80 ปี ไทยประกันชีวิต ส่งมอบความรู้สู่ 80 โรงเรียน / รายงานพิเศษ : กรกฤษณ์ พรอินทร์

รายงานพิเศษ

กรกฤษณ์ พรอินทร์

 

80 ปี ไทยประกันชีวิต

ส่งมอบความรู้สู่ 80 โรงเรียน

 

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี 2485 เป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทยที่ดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน และในวาระครบรอบ 80 ปี ในปีนี้ ไทยประกันชีวิตจึงได้ร่วมมือกับเครือมติชน จัดทำโครงการวาระพิเศษ “80 ปีไทยประกันชีวิต ส่งมอบความรู้ สู่เยาวชน 80 โรงเรียน” ขึ้น

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ ถนนรัชดาภิเษก นายไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับนายวรศักดิ์ ประยูรศุข บรรณาธิการอำนวยการและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน ในฐานะผู้แทนเครือมติชน จัดโครงการวาระพิเศษ “80 ปีไทยประกันชีวิต ส่งมอบความรู้ สู่เยาวชน 80 โรงเรียน” ในการส่งมอบหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คประเภทสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) จำนวน 80 ชุด และสมาชิกนิตยสารในเครือมติชน 3 ฉบับ ได้แก่ นิตยสารศิลปวัฒนธรรม นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน และนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ มูลค่ารวม 800,000 บาท มอบให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนจำนวน 80 แห่ง เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือในหมู่เยาวชน อีกทั้งเห็นว่าการอ่านหนังสือจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตและเป็นการช่วยเหลือสังคมอีกทางหนึ่ง

หนังสือที่ส่งมอบให้เยาวชน ประกอบด้วย โลกนี้ไม่ได้มีคำตอบเดียว และเรื่องธรรมดาสามัญประจำบ้าน – หนุ่มเมืองจันท์ / Soft Power – นิ้วกลม / วิ่งได้ ไม่ใช่แค่ได้วิ่ง – ครูดิน สถาวร จันทร์ผ่องศรี / เจาะลึกเรื่องวิ่ง – โค้ชเป้ง สาธิก ธนะทักษ์ / ผู้หญิงธุรกิจญี่ปุ่น – พิชชารัศมิ์ / The Great Remake สู่โลกใหม่ – สันติธาร เสถียรไทย ที่ได้รับรางวัลสุดยอดสื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างสรรแห่งปี 2565 ฯลฯ

คุณไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

คุณไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการในวาระพิเศษ “80 ปี ไทยประกันชีวิต ส่งมอบความรู้ สู่เยาวชน 80 โรงเรียน” มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสด้านการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนไทยในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ถึงแม้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลจะส่งผลต่อพฤติกรรมการอ่าน หรือการแสวงหาข้อมูลสามารถทำได้ง่ายขึ้น แต่ “หนังสือ” ยังคงมีบทบาทสำคัญและยังมีความจำเป็นกับเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ในการเสริมสร้างภูมิความรู้แก่เยาวชนไทย ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

ซึ่งสอดรับกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้วิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืน ด้วยการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับองค์กรควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับสังคม เพราะเราตระหนักดีว่าหากสังคมอยู่ได้ ไทยประกันชีวิตย่อมอยู่ได้

โครงการนี้เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและสังคม (Creating Shared Value : CSV) เพื่อสร้างและส่งต่อคุณค่าของชีวิตให้กับคนไทยตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์เป้าหมายการพัฒนาสู่ความยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ที่จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับแนวทางความยั่งยืน UN Global Compact ของสหประชาชาติ รวมถึงแนวทาง ESG ประกอบด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) สังคม (Social) และสิ่งแวดล้อม (Environment) ซึ่งโครงการ “80 ปี ไทยประกันชีวิต ส่งมอบความรู้ สู่เยาวชน 80 โรงเรียน” เป็นการเสริมสร้างสังคมผ่านการยกระดับคุณภาพของเยาวชนไทย”

จากซ้ายไปขวา – คุณสุดารัตน์ วันเพ็ญ รอง กจก.ฝ่ายการตลาดและโฆษณา บมจ.มติชน, คุณฐิติมา เลี้ยงพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), คุณดวงเดือน คงคาสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), คุณไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), คุณวรศักดิ์ ประยูรศุข บรรณาธิการอำนวยการและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน, คุณชลิต กิติญาณทรัพย์ ประธานที่ปรึกษา บจก.งานดี, คุณนฤตย์ เสกธีระ กรรมการผู้จัดการ บจก.งานดี

