แต่งตั้งคณะกรรมการสภาทนายความ รองรับการเปิดศาลจังหวัดพระประแดง

เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 3 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ : นายปรีชา เกตุสวัสดิ์ ประธานสภาทนายความจังหวัดพระประแดง พร้อมคณะเข้าพบ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ เพื่อรับหนังสือแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสภาทนายความจังหวัดพระประแดง เพื่อหารือแนวทางในการปฏิบัติงาน