นิธิ เอียวศรีวงศ์ : เมื่อ “ความเสมอภาค” กลายเป็นหลักการของพวก “หัวรุนแรง”

ความเสมอภาคกลายเป็นหลักการของพวก “หัวรุนแรง”
มิได้เป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ของประชาธิปไตย

คนที่เรียกร้องความเสมอภาคปริ่มๆ จะเป็นกบฏคดโท่
มุ่งหมายที่จะแย่งอำนาจทางการเมือง
เพื่อทำให้สังคมปั่นป่วนวุ่นวาย ล้มล้างสิ่งดีๆ ในสังคมไทยไปจนหมด

นิธิ เอียวศรีวงศ์
บทความ “ประวัติศาสตร์ความเสมอภาคในสังคมไทย”
มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 5-11 มิ.ย. 58