E-DUANG : ชื่อของ วิษณุ ชื่อของ สมคิด ชี้อนาคต การบินไทย รัฐบาล

สถานะของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับ สถานะของการบินไทย กำลังเป็นคู่เปรียบเทียบอันแหลมคมยิ่งโดยมีความสำ เร็จทางด้านเศรษฐกิจเป็นตัวชี้ขาด

เพราะหากสามารถพลิกฟื้นสถานะทางเศรษฐกิจของการบิน ไทยจากที่เคยเสื่อมทรุดให้มีอนาคตขึ้นมาได้

นั่นหมายถึงผลกำไร นั่นหมายถึงผลตอบแทนที่มีความหวัง

ในเมื่อการจัดทีมเข้าไปฟื้นฟูการบินไทยอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ความสำเร็จของการบินไทยจึงเท่ากับเป็นความสำเร็จของรัฐบาล

ขณะเดียวกัน ในอีกด้านหนึ่งหากมิได้เป็นความสำเร็จ หากกลายเป็นความล้มเหลว ความรับผิดชอบนั้นย่อมตกอยู่กับรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้

อนาคตของ “การบินไทย” กับอนาคตของ”รัฐบาล”กับอนาคตของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

 

ปมอันเป็นสิ่งที่รัฐบาลกำลังขบคิดอย่างหนักในขณะนี้ก็คือจะมอบ ความไว้วางใจในการพลิกฟื้นสถานะของการบินไทยให้อยู่ในความรับผิดชอบของใคร

เหมือนกับมีข่าวปล่อยออกมาเป็นลำดับว่าจะมอบความรับผิดชอบให้กับ นายวิษณุ เครืองาม

ข่าวนี้สำคัญเป็นอย่างมากในทาง “การเมือง”

เพราะเท่ากับว่า 1 รัฐบาลมอบความไว้วางใจให้กับ “มือกฎ หมาย” เพราะ นายวิษณุ เครืองาม คือ รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้านกฎหมายของรัฐบาล

ขณะเดียวกัน 1 เท่ากับว่ารัฐบาลปฏิเสธบทบาทของ นายสม คิด จาตุศรีพิทักษ์ อันเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบทางด้าน เศรษฐกิจไปโดยอัตโนมัติ

เท่ากับต้องการ “มือเศรษฐกิจ”อันเป็นคนอื่นซึ่งมิใช่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

นี่ย่อมเป็นผลสะเทือนต่อฐานะ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

 

เพียงรัฐบาลตัดสินใจเลือกระหว่าง นายวิษณุ เครืองาม หรือ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ก็มีส่วนอย่างสำคัญในการชี้ถึงแนวโน้มและ ทิศทางในอนาคต

1 อนาคตของการบินไทย 1 อนาคตของรัฐบาลอันหมายถึงอนาคตของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

เพียงแต่ว่า “อนาคต”จะดำเนินไปอย่างไรเท่านั้น

เป็นอนาคตในแบบที่เกิดขึ้นและดำรงอยู่นับแต่หลังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 หรืออนาคตในแบบที่เกิดขึ้นและดำรงอยู่หลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562

 

บทความก่อนหน้านี้อดีต สมช. ชี้รัฐบาลเล่นเล่ห์ต่ออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อรักษาโรคปอดแหก จัดการกับสารพัดม็อบไล่
บทความถัดไปเพื่อนทักษิณ ตั้งกลุ่มCare เปิดชื่อคนดัง-เซเลบแห่ร่วม ก่อนลุยตั้งพรรค