มีชัย ฤชุพันธุ์ : ดูงานประเทศที่ไม่โกง มาใช้กับประเทศโกง จะได้อะไร?

กกต.ตั้งมาเป็น 10 ปีแล้ว มีความจำเป็นหรือที่ต้องไปต่างประเทศ หรือการไปดูงานประเทศที่ไม่มีการทุจริต เพื่อนำมาปรับใช้กับประเทศที่มีการทุจริต ตนไม่เชื่อว่าไปดูแล้วจะได้อะไร

มีชัย ฤชุพันธุ์
7 มี.ค. 2560