คุณดวงเดือน คงคาสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า “ที่ผ่านมานั้น ไทยประกันชีวิตมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือมติชนมาโดยตลอด และเล็งเห็นว่ามติชนผลิตหนังสือดีออกมามาก หนังสือหมวดหมู่หนึ่งของมติชนที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของไทยประกันชีวิตคือหนังสือหมวดสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คน เราจึงเลือกหนังสือกลุ่มนี้เพื่อที่จะเอาไปให้เด็กๆ โดยเฉพาะเด็กในต่างจังหวัด ซึ่งอาจมีโอกาสที่น้อยกว่าเด็กในกรุงเทพฯ ที่ได้พบเจอกับหนังสือดีๆ เหล่านี้ โดยส่งมอบหนังสือให้แก่ 80 โรงเรียน ผ่านทางสาขาต่างๆ ของไทยประกันชีวิตทั่วประเทศ

ความมุ่งหวังในการมอบหนังสือให้แก่ 80 โรงเรียนทั่วประเทศคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเยาวชนผ่านการเรียนรู้จากหนังสือ ซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้คนคือสิ่งที่ทางไทยประกันชีวิตพยายามมอบคืนสู่สังคมมาโดยตลอด และช่วยให้ฝ่ายขายของเราสร้างความสัมพันธ์กับคนในชุมชนได้ผ่านการช่วยเหลือตรงนี้

ในตอนนี้ไทยประกันชีวิตกำลังเปลี่ยนแปลงสาขาต่างๆ โดยที่ฝ่ายขายส่งงานมาที่สำนักงานใหญ่โดยตรง ไม่ผ่านสาขาเหมือนแต่ก่อน เพราะฉะนั้นการทำงานของแต่ละสาขาจึงลดลง เมื่อการทำงานลดลงจึงพัฒนาสาขาต่างๆ ให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในพื้นที่นั้นๆ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของคนในชุมชน และให้เป็นศูนย์กลางในการสร้างอาชีพในที่สุด ซึ่งคงจะเริ่มทำในระยะเวลาหนึ่งปีจากนี้ไป เพราะต้องคำนึงถึงความมากน้อยของงานในแต่ละสาขา และคัดเลือกบางสาขาที่เหมาะสมมาเป็นต้นแบบของศูนย์กลางชุมชนก่อนในขั้นแรก

อีกส่วนหนึ่งที่ทางไทยประกันชีวิตสามารถร่วมมือกับทางมติชนได้นอกเหนือการรับบริจาคหนังสือก็คือการฝึกอาชีพกับทางศูนย์ฝึกอาชีพของมติชนอคาเดมี ว่ามีอาชีพไหนที่ตรงกับความต้องการของคนในชุมชน จึงน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่มติชนและไทยประกันชีวิตจะมีส่วนช่วยเหลือสังคมร่วมกันต่อไปในอนาคต

สำหรับการร่วมมือกับมติชนในครั้งนี้ ทางไทยประกันชีวิตคงต้องขอดูผลตอบรับก่อนว่าเป็นประโยชน์แก่โรงเรียนต่างๆ มากน้อยแค่ไหน ถ้าโครงการไปได้ดี ความร่วมมือครั้งนี้ก็น่าจะเป็นโปรเจ็คท์ระยะยาวได้ โดยอาจเพิ่มจำนวนโรงเรียนให้มากขึ้นในปีหน้า”

 

คุณวรศักดิ์ ประยูรศุข บรรณาธิการอำนวยการและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน

คุณวรศักดิ์ ประยูรศุข บรรณาธิการอำนวยการและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน กล่าวว่า “เครือมติชนขอขอบคุณบริษัทไทยประกันชีวิตฯ ที่เห็นคุณค่าของหนังสือและสนับสนุนการอ่านหนังสือ โดยได้ซื้อหนังสือจากบริษัทมติชนฯ เพื่อนำไปมอบให้กับห้องสมุดโรงเรียน 80 แห่งทั่วประเทศ

สำหรับบริษัทมติชนนั้นเห็นว่า การอ่านเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนา ทั้งพัฒนาตัวเอง พัฒนาชุมชนท้องถิ่น และพัฒนาประเทศ ที่ผ่านมาหลายพื้นที่ยังขาดโอกาสที่จะได้รับหนังสือที่ดี ทันสมัยไปอ่าน การที่บริษัทไทยประกันชีวิตดำเนินการ โครงการวาระพิเศษ “80 ปีไทยประกันชีวิต ส่งมอบความรู้ สู่เยาวชน 80 โรงเรียน”

ถือเป็นการช่วยเหลือส่งเสริมให้สังคมไทยมีหนังสือเอาไว้อ่าน ช่วยผลักดันการอ่านหนังสือให้เกิดขึ้นทั่วประเทศตลอดไป” •