รมว.เฮ้ง ส่ง โฆษก ลุยเชียงใหม่ เยี่ยมกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน อัพฝีมือ เพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างรายได้งาม

รมว.เฮ้ง ส่ง โฆษก ลุยเชียงใหม่ เยี่ยมกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน อัพฝีมือ เพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างรายได้งาม

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะให้กำลังใจกลุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน โดยมี คุณอิษดา จอมบัวคำ ประธานกลุ่มและสมาชิกกลุ่มให้การต้อนรับ ณ ที่ทำการกลุ่มอิษดากระเป๋าผ้า บ้านเลขที่ 35 หมู่ 2 ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

นางเธียรรัตน์ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และท่าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการเร่งส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ
เพื่อสนับสนุนให้เกิดการจ้างงาน ประชาชนมีทักษะฝีมือ มีงานทำ มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ในวันนี้ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงได้มอบหมายให้ดิฉันลงพื้นที่มาเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มอิษดากระเป๋าผ้าที่สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ซึ่งจากการพบปะพูดคุยกับประธานกลุ่มดังกล่าว พบว่า กลุ่มนี้ได้จดทะเบียนเป็นกลุ่มรับงานไปทำที่บ้านกับกรมการจัดหางานเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 10 คน สมาชิกทำงานที่กลุ่ม และบางส่วนจะกระจายให้สมาชิกนำกระเป๋าผ้าไปผลิตที่บ้านของตนเองแล้วนำมาส่งที่ทำการกลุ่ม เดิมกลุ่มรับงานเย็บกระเป๋าส่งให้กับแบรนด์ NaRaYa (นารายา) และ King Power (คิงพาวเวอร์) และแบรนด์อื่นๆ ปัจจุบัน กลุ่มรับเย็บ เสื้อ กางเกงกระเป๋าผ้า พวงกุญแจ และงานปักให้กับนายจ้างชาวไทยและชาวต่างชาติ นอกจากนี้ยังรับผลิตให้กับสถานศึกษา สถานประกอบการ และส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งยังผลิตจำหน่ายเอง รายได้ของสมาชิกจะอยู่ที่ประมาณคนละ 50,000 – 300,000 บาทต่อเดือน รายได้ส่วนใหญ่มาจากรับงานและผลิตขายเอง ทั้งขายหน้าร้านที่ทำการกลุ่ม การออกบูธจำหน่ายในงานแสดงสินค้าของภาครัฐ เอกชน และจำหน่ายผ่านตลาดออนไลน์ โดยมีเพจของร้าน อิษดาเสื้อผ้าฝ้าย กระเป๋าผ้า เชียงใหม่ และทางเฟสบุ๊คเป็นของประธานฯ ชื่อ อิษดาจอมบัวคำ ปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ รวมทั้งประชาชนทั่วไป

นางเธียรรัตน์ กล่าวต่อว่า ในส่วนของกระทรวงแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าไปส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มของสมาชิกกลุ่มรับงานไปทำที่บ้านและการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เช่น การทำกระเป๋าจากเศษผ้า พวงกุญแจผ้าฝ้าย การทำหน้ากากผ้า กางเกงสะดอ และงานปักเสื้อเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มรับงานในจังหวัดเชียงใหม่ ฝึกอบรมกิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านและกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน การแนะนำช่องทางการตลาด การเป็นวิทยากรสาธิตอาชีพของสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่