คนเปลี่ยนเมือง EP.19 คุยกับ ไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส ผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ใช้ทุนทางสังคม

คุยกับ ไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส ผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ใช้ทุนทางสังคม ขับเคลื่อนชุมชน สู่ “เมืองนรา น่าอยู่”

.

ติดตามได้ในคนเปลี่ยนเมือง EP.19

พฤหัสบดีที่ 8 กันยายน  2565 เวลา 20.00 น.

.

📍รับชมคนเปลี่ยนเมืองย้อนหลัง📍

EP.01 “ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง” นายกเทศมนตรีนครรังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

https://www.facebook.com/MatichonOnline/videos/261937686055099/

EP.02 คุณสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 

https://www.facebook.com/MatichonOnline/videos/658476685357022

EP.03 คุณธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

https://www.facebook.com/MatichonOnline/videos/708916727185002/

EP.04 คุณนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

https://www.facebook.com/MatichonOnline/videos/288832636642825/

 EP.05 คุณเจษฎา ศรุติสุต นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

https://www.facebook.com/MatichonOnline/videos/311922681036929/

EP.06 คุณวิชิต แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล

https://www.facebook.com/MatichonOnline/videos/581073636774937/

EP.07คุณยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

https://fb.watch/cxKLUyhrmA/

Ep.08คุณธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

https://fb.watch/cPA_VYciMA/

Ep.09 คุณกมล คงปิ่น นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคาน อ.เชียงคาน จังหวัดเลย

https://fb.watch/d6MuPEp5iQ/

Ep.10 คุณวันชัย นารีรักษ์  นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 

https://fb.watch/dfdwuqnGyx/

Ep.11 คุณสุริยา ยีขุน นายกเทศมนตรีตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา

https://fb.watch/dosZwFpW2a/

Ep.12 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 

https://fb.watch/dGVZ0J28Ly/

Ep.13 คุณณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 

https://fb.watch/ecJlG0lRwl/

Ep.14 คุณวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน จ.ชลบุรี

https://fb.watch/egSZNLV5mM/

Ep.15 คุณประเสริฐ บุญประสพ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

https://fb.watch/eykQ-f67bF/

Ep.16 คุณน้อย วงศ์วิทยานันท์ นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า จ.กำแพงเพชร 

https://fb.watch/eRvUEwDdGZ/

EP.17 คุณภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

https://fb.watch/f5CqblSlsW/ 

Ep.18 สุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน จ.น่าน

https://fb.watch/f9vEWtEwPm/

#CityChanger #คนเปลี่ยนเมือง #นายกเทศมนตรี #นายกเล็ก #ไพซอลอาแว #เทศบาล #เทศบาลเมืองนราธิวาส #นราธิวาส