การเมืองวุ่นวาย ทำอะไรยืดเยื้อ ไม่มีสิ้นสุด ติดนั่นติดนี่ พรรคเลือกคน ประชาชนเลือกพรรค/จดหมาย/ฉบับประจำวันที่ 12-18 ตุลาคม 2561

จดหมาย

การเมือง

เห็นการเมืองวุ่นวาย
ทำอะไรยืดเยื้อ
ไม่มีสิ้นสุด ติดนั่นติดนี่
ความจริงก็เล่นกันมาง่าย ไม่มีปัญหาอะไร
คือ พรรคเลือกคน ประชาชนเลือกพรรค
ไม่เห็นจะต้องไปนั่งคิดวิธีการอะไรมากนัก
ทั้งๆ ที่รู้อยู่ว่า ทำยังไงก็ไม่สามารถชนะประชาชนได้
เขาบอกแล้ว สูตรสำเร็จก็ทำได้ผลมาแล้ว
คือ ทำอย่างไรจะให้ชาวนาหายจน
เพราะชาวนาเป็นคนส่วนมาก
คนต้องกินข้าวนะครับ
ตะวันรอน
อ.ลอง จ.แพร่

มีบางพวก
ชอบมองเหยียดว่า คนไม่ได้กินข้าว
แต่กินหญ้า
นึกว่าตัวเองดี-ฉลาด-เก่งกว่า
จึงชอบเอาสูตรโน่นสูตรนี่มาทดลองใช้
อย่างเลือกตั้งที่จะมีขึ้น
รอดูสิว่าเราจะได้ข้าวหรือหญ้ามากิน!

การบ้าน

ตามที่นิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1989 ประจำวันที่ 28 ก.ย. – 4 ต.ค. 2561
ได้ตีพิมพ์บทความเรื่อง “รถโดยสารประจำทางเพื่อการท่องเที่ยว” ในคอลัมน์ “มองบ้านมองเมือง” โดยผู้เขียนนามว่า “ปริญญา ตรีน้อยใส”
ปรากฏข้อความดังนี้
“อยากจะบอกว่า ตอนนี้เชียงใหม่ก็มีรสบัสขนาดใหญ่ให้บริการคล้ายๆ กัน เพียงแต่ว่า ไม่ได้วิ่งวนไปมารอบเมือง เพราะเป็นรถโดยสารประจำทางที่แบ่งเป็นสี่สาย
นอกจากรถคันใหญ่ ใหม่ เบาะที่นั่งนุ่ม แล้วยังเป็นรถปรับอากาศ แบบว่าสวยงาม สะดวกสบาย และราคาย่อมเยา…
คงต้องขอบคุณเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่ลงทุนจัดรถประจำทางบริการนักท่องเที่ยว
แต่คนเชียงใหม่ที่เสียภาษีท้องถิ่น คงไม่ค่อยพอใจแน่นอน
เพราะรถโดยสารประจำทางแบบนี้ไม่เอื้อต่อการสัญจร และไม่แก้ปัญหาจราจรที่กำลังรุนแรงแต่อย่างใด…
เมืองเชียงใหม่ที่เป็นเมืองเก่าอายุ 700 กว่าปี อาคารเรือนหลังเล็กหลังน้อย สร้างกันหนาแน่น ถนนภายในเขตเทศบาล โดยเฉพาะเมืองเก่าล้วนคับแคบ ไม่รองรับพาหนะขนาดใหญ่ได้…”
เทศบาลนครเชียงใหม่ ตระหนักในข้อเท็จจริงที่ท่านผู้เขียนได้เขียนไว้ในบทความ
ดังนั้น เทศบาลจึงใช้รถโดยสารขนาดเล็กราว 20 ที่นั่ง ที่เหมาะสมกับสภาพถนนในเขตเทศบาล
และไม่สร้างปัญหาด้านการจราจร (ตามรูปที่แนบมาพร้อมนี้)
เพื่อให้บริการกับชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว
เทศบาลนครเชียงใหม่ยินดีสนับสนุนระบบขนส่งมวลชนทุกรูปแบบ แม้ว่าจะไม่ได้ดำเนินการโดยเทศบาลนครเชียงใหม่
เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาในการจราจรให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
ปัจจุบัน เทศบาลนครเชียงใหม่ ให้บริการรถโดยสารประจำทาง จำนวน 3 สาย
ได้แก่
สาย B1 สถานีขนส่งอาเขต-สวนสัตว์เชียงใหม่
สาย B2 สถานีขนส่งอาเขต-ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
และสาย B3 สถานีขนส่งอาเขต-ศูนย์ราชการ
โดยคิดอัตราค่าโดยสาร 15 บาทตลอดสายสำหรับผู้ใหญ่ และ 10 บาทตลอดสายสำหรับเด็ก
รถโดยสารประจำทางของเทศบาล ยังติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั้งด้านหน้าและภายในตัวรถ พร้อมติดตั้งระบบ GPS เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร
ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่มีแผนที่จะเพิ่มเส้นทางเดินรถสาย B4 ในระยะเวลาอันใกล้นี้
ซึ่งจะผ่านสถานศึกษาหลายแห่งบนถนนเจริญประเทศ เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว
ผู้ปกครองจะสามารถส่งบุตรหลานที่ป้ายรถเมล์ และตรวจสอบเวลาที่รถโดยสารประจำทางจะมาถึงผ่านแอพพลิเคชั่น CMTransit
ซึ่งอาจจะประหยัดเวลาในการเดินทาง และบรรเทาปัญหาการจราจรได้อีกทางหนึ่ง
ในอนาคต เมื่อโครงการรถไฟฟ้ารางเบาของจังหวัดเชียงใหม่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
รถโดยสารประจำทางของเทศบาลจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบขนส่งเสริม (Feeder System) ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบรถไฟฟ้ารางเบาได้เป็นอย่างมาก
เทศบาลนครเชียงใหม่ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจกับเมืองเชียงใหม่
เทศบาลนครเชียงใหม่ขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในนครเชียงใหม่ และหวังที่จะได้รับคำแนะนำจากท่านเพื่อนำไปปรับปรุงนครเชียงใหม่ต่อไป
กรณีที่ท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่องานประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5325-9146
ขอแสดงความนับถือ
นายปิยกุล ภูศรี
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครเชียงใหม่

ปริญญา ตรีน้อยใส
เป็นคนเชียงใหม่แต้ๆ
ข้อเสนอต่างๆ จึงล้วนเพื่อบ้านเกิดเมืองนอน
อย่างมิต้องสงสัย
เพียงแต่ปริญญา ตรีน้อยใส อยากให้การพัฒนาอยู่บนพื้นฐานวิถีชีวิตคนเมืองจริงๆ
อย่า “รับ” แต่แนวคิดฝรั่ง หรือดินแดนที่อ้างศิวิไลซ์ แต่เข้ากับ “พื้นถิ่น” ไม่ได้เท่านั้น
เหมือนกับที่ปริญญาให้ค่า “รถรับจ้างแดง”
และ “ค่า” ไม่ใช่อนุรักษ์ตะพึดตะพือ หากแต่ต่อยอดพัฒนาอย่างมีราก
ขอบคุณเทศบาลนครเชียงใหม่ กับคำชี้แจงและท่าทีที่จะสานปฏิสัมพันธ์
#############################################################