ถนัดศรีชวนชิม : “โครงการหลวง”

ถนัดศรีชวนชิม

เสด็จสู่สวรรคาลัย
ผองพสกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์

ข้าพระพุทธเจ้า หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์
และ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

m01

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างใหญ่หลวง ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย

หนึ่งในพระราชกรณียกิจที่จะนำมาบอกเล่าในโอกาสนี้ คือ “โครงการหลวง” ซึ่งพระองค์ท่านทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2512

เรื่องราวประวัติความเป็นมาของโครงการหลวง มีจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) ที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) ก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเผยแพร่พระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับการลดพื้นที่ปลูกพืชเสพติดโดยสันติวิธี และพระราชวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขา รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงภาคเหนืออย่างรอบด้าน ครบวงจรและยั่งยืน

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) จัดเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นที่ที่มีชีวิต (living SITE MUSEUM) ประกอบด้วยสามส่วนหลัก ได้แก่ อาคารพิพิธภัณฑ์ อาคารโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) และชุมชนบ้านยาง

อาคารพิพิธภัณฑ์ เป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ วัตถุสะสม และข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิโครงการหลวง โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) และบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ ใช้รูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย ประกอบกับการนำชมโดยเจ้าหน้าที่

ทำให้ผู้เข้าชมได้รับความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการหลวงมากยิ่งขึ้น

อาคารโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) ตั้งอยู่ตรงข้ามกับอาคารพิพิธภัณฑ์ เป็นพื้นที่จัดแสดงสายการผลิตการแปรรูปผลผลิตที่รับซื้อจากเกษตรกร โดยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์จากโรงงานหลวงฯ มีผลไม้อบแห้ง แยมผลไม้ ผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง เครื่องดื่มธัญพืชบรรจุกระป๋อง ซอส และน้ำดื่มบรรจุขวด ตรา “ดอยคำ”

m03

ชุมชนบ้านยาง เป็นชุมชนเล็กๆ ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้านวัฒนธรรม ความหลากหลายของเชื้อชาติและศาสนา เนื่องจากเดิมเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวยาง หรือชาวกะเหรี่ยง

ต่อมาชาวจีนยูนนานที่อพยพมาจากประเทศจีนได้มาตั้งหลักปักฐานอยู่ที่ชุมชนแห่งนี้จนถึงปัจจุบัน

m04

ขอแนะนำให้เดินไปเที่ยวชมบรรยากาศชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชน ตามเส้นทางศึกษาวัฒนธรรม ชมโรงเรียนสอนภาษาจีน ศาลเจ้าแม่กวนอิมพระราชทาน บ้านดิน มัสยิด ศาลเจ้าบ้าน โบสถ์คริสต์ และตลาดสด

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ชมน้ำตกบ้านยาง สถานีอนามัยพระราชทาน แปลงปลูกสมุนไพรพื้นบ้าน โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านยาง แปลงสาธิตปลูกพันธุ์พืชตัวอย่างวัตถุดิบที่ส่งเข้าโรงงานหลวงฯ

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดให้เข้าชมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย วันอังคารถึงวันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

สถานศึกษา หน่วยราชการ นักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ ติดต่อสอบถาม นัดหมายล่วงหน้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5305-1021

บทความก่อนหน้านี้สุวพงศ์ จั่นฝังเพ็ชร : ช่วยกัน
บทความถัดไปนิธิ เอียวศรีวงศ์ : พระปิยมหาราช