ขอแสดงความนับถือ/ฉบับประจำวันที่ 6-12 ธันวาคม 2562

ขอแสดงความนับถือ

 

จเร หมอเดีย ส่งจดหมาย พร้อมข้อความ (โปรดดูในล้อมกรอบ)

ที่น่าจะทำให้

ยุทธบทความ ของ “สุรชาติ บำรุงสุข” ในฉบับนี้

“จากรัฐประหาร สู่รัฐบาลทหารเลือกตั้ง

ประเมินสถานะและอนาคตการเมืองไทย”

อ่านแล้วมีรสชาติมากขึ้น

และชวนให้ถกแถลง สิ่งที่จเร หมอเดีย นำเสนอ

รวมถึงสิ่งที่อาจารย์สุรชาติตั้งข้อสังเกตไว้ใน “ยุทธบทความ” ฉบับนี้ด้วย

 

อาจารย์สุรชาติบอกว่า

“…การคงอยู่ของระบอบทหารหรือระบอบกึ่งทหาร

สะท้อนให้เห็นถึงพลังทางอุดมการณ์ของปีกอนุรักษนิยม

ที่ทำให้การเกิดรัฐประหาร

หรือการเกิดระบอบกึ่งเผด็จการ

(เพราะ) มีกลุ่มผู้สนับสนุนอย่างแข็งขัน

เช่น พวกเขาพร้อมที่จะแสดงบทบาทเป็น ‘กองเชียร์รัฐประหาร’ ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้สึกผิดศีลธรรมทางการเมือง

การลดทอนอิทธิพลของปีกอนุรักษนิยมในการเมืองไทย

เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่สำคัญ การสร้างประชาธิปไตยในอนาคตจะต้องแสวงหาหนทางที่จะควบคุมอำนาจของปีกอนุรักษนิยมให้จำกัดอยู่กับการเมืองในรัฐสภา (เช่น ตัวแบบยุโรป)

หรืออีกนัยหนึ่ง กลุ่มอนุรักษนิยมจะต้องไม่นิยมความคิดแบบสุดโต่ง ที่แสดงบทบาทเป็นพลังหลักในการขับเคลื่อนรัฐประหาร”

 

อาจารย์สุรชาติชี้ว่า การจะทำเช่นนี้ได้นั้น

ชนชั้นนำและผู้นำกลุ่มการเมืองปีกขวาจะต้องยุติ “ความกลัวทางการเมือง” ในรูปแบบต่างๆ

เช่น ชนชั้นนำจะต้องเลิกกลัวการปฏิวัติแบบฝรั่งเศส จีน หรือคิวบา

พร้อมๆ กับพวกเขาจะต้องเลิกกลัวชนชั้นล่าง

เช่น กลัวการเคลื่อนไหวของกรรมกรและชาวนา เป็นต้น

เพราะความกลัวเช่นนี้เปิดปัจจัยสำคัญในการสร้างชุดความคิดแบบ “อุดมการณ์ต่อต้านการเมือง”

ที่ไม่ยอมรับการมีบทบาทของนักการเมืองและพรรคการเมือง

แต่กลับสนับสนุนผู้นำทหารให้ทำหน้าที่เป็นรัฐบาล

และขณะเดียวกันก็ปฏิเสธที่จะยอมรับการเลือกตั้งในฐานะของการเป็นเครื่องมือตัดสินการได้อำนาจรัฐ

ในบริบทไทยอาจเรียกความคิดเช่นนี้ว่า “อุดมการณ์ต่อต้านประชาธิปไตย”

ที่ปรากฏให้เห็นเป็นวาทกรรมในรูปแบบต่างๆ และโดยภาพรวมของอุดมการณ์นี้คือ ไม่ยอมรับระบอบประชาธิปไตย

ดังนั้น การจะทำให้การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยในการเมืองไทยประสบความสำเร็จได้นั้น

อาจจะต้องลดทอนความเข้มข้นของอุดมการณ์ต่อต้านประชาธิปไตยของฝ่ายขวาลง

และผลักดันให้ขวาไทยยอมที่จะเล่นการเมืองในระบอบรัฐสภา

มากกว่าที่จะใช้รัฐประหารเป็นวิถีหลักของการต่อสู้ทางการเมือง

และทั้งยังต้องลดทอน “อุดมการณ์เสนานิยม” ในหมู่ชนชั้นกลางปีกอนุรักษนิยมด้วย

 

เป็นข้อเสนอที่น่ารับฟัง

แต่กระนั้น…ก็คงยากยิ่งที่จะทัดทาน

ด้วยว่าตอนนี้พวกปีกอนุรักษนิยม

กำลังก้าวไปอีกขั้น

ด้วยการชูป้าย ปลุกระดมต้าน “พวกชังชาติ”

อย่างหน้ามืด ตามัว

บทความก่อนหน้านี้ดาวกับดวงประจำวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 : โดย พิมพ์พรร
บทความถัดไปกรองกระแส / จังหวะการเมือง ‘อานันท์’ กับ ‘ธนาธร อนาคตใหม่’ สะท้อนชะตากรรม ‘ร่วม’