กวีนิพนธ์ของมุฮัมมัด อิกบาล (8) / มุมมุสลิม จรัญ มะลูลีม

จรัญ มะลูลีม

มุมมุสลิม

จรัญ มะลูลีม

 

กวีนิพนธ์ของมุฮัมมัด อิกบาล (8)

 

16.

คำร้องทุกข์ของเรานั้นมิใช่ว่าพวกเขาร่ำรวย

หรือกำปั่นของเขามีเงินหลั่งล้น

หรือพวกเขาไร้มารยาทและมิรู้จักถ้อยคำที่สุภาพ

ช่างอยุติธรรมเหลือ! ณ ที่นี้และมิรู้จักถ้อยคำที่สุภาพ

ช่างอยุติธรรมเหลือ! ณ ที่นี้และชั่วขณะนี้คือนางสวรรค์

และราชวังอันทรงมอบแก่เหล่าเดียรถีย์

ในยามที่มุสลิมผู้ยากไร้ได้เพียงคำสัญญาว่าจะได้นางสวรรค์

ก็ต่อเมื่อเขาขึ้นสวรรค์แล้ว

ที่ไหนเล่าคือความรักเอ็นดูที่พระองค์มอบแก่เราแต่เก่าก่อน?

 

17.

เหตุใดหรือในท่ามกลางหมู่ชาวมุสลิม

ผู้มั่งคั่งทางโลกจึงมีน้อยนัก?

อันอำนาจของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่สุดประมาณ

ปราศจากซึ่งขอบเขต

หากพระองค์ทรงปรารถนาแล้ว ธารน้ำก็จักผลุดพุ่งขึ้น

จากทรวงอกแห่งแผ่นดินแห้งแล้งได้

ผู้สัญจรถูกเกลียวคลื่นภาพมายาในทะเลทรายซัดสาดไป

ชีวิตเราดุจดังคำเย้ยหยันของคนแปลกหน้า

แสนเสื่อมเสียและอัตคัดขาดแคลน

ชะตากรรมของเราผู้สละชีพเพื่อพระองค์นั้น

จำต้องเสื่อมศักดิ์ศรีเช่นนี้หรือ?

 

18.

บัดนี้โลกมอบความโปรดปรานและยกย่องให้แก่ผู้แปลกหน้า

ทั้งสิ้นที่เหลือไว้ให้เราก็คือโลกแห่งภูตผีและความฝัน

คนอื่นเข้ามาครอบครองโลก วันเวลาของเราสิ้นสุดลงแล้ว

จงอย่าทรงกล่าวเลยว่า

“ไม่มีใครในโลกศรัทธาในพระเจ้าหนึ่งเดียว”

เรามีชีวิตอยู่เพื่อสดับเสียงแซ่ซร้องร้องเรียก

พระนามแห่งพระองค์

เป็นไปได้อย่างไรหนาที่ซากี9 จากแล้วแต่แก้วเหล้ายังคงอยู่?

 

19.

เมหฺฟิล10 ของพระองค์มลายหาย บรรดาที่รักของพระองค์ก็จากไปจนหมดสิ้น

มิมีเสียงถอนใจตลอดคืนแห่งความใฝ่ฝัน

มิมีเสียงคร่ำครวญยามรุ่งสาง

เรามอบดวงใจของเราแด่พระองค์

และรับเอารางวัลที่พระองค์ทรงมอบให้

แต่ยากนักที่เราจะนั่งที่ของเราได้

พระองค์ทรงบัญชาให้เราลุกออกไป

เรามาฉันคนรัก

และฉันคนรักเราจากไปพร้อมสัญญาเพื่อวันพรุ่ง

บัดนี้เชิญแสวงหาเราด้วยรัศมีอันบรรเจิดบนพักตราแห่งพระองค์เถิด

 

20.

