“จันทร์เดือด” ฉบับประจำวันที่ 18-24 มกราคม 2562

การที่นายทักษิณ ชินวัตร จัดรายการ Good Monday ผ่านพอดเคสต์ แอพพลิเคชั่นของแอปเปิล ทุกวันจันทร์
อาจไม่มีอะไรเกี่ยวกับพรรคเพื่อไทย
แต่ ต้องยอมรับว่า นี่คือการเคลื่อนไหวอีกรูปแบบหนึ่งของนายทักษิณ ชินวัตร
ที่ปฏิเสธยากยิ่งว่าจะไม่กระทบหรือมีผลต่อ การเลือกตั้ง ที่กำลังจะเกิดขึ้น

เช่นกัน รายการ Good Monday คงไม่มีเนื้อหาใดพาดพิงถึง คสช. ไม่มีเนื้อหาใดพาดพิงถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
มุ่งเน้นหนักไปในทาง “นวัตกรรม” และ “เทคโนโลยี”
แต่กระนั้น พลันที่รายการ Good Monday ปรากฏ
ก็ก่อให้เกิดการเปรียบเทียบกับรายการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทุกค่ำวันศุกร์ต่อเนื่องตั้งแต่รัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557
ไปโดยอัตโนมัติ
และหลีกเลี่ยงยาก

ตรงนี้เองย่อมก่อให้เกิด”ผล” และ “สภาพอันละเอียดอ่อน”ในทางความคิดและในทางการเมือง
มีแรงสะเทือน มีน้ำหนัก เป็นอย่างสูงต่อ “การเลือกตั้ง” ต่อ”การเมือง”
แม้รายการ Good Monday แอบอิงอยู่กับ “เทคโนโลยี”
แอบอิงอยู่กับนวัตกรรมใหม่ในทางวิทยาศาสตร์อย่างเด่นชัด
แต่ก็อาศัยจุดเด่นของ “เทคโนโลยี” มาเปิดช่องทางและสร้างคุณค่า
เป็นคุณค่าในทางเนื้อหา ความคิด เป็นคุณค่าอันจะอำนวยประโยชน์ในทางการเมือง
เป็นผลเสียกันบางพรรค เป็นผลดีกับบางพรรค
รายการ Good Manday ของนายทักษิณ จึงทรงความหมาย
และทำให้ “จันทร์เดือด” อย่างไม่ต้องสงสัย
——————-