ก่อสร้างที่ดิน / นาย ต. /ลดภาษีอสังหาฯ ให้กับใคร

ก่อสร้างที่ดิน/นาย ต.

ลดภาษีอสังหาฯ ให้กับใคร

สังเกตไหมครับ รัฐบาลชุดนี้ตั้งแต่ก่อนมีการเลือกตั้งหรือหลังจากมีการเลือกตั้ง ยังไม่เคยมีนโยบายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เลย

ไม่ได้กล่าวเกินจริงหรือเกินเลยแต่อย่างใด

ลำพังแค่มาตรการลดภาษีและค่าธรรมเนียมการโอนการจำนองอสังหาฯ ประเภทที่อยู่อาศัย ซึ่งใช้ลอกๆ กันมาหลายรัฐบาล โดยไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่า ปัญหาคืออะไร จะใช้แก้ปัญหาอะไร ใครได้ใครเสียอย่างไร มันก็เป็นเพียง “ยาแก้ปวดสามัญประจำบ้าน” เท่านั้น ไม่ใช่นโยบาย

ถ้าจะเป็นนโยบายของรัฐ เช่น จะให้ธุรกิจอสังหาฯ เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศในยุคโควิด เพราะการส่งออกมีปัญหาอุปสรรคมาก

หรือถ้าเกรงว่าการกำหนดแบบนี้เกรงจะถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนธุรกิจคนรวย ก็เปลี่ยนเป็นนโยบายที่อยู่อาศัย เช่น ประกาศแก้ปัญหาผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง ซึ่งยังมีอยู่เป็นจำนวนมาก จะแก้ให้กับคนกลุ่มไหนก่อน กี่ล้านคนก็ว่าไป มาตรการและวิธีการต่างๆ ก็ตามมา

ไม่ใช่มาชี้ปัญหาหนี้ครัวเรือนที่พุ่งสูงในรอบ 18 ปีเป็น 86.6% ของ GDP ซึ่งอันดับแรกเป็นหนี้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย รองลงมาเป็นหนี้เพื่อประกอบอาชีพและซื้อรถยนต์ และอันดับสาม หนี้เพื่อการอุปโภคบริโภค

กลายเป็นว่า ความพยายามมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองของประชาชน จะเป็นปัญหาไปเสียงั้น

 

การลดภาษีและค่าธรรมเนียมการซื้อที่อยู่อาศัยใหม่นั้น ประโยชน์ที่จะได้รับตรงๆ คือ เงินที่ไม่ต้องชำระภาษีค่าธรรมเนียมเต็มจำนวนจะคืนกลับมาอยู่ในมือประชาชน

แต่สำหรับภาษีและค่าธรรมเนียมการโอนบ้าน คอนโดฯ นั้น ผลประโยชน์ครึ่งหนึ่งตกกับผู้ซื้อที่เป็นประชาชน อันนี้มีผลทำให้เกิดการนำไปจับจ่ายใช้สอย แต่อีกครึ่งหนึ่งตกเป็นของบริษัทอสังหาฯ กลายเป็นผลกำไรที่เพิ่มขึ้นจากส่วนลดภาษีค่าธรรมเนียม ส่วนนี้คงไม่เกิดการจับจ่ายอะไร

และทั้งหมดในกระบวนการนี้ จะไม่ทำให้คนซื้อที่อยู่อาศัยเพิ่มเพราะได้รับเฉพาะคนที่ซื้อแล้วและกำลังจะโอน และจะไม่ทำให้คนขาดแคลนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง

เรื่องการจะลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้ง 90% ก็เช่นเดียวกัน

ประชาชนจำนวนมากในประเทศไม่มีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นของตัวเองหรอก ยิ่งเจอวิกฤตรอบนี้ธนาคารโลกบอกว่าคนไทยจนลงใต้เส้นความยากจนเพิ่มขึ้นระหว่างปี 2558-2561 จาก 7.2% เป็น 9.8%

หรือจาก 4.8 ล้านคนเป็น 6.7 ล้านคน หรือแม้แต่คนชั้นกลางส่วนใหญ่ก็มีแค่บ้านหรือห้องชุดเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเอง ซึ่งก็มักไม่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีนี้ หรือเสียก็ไม่ได้มากมายนัก

คนที่จะเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำนวนมาก คือ แลนด์ลอร์ด เจ้าของที่ดินจำนวนมาก เจ้าของอาคารขนาดใหญ่ต่างหาก ดังนั้น การลดภาษีดังกล่าว ใครจะได้รับการลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีเป็นจำนวนเงินมากที่สุดสามารถคำนวณดูได้ไม่ยาก คนกลุ่มไหนได้ประโยชน์มันชัดเจน

 

ดังนั้น รัฐบาลควรมีนโยบายชัดๆ ไม่ว่าประเด็นเอาอสังหาฯ กระตุ้นเศรษฐกิจให้เจริญเติบโต หรือจะเอาประเด็นการลดความเหลื่อมล้ำแก้ปัญหาไม่มีที่อยู่อาศัย ก็ได้ทั้งนั้น

อาจมีคนเถียงว่า ทุกวันนี้รัฐก็มีนโยบายอยู่แล้ว

คือกระตุ้นหนุนให้เจ้าสัวเจริญเติบโต และช่วยลดภาระภาษีให้เจ้าสัว

555