ย้อนฟังชัดๆ จุรินทร์ ตอบปมปิดสวิตซ์ ส.ว. แบบนี้! บอกว่า “ชัดที่สุด!”

ย้อนฟังชัดๆ จุรินทร์ ตอบปมปิดสวิตซ์ ส.ว. แบบนี้! บอกว่า “ชัดที่สุด!”