สมุนไพรมหิดล/คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล/มะป่วน

สมุนไพรมหิดล/คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล

มะป่วน

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Mitrephora tomentosa Hook. f. & Thomson

วงศ์ : ANNONACEAE

 

ไม้ต้นสูง 10-15 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มค่อนข้างกลม เปลือกต้นเรียบ สีน้ำตาล กิ่งอ่อนและใบอ่อนมีขนสีน้ำตาลหนาแน่น

ใบเดี่ยว เรียงสลับสองข้างของกิ่งในระนาบเดียวกัน แผ่นใบรูปรี ปลายใบเรียวแหลม โคนใบเว้า ผิวใบมีขนสีน้ำตาล เส้นแขนงใบ 10-14 คู่ ก้านใบยาว

ดอกช่อ ออกเป็นกระจุกตรงข้ามใบ ดอกย่อย 2-3 ดอก กลีบดอกสีเหลือง 6 กลีบ เรียงเป็น 2 ชั้นๆ ละ 3 กลีบ รูปขอบขนานปลายแหลมและโค้ง ขอบกลีบหยักเว้า กลีบดอกชั้นในรูปช้อน เรียงตัวชิดกันเป็นรูปโดม

ผลเป็นแบบผลกลุ่ม กลุ่มละ 16-24 ผล แต่ละผลรูปกลมรี ผลสุกสีเหลือง มีขนสีน้ำตาลคลุม มี 3-7 เมล็ด

ยาพื้นบ้านอีสานใช้ แก่น ประมาณ 15-30 กรัม ต้มน้ำดื่ม วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร บำรุงกำลัง