ความรักของไลลา11 ช่างแรงกล้านัก กออีส12 ปรารถนาเธอยิ่งขึ้น

บนเนินเขาและหุบผานัจญ์13 กวางวิ่งอย่างว่องไว

เหมือนก่อนนี้

ความรักอันเดียวกันนั้นเต้นเร่าอยู่ในดวงใจ

ความงามแฝงเสน่หาน่าหลงใหล

อะหฺมัด14 ผู้สื่อสาส์นของพระองค์ยังคงมีผู้ยึดมั่นอยู่

พระองค์ก็ยังสถิตอยู่นิรันดร

ทั้งจังหวะและเหตุผลมิได้รับความกริ้วจากพระองค์

นี่หมายความว่าอย่างไรกัน?

บนผู้ศรัทธานั้นคือสายตาอันเกรี้ยวกราด

และตำหนิของพระองค์นี่หมายความว่าอย่างไรหรือ?

 

21.

เราได้ละทิ้งพระองค์หรือสื่อสาส์นชาวอาหรับของพระองค์

กระนั้นหรือ?

เราปั้นรูปเจว็ดขาย? มิใช่ผู้ทำลายมันเสียดอกหรือ?

เราทอดทิ้งความรักเพราะความเจ็บปวด

จากการต่อสู้ของเราหรือ?

ล้มเลิกประเพณีของสัลมาน15 “ลืมสิ่งที่อุเวส กอรานี16

สอนเสียเช่นนั้นหรือ?

เรายังคงหล่อเลี้ยงเปลวอัคคีแห่งความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺไว้

ในหัวใจของพวกเรา

ชีวิตท่านบิลาล17 แห่งเอธิโอเปียยังเป็นแบบอย่างที่เรายึดมั่น

 

22.

ความรักของเราอาจไม่เป็นอย่างที่เคยเป็น

หรือได้รับการกล่าวขวัญเยินยอเช่นเดียวกัน

เราอาจมิได้ก้าวไปในหนทางแห่งการยอมตนทางเดียวกัน

หรือให้ความยินยอมในวิถีอันเดียวกันนั้น

ดวงใจของเรากำลังระส่ำระสาย

เข็มทิศจากนครมักกะฮฺอาจเฉไฉไป

หรืออาจมิได้ปฏิบัติตนตามกฎเก่าแก่แห่งความจงรักอย่างเต็มที่

แต่พระองค์ก็ได้ทรงแสดงความรักเอ็นดูแก่เราในบางครั้ง

และแก่ผู้อื่นในบางคราว

มิใช่สิ่งที่ใครจะกล่าวได้ว่าพระองค์ก็ไม่ทรงสัตย์

ต่อกฎของพระองค์เองนักดอก

 

23.

บนยอดเขาฟาราน18 พระองค์ได้ทรงมอบรูปร่าง

และรูปแบบอันสุดท้ายแห่งศาสนาไว้

เพียงสัญญาณน้อยนิดเท่านั้น พระองค์ได้ทรงพัดเอาหัวใจนับพันไปด้วยพายุ

ทรงเผาไหม้การแสวงหาความรัก

อันเป็นเป้าหมายของเราอย่างกระเหี้ยนกระหือรือ

ความงดงามแห่งพระพักตร์อันร้อนผ่าวของพระองค์

ทำให้เมหฺฟิลทั้งสิ้นลุกเป็นเปลว

แต่เหตุใดวันนี้จึงมิมีประกายเพลิงคุกรุ่นในทรวงอกของเราเลย?

เราเองก็เป็นสารไวไฟเช่นเดียวกัน พระองค์ทรงจำมิได้หรือ?

 

24.

หุบเขานัจญ์มิได้ก้องกังวานไปด้วยโซ่ตรวนของกออีสอีกต่อไป

เขาหาได้คลั่งไคล้ต่อแคร่หามแห่งไลลาไม่

สายตาเขามิได้เพ่งเคร่งเครียดอีกต่อไป

เราสูญเสียความหาญกล้าแต่เก่าก่อนของเราหมด

เรานั้นไม่เหมือนเดิมหัวใจเราเย็นชา

พระองค์มิได้ทรงเป็นดวงวิญญาณของเมหฺฟิลอีกต่อไป

ธรณีบ้านของเราพังพินาศ

โอ้ วันแห่งความสุขเอ๋ย จงกลับมาอีกร้อยหน

พร้อมด้วยความเมตตาของพระองค์เถิด!

