ว!! เพียงราคา 50 บาท เท่านั้น! คลิก
ท่านสามารถหาอ่าน ได้ที่ E-Magazine ได้แล้ว!! เพียงราคา 50 บาท เท่านั้น! คลิก
ท่านสามารถหาอ่าน ได้ที่ E-Magazine ได้แล้ว!! เพียงราคา 50 บาท เท่านั้น! คลิก