พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา : ถ้าจะเปิด ‘ศูนย์ปราบโกง’ ต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย

นปช. ประกาศชัดเจนแล้วว่า “ไม่รับร่าง”
ทำให้เห็นว่ามีความเอนเอียง
หากจะเปิดศูนย์ และทำให้เกิดความเป็นกลางจริง
จะต้องไม่มีส่วนได้เสีย หรือส่วนที่เกี่ยวข้อง

 

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รมว.มหาดไทย
(8 มิ.ย. 59)