กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดสถาปนาครบรอบปีที่ 31 พร้อมมอบโล่เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดงานวันสถาปนาครบรอบปีที่ 31 ก้าวสู่ปีที่ 32 และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายนายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประจำปีพุทธศักราช 2566 (ครบรอบ 31 ปี) และกิจกรรมมอบทุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ โดยมีนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงานและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมในพิธีดังกล่าว ณ บริเวณชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า วันที่ 15 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันครบรอบการสถาปนากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำหรับปี 2566 ครบรอบปีที่ 31 และก้าวสู่ปีที่ 32 ผมจึงขอใช้โอกาสนี้ส่งความปรารถนาดี และคำอวยพรอย่างจริงใจไปถึงบุคลากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทุกท่าน ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศให้มีศักยภาพมาอย่างต่อเนื่อง รองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี อีกทั้ง ยังเป็นหน่วยงานที่ได้สร้างคุณูปการต่อบ้านเมือง ได้สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างชีวิตใหม่ให้แก่กำลังแรงงานและประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมาก ทำให้กระทรวงแรงงานได้ดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยได้อย่างสมบูรณ์ครบทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการมาตลอดระยะเวลา 31 ปี จนถึงปัจจุบัน แม้ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ระหว่างปี 2564-2565 ยังสามารถดำเนินการฝึกอบรมให้กับแรงงานและประชาชนทั่วไปได้เกือบปีละ 3 ล้านคน สำหรับในปี 2566 ดำเนินการไปแล้ว 1.7 ล้านคน และเชิญชวนให้แรงงานเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานปีละกว่า 2 หมื่นคน และการรับรองความรู้ความสามารถปีละกว่า 3 หมื่นคนอีกด้วย

นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ในวันนี้ได้เชิญนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 27 แห่ง ประกอบด้วย 1. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 4. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 5. สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย 6. มูลนิธิพัฒนาฝีมือแรงงาน 7. บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด 8. บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 9. บริษัท ซีเมนส์ จำกัด 10. บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด 11. บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จํากัด 12. บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) 13. บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 14. บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 15. บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด 16. บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด 17. บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด 18. บริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล แอนด์ โซลูชั่น จำกัด 19. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด 20. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 21. บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 22. บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด 23. บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 24. บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด 25. บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) 26. บริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด 27. บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยทุกหน่วยงานมีส่วนในการสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน อาทิ งบประมาณ เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์การฝึก สถานที่ และวิทยากร รวมถึง ร่วมดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และประเมินความรู้ความสามารถ ให้แก่ช่างฝีมือ และประชาชนทั่วไป ตลอดจนสนับสนุนการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานในทุกระดับ ซึ่งมีส่วนสำคัญทำให้ภารกิจบรรลุตามเป้าหมายเพื่อผลิตกำลังแรงงานที่มีคุณภาพป้อนอุตสาหกรรมของประเทศ