ปล่อยผ้าคลุมพระพักตร์ของพระองค์ลง

และขอเราทัศนาดวงพักตร์อันงดงามนั้นด้วยเถิด

 

25.

บรรดาคนแปลกหน้าเริงสำราญอยู่ในสวน

พวกเขานั่งอยู่ข้างลำธาร

มีถ้วยสุราอยู่ในมือ สดับเสียงร้องเพลงของนกเขา

ห่างจากสวนนั้นไป ห่างไกลความเริงร่าฮาเฮนั้น

คนรักของพระองค์นั่งอยู่เพียงเดียวดาย

รอคอยชั่วขณะที่จักสรรเสริญพระองค์

จงจุดความร้อนรนขึ้นใหม่ในตัวแมลงเม่าของพระองค์

เพื่อให้พวกเขามอดไหม้ลงในเพลิง

จงบัญชาให้สายฟ้าสายเดิมฟาดกระหน่ำลงมาอีก

เพื่อจารึกทรวงอกของพวกเขาด้วยพระนามแห่งพระองค์

9ซากีตามตัวอักษรแปลว่าผู้รินเหล้า ตามความหมายอันเป็นสัญลักษณ์หมายถึงผู้รินหลั่งศรัทธาให้

10เมหฺฟิล การรวมกัน (ผู้แปล)

11ไลลา นางเอกในนิยายรักคลาสสิคจากเรื่องที่มีชื่อเสียงของเปอร์เซียชื่อไลลาและมัจญ์นูน ซึ่งเป็นเรื่องรักโศกคล้ายเรื่องโรมีโอและจูเลียตของเช็กส์เปียร์ ซึ่งแต่งทีหลัง

12กออีส เป็นอีกชื่อหนึ่งของมัจญ์นูนซึ่งเป็นตัวเอกในนิยายรักเรื่องไลลาและมัจญ์นูน

13นัจญ์ ชื่อภูเขาหรือเมืองหรือแคว้นในดินแดนอาหรับใกล้แคว้นหิญาซ เป็นแคว้นที่ในที่สุดได้รับนับถืออิสลาม

14อะหมัด เป็นชื่อหนึ่งของท่านศาสดามุฮัมมัด (ขอความสันติจงมีแด่ท่าน)

15สัลมาน อัลฟาริซี ชาวอิหร่านซึ่งนับถือศาสนาโซโรแอสเตอร์และภายหลังท่านศาสดามุฮัมมัด (ขอความสันติจงมีแด่ท่าน) ได้ชักชวนให้เข้ามารับนับถือศาสนาอิสลามและได้กลายเป็นสหายผู้อาวุโสของท่าน)

16อุเวส กอรานีแห่งเยเมนหรือยะมัน ซึ่งอพยพไปอยู่ที่อื่นหลังจากท่านศาสดาได้สิ้นชีวิตลง ได้ชื่อว่าเป็นผู้หนึ่งในสานุศิษย์ที่ประเสริฐของท่าน

17บิลาล ทาสชาวอบิสสิเนียผู้ได้กลายเป็นสาวกสนิทของท่านศาสดา ได้เข้ารับนับถืออิสลามและมีชื่อว่าเป็นผู้อะซาน (เรียกร้องผู้คนให้มาทำนมัสการ) ที่ส่งเสียงดังและไพเราะมาก

18ฟาราน ชื่อภูเขาอยู่ใกล้นครมักกะฮฺ เป็นสถานที่ที่ท่านศาสดามุฮัมมัดเคยไปกับสาวกนับหมื่น