มิวเซียมสยามเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติด้านพิพิธภัณฑ์ ครั้งที่  26

นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ พร้อมคณะเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติด้านพิพิธภัณฑ์ ครั้งที่  26 โดยสภาพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 21-26 สิงหาคม 2565 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเชค โดยในปีนี้สภาพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศได้ชูประเด็นหลักเรื่องพลังของการทำงานงานด้านพิพิธภัณฑ์ต่อบทบาทการทำงานร่วมกับชุมชนและสังคม ความยืดหยุ่นและการพัฒนางานพิพิธภัณฑ์อย่างยั่งยืน มุมมองวิสัยทัศน์ของผู้บริหารงานพิพิธภัณฑ์ และการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Rames Promyen Director General of NDMI together with the NDMI staff attended the 26th International Council of Museums Conference (ICOM2022) in Prague, Czech Republic during 21-26 August, 2022. This year the ICOM Prague 2022 programme will discuss and exchange on “The Power of Museums” regarding Purpose: Museums and Civil Society! Sustainability: Museums and Resilience! Vision: Museums and Leadership, and Delivery: Museums and New Technologies.

#MuseumSiam #icom2022 #prague

#thepowerofmuseums

#InternationalCouncilofMuseumsConference

#ให้ทุกการเรียนรู้สนุกกว่าที่คิด