โลกร้อนเพราะมือเรา : บอยซี่เมืองต้นไม้

แนวต้นไม้ที่เมืองบอยซี่ รัฐไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา ปลูกสองฝั่งของแม่น้ำบอยซี่และนโยบาย รักษาสิ่งแวดล้อมที่เข้มข้น ทำให้เมืองนี้กลายเป็นเมืองน่าอยู่

เมืองบอยซี่แห่งรัฐไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา ได้ชื่อว่า เมืองแห่งต้นไม้ (City of Trees)

เพราะทุกมุมเมืองมีสวนสาธารณะ ผู้บริหารเมืองเน้นการสร้างพื้นที่สีเขียวมานานเกือบครึ่งศตวรรษ อีกทั้งยังมุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา เมืองบอยซี่จัดกิจกรรมหลายอย่างเพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เช่น จัดพิธีเปิดสวนสาธารณะแอนมอริสัน ฝั่งแม่น้ำบอยซี่ด้านทิศใต้เป็นแนวยาว 41 กิโลเมตร ระหว่างอเมริกานาบลูเลวาร์ดเชื่อมกับสวนสาธารณะของเมือง

ชาวเมืองบอยซี่ร่วมกันชื่นชมธรรมชาติทั้งแนวต้นไม้อันร่มรื่นริมฝั่งและสายน้ำอันใสสะอาด สัมผัสเนินเขาและเมืองที่มีชีวิตชีวา

แนวสีเขียว (Green belt) จะมีทางเดินและทางจักรยาน ระยะทาง 16 กิโลเมตร เชื่อมต่อกับชุมชนและระบบขนส่งสาธารณะ

“ทางเชื่อมใหม่นี้ทำให้ชาวเมืองมีโอกาสสัมผัสสิ่งแวดล้อมที่สวยงามไม่ว่าคนเหล่านั้นจะเดินหรือปั่นจักรยานไปทำงานไปโรงเรียน เส้นทางนี้ปลอดภัยและสะดวกสบายอย่างยิ่ง” อีเลน เคลจจ์ ประธานสภาเมืองบอยซี่อธิบายความกับสื่อมวลชน

การสร้างแนวสีเขียวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมการขนส่งของรัฐไอดาโฮ สำนักงานทางหลวงอาดาเคาน์ตี้ สำนักงานชลประทาน บริษัทเคลเลอร์ เอนจิเนียริ่ง และบริษัทคอนกรีต เพลสซิ่ง จำกัด

 

ถ้าย้อนไปในอดีตเมื่อราวๆ 50 ปีที่แล้ว แม่น้ำบอยซี่มีสภาพเลวร้ายมาก ชาวบ้านและโรงงานพากันทิ้งขยะของเสียทำให้น้ำดำคร่ำ

ในปี 2507 ผู้บริหารเมืองจ้างทีมที่ปรึกษาลงไปสำรวจตรวจสอบและเขียนแผนปฏิบัติการ จากนั้นมีการออกกฎหมายเพื่อปกป้องแม่น้ำและปลูกต้นไม้ตลอดทั้งสองฝั่ง

แผนการปรับปรุงคุณภาพอากาศนั้น รณรงค์ให้ชาวเมืองและองค์กรต่างๆ ร่วมปลูกต้นไม้ ดูแลพื้นที่สีเขียว เพื่อดูดซับก๊าซพิษ

อีกกิจกรรมหนึ่งได้แก่ สัปดาห์การขับรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า

สำนักงานเทศบาลเมืองบอยซี่ ออกประกาศถึงเหตุผลในการจัดกิจกรรมนี้ว่าต้องการรณรงค์ชาวเมืองให้ตระหนักถึงสภาวะแวดล้อม เพราะการใช้รถประเภทนี้จะเป็นการช่วยรักษาสภาวะแวดล้อม ลดมลพิษ ลดอันตรายต่อสุขภาพและเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวม

การใช้รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันซึ่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาจะทำให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหาสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง คุกคามต่อสุขภาพและชุมชนบอยซี่อันน่าอยู่น่าอาศัย

แต่ถ้าใช้รถไฟฟ้า นอกจากขับด้วยความสนุกสนานแล้วยังไม่เกิดเสียงดังรบกวนชุมชน

“เมืองบอยซี่มุ่งมั่นเป็นผู้นำในการใช้พลังงานสะอาด เราวางนโยบายและโครงการอนุรักษ์พลังงาน และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงติดตั้งแท่นชาร์ตแบตเตอรี่สำหรับรถของเทศบาลและรถยนต์ส่วนบุคคลทั่วไป” ลงชื่อ เดวิด เฮช. บีเตอร์ นายกเทศมนตรีเมืองบอยซี่

นอกจากติดตั้งแท่นชาร์ตแบตเตอรี่รถยนต์แล้วเมืองบอยซี่ยังส่งเสริมรถไฟฟ้าขนส่งสาธารณะ

รวมถึงรถโดยสารประจำทางที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือซีเอ็นจี

 

