1 ตุลาคม วันเกิด พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กับภารกิจเพื่อชาติและประชาชน

สุขสันต์วันเกิด 1ตุลาคมท่านพลเอก ชนะทัพ อินทามระประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน บนภารกิจวางนโยบาย กำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน กำกับและให้คำปรึกษา แนะนำการตรวจสอบกับ 9 รอบหรือครบ 108 ปีที่ผ่านมาของการก้าวต่อไป ถือได้ว่าผ่านร้อนหนาวมาครบจนรอบปีทองที่คนตรวจเงินแผ่นดินร่วมมุ่งมั่น รักษาเงินแผ่นดิน ” ที่เป็นเงินของประชาชนทั้งชาติ ” ให้มีความคุ้มค่า เน้นผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ จนผลงานปรากฎเป็นที่เชื่อถือ ศรัทธาของประชาชน และเป็นประโยชน์กับประเทศชาติในการรักษาวินัยการเงินการคลังของชาติ ทั้งในระดับสากลตำแหน่งประธาน ASOSAI ที่ขับเคลื่อนปฏิญญากรุงเทพ 2019 ด้วยความขยัน ควบคุม ติดงานอย่างเข้มงวด จนได้รับการประเมินผลความโปร่งใส ITA เป็นที่หนึ่งขององค์กรอิสระมาติดต่อกันหลายปี

โดยยึดถือความซื่่อสัตย์ แนวพระราชดำรัส และหลักข้าของแผ่นดิน ปลุกใจให้คนตรวจเงินแผ่นดินรัก สามัคคี ร่วมมือกันอย่างดี เหนือความยินดีสุขสันต์ในวันเกิดแล้ว อีกความยินดีเงียบๆ คือ อีกไม่กี่เพลานี้ ท่านประธานฯ รอรับขวัญหลานปู่คนแรกของตระกูล “อินทามระ” ด้วยเช่นกัน งานนี้เล่นเอาคุณปู่แอบปลื้มยิ้มสมใจแบบสมปรารถนากันเลยทีเดียว…ร่วมกันยินดีที่มีแต่เรื่องดีๆ นัดพร้อมมาบรรจบพบกันแบบรวมมิตรเลยทีเดียว