ผู้บริหารเมืองบอยซี่ตั้งใจจะทำให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดของสหรัฐอเมริกา โดยวางนโยบายหลักๆ ใน 3 ด้านด้วยกัน

1. สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

2. ส่งเสริมคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ

3. ทำให้ชุมชนมีชีวิตชีวา

ในด้านการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนั้น ทางผู้บริหารเมืองบอยซี่มีโครงการปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยชักชวนเจ้าของตึกอาคารบ้านเรือน ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าๆ สิ้นเปลืองพลังงาน เป็นเครื่องไฟฟ้าประหยัดพลังงาน เช่น เปลี่ยนหลอดไฟเป็นแอลอีดี

เมืองบอยซี่ติดตั้งไฟส่องสว่างถนนหนทางเเป็นแอลอีดีเกือบทุกพื้นที่ ทำให้การใช้พลังงานลดลงอย่างมาก

ระบบประปามีปรับปรุงใหม่รวมถึงการดูแลรักษาแหล่งน้ำ บอยซี่มีโรงปฏิบัติการบำบัดน้ำเสียนำกลับมาใช้ใหม่วันละ 113 ล้านลิตร

น้ำปนเปื้อนฟอสฟอรัส ทางโรงกรองน้ำจะกรองฟอสฟอรัสออกมาทำปุ๋ย

ขยะของเสีย ทางเมืองเก็บมารีไซเคิลกลับไปใช้ในเชิงพาณิชย์ บางส่วนนำเป็นเชื้อเพลิงลดการสั่งซื้อเชื้อเพลิงฟอสซิล

ชาวเมืองบอยซี่ร่วมผนึกพลังคัดแยกของเสียที่เป็นอันตรายส่งให้ทางเมืองไปบำบัดและรีไซเคิลได้มากถึง 140,000 กิโลกรัม

 

ในด้านการส่งเสริมคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ นั้น เมืองบอยซี่จัดศูนย์พัฒนาธุรกิจโดยจับมือกับมหาวิทยาลัยบอยซี่สเตต กระตุ้นภาคธุรกิจเอกชนให้คิดค้นนวัตกรรมเทคโนโลยีในสาขาต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่

ผู้บริหารเมืองบอยซี่ยังสร้างศูนย์พลังงานสะอาดเป็นแห่งแรกของรัฐไอดาโฮ ซึ่งเป็นอาคารที่ใช้พลังงานหมุนเวียนมาปั่นกระแสไฟฟ้า มีตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับระบบส่องสว่าง และระบบทำความร้อนความเย็นดึงมาจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ หลังคาใช้แผงโซลาร์เซลล์ 198 แผงสามารถผลิตพลังงานได้ 58 กิโลวัตต์ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบสถานการณ์ผ่านทางจอคอมพิวเตอร์ชนิดเรียลไทม์

ส่วนการสร้างชุมชนให้มีชีวิตชีวานั้น เมืองบอยซี่ร่วมกับองค์กรต่างๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้กับชุมชน เพื่อให้ชุมชนเกิดความแข็งแกร่ง ผูกพันกัน

เมืองบอยซี่คัดกรองผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาหารปลอดสารพิษเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ด้วยหวังจะให้ชาวเมืองมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย

สำนักงานประวัติศาสตร์และศิลปะ จัดกองทุนและเปิดโอกาสให้ศิลปินและนักประวัติศาสตร์เสนอโครงการเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรพสิ่งใหม่ๆ เกิดความคิดใหม่ๆ

สำนักงานตำรวจและกองดับเพลิงยกระดับประสิทธิภาพในมาตรการต่างๆ เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน

เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้ด้านการศึกษาสิ่งแวดล้อม มีโครงการห้องสมุด จัดกิจกรรมในสวนสาธารณะ กิจกรรมกลางแจ้ง

 

เมื่อไม่นานมานี้ เมืองบอยซี่จัดกิจกรรมสร้างชุมชนให้มีชีวิตชีวาที่น่าสนใจ ได้แก่ ทัวร์ดูนกและศึกษาพฤติกรรมของนกในช่วงฤดูใบไม้ร่วง

เมืองบอยซี่มีนกประจำถิ่น 99 ชนิด ผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้กับชาวเมืองที่เข้าร่วมกิจกรรม

นอกจากนี้ ยังมีแผนติดตั้งอุปกรณ์ด้านพลังงานสะอาดในตึกที่ทำการของรัฐ เช่น สถานีตำรวจ ห้องสมุด

ศูนย์พลังงานดังกล่าวเป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า เมืองบอยซี่เดินตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จึงไม่น่าแปลก บอยซี่ได้รับการคัดเลือกจาก “โจนาห์ แองเจล บรอมวิช” แห่งหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ ให้เป็น 1 ใน 8 เมืองของสหรัฐที่ควรพำนักอยู่เพื่อหลบภัยโลกร้อน

บทความก่อนหน้านี้“เข้าถึง เข้าใจ แก้ไข” เดินตามรอยเท้าพ่อหลวง ของเรา
บทความถัดไปเพ็ญศรี เผ่าเหลืองทอง : จุดเปลี่ยนผ่านประเทศไทย