“เอ็นไอเอ” เปิดว้าวความสนุกปนสาระ “มหกรรมวิทย์ฯแห่งชาติ” ชวนเด็กไทยสวมบทบาทนวัตกรน้อยในธีม “โรงพยาบาลหรรษาพาสุข” สร้างแรงบันดาลใจสู่การคิดค้นนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ

·       สนุกต่อเนื่อง!! เอ็นไอเออวดความว้าว 4 นวัตกรรมจากเยาวชนไทยในงาน NST Fair Science Carnival Bangkok คาร์นิวัลงานวิทย์สุดล้ำ สร้างแรงบันดาลใจใคร ๆ ก็เป็นนวัตกรได้ 17 – 21 ส.ค.นี้ ที่สามย่านมิตรทาวน์ 

กรุงเทพฯ 15 สิงหาคม 2565 – สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมจัดกิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านนวัตกรรม ภายใต้แนวคิดศิลปะ วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน โดยในปีนี้ได้ออกแบบสถานีการเรียนรู้ “INNO Hospital โรงพยาบาลหรรษาพาสุข” สำหรับให้เยาวชนเรียนรู้การเป็นนวัตกรผ่านกระบวนการ STEAM4INNOVATOR งานจะจัดขึ้นในวันที่ 13 –  21 สิงหาคม 2565 ณ อาคาร 9-10 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นอกจากนี้ยังได้ขนทัพเยาวชนที่ได้รับการบ่มเพาะจาก NIA ไปร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมในงาน NST Fair Science Carnival Bangkok วันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2565 ณ สามย่านมิตรทาวน์

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผอ.NIA

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “NIA มุ่งมั่นที่จะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ ยกระดับทักษะและความสามารถทางนวัตกรรมของเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในปีนี้ยึดแนวคิด “ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน (Art – Science –Innovation for Sustainable Society) เน้นนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผสานกับศิลปะในมุมของการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ ที่สอดรับกับนโยบาย “BCG Model : Bio – Circular – Green Economy” NIA จึงได้ออกแบบสถานีการเรียนรู้ในธีม “INNO Hospital…โรงพยาบาลหรรษาพาสุขณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยได้รับความร่วมมือจาก WiSTEM2D จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ในการสนับสนุนการจัดบูธนิทรรศการพร้อมอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมในฐานการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงบรรดาลใจกับเยาวชน ให้เข้าถึงเทคโนโลยี ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาและเล่นอย่างสร้างสรรค์

สำหรับสถานีการเรียนรู้ INNO Hospital โรงพยาบาลหรรษาพาสุข เปรียบเสมือนที่พักพิงให้กับทุกคนใน STEAM4i Valley เพราะความสุขของทุกคนในหมู่บ้านคือเป้าหมายหลักของโรงพยาบาลแห่งนี้ และการที่โรงพยาบาลจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสุขได้นั้น ก็คือ การดูแลรักษาสุขภาพของทุกคนให้แข็งแรงอย่างเต็มที่ อาจจะปฏิเสธไม่ได้ว่าการเจ็บป่วย หรือการเกิดอุบัติเหตุสุขภาวะสามารถเกิดขึ้นได้กับคนในชุมชน แล้วเราจะทำอย่างไรให้โรงพยาบาลหรรษาพาสุข สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ช่วยทำให้สุขภาวะอนามัยดีขึ้น โดยอาศัยกระบวนการความคิดจากหลักการ STEAM4INNOVATOR เพื่อแก้ไขปัญหาในครั้งนี้”

ดร.พันธุ์อาจ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับแผนพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมสำหรับเยาวชนไทยที่ต้องการก้าวไปเป็นนวัตกร สร้างขึ้นจากกระบวนการ “STEAM4INNOVATOR” ที่ใช้องค์ความรู้ความเข้าใจทั้งศาสตร์และศิลป์ (STEAM; Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) เพื่อให้เยาวชนสามารถประยุกต์และสร้างสรรค์ผลงานบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีมิติของการประกอบธุรกิจนวัตกรรมผ่านกระบวนการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน

·   ขั้นตอนที่ 1 Insight: รู้ลึก รู้จริง การมองเห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในโรงพยาบาลผ่าน Interactive Touchscreen ได้เรียนรู้กระบวนการและนวัตกรรมวัสดุชีวภาพที่ช่วยเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ได้สำรวจปัญหาที่เกิดขึ้น และนำไปสู่ไอเดียสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์

·   ขั้นตอนที่ 2 Wow Idea การฝึกคิดไอเดียที่หลากหลายจากมุมมองใหม่ มีการกำหนดปัญหาและเป้าหมายในการแก้ไขที่ชัดเจน สร้างสรรค์ ทำได้จริง และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้

·  ขั้นตอนที่ 3 Prototype and Business model การนำไอเดียมาทำให้จับต้องได้ ด้วยการลองทำชิ้นงานต้นแบบจากวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถสร้างสรรค์เองได้ พร้อมเรียนรู้กระบวนการวางแผนธุรกิจ และจัดสรรทรัพยากรในการผลิต

·  ขั้นตอนที่ 4 Production & Diffusion การเพิ่มมูลค่าผลงานนวัตกรรมเพื่อนำออกสู่ตลาด รวมทั้งการตรวจเช็ค การตกแต่งชิ้นงาน การสร้างความน่าสนใจต่อชิ้นงาน เพื่อให้พร้อมนำชิ้นงานออกสู่ตลาด และตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยสามารถนำชิ้นงานนี้ส่งต่อให้กับโรงพยาบาลหรือคนที่อยู่รอบตัวได้

นอกจากงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่จัดขึ้นที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานีแล้ว อว. ยังได้ริเริ่มจัดงานเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่งใจกลางกรุงเทพฯ ภายใต้ชื่อ NST Fair Science Carnival Bangkok ในรูปแบบ Science Carnival  ณ สามย่านมิตรทาวน์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นและคนในชุมชนเมือง โดยในงานนี้ NIA ได้นำเยาวชนที่ได้รับการบ่มเพาะจาก NIA Academy ผ่านหลักสูตร STEAM4INNOVATOR จำนวน 4 โครงการมาร่วมแสดงผลงาน ได้แก่ Smart Bio Plastic…นวัตกรรมการผลิตพลาสติกชีวภาพสามารถย่อยสลายได้ สำหรับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น ถุงเพาะเชื้อเห็ดย่อยสลายได้ หลอดดูดน้ำพลาสติกชีวภาพผสมฟางข้าว Future Farm AIโรงเรือนเพาะเห็ดอัจฉริยะที่ใช้ควบคุมการเพาะเห็ดออแกนิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล Agnosระบบ AI วิเคราะห์โรคด้วยระบบ AI ปัจจุบันมีผู้ใช้งานแล้วมากกว่า 1 แสนราย มีการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน และ ATTRA CARD PLATFORM…แพลตฟอร์มที่ช่วยเปลี่ยนการใช้นามบัตรกระดาษในรูปแบบเดิม ๆ เป็น Digital Asset ในรูปแบบแอปพลิเคชั่น ตอบโจทย์การบริหารจัดการ และการจัดลำดับความสำคัญของลูกค้า พนักงาน ทั้งในและนอกองค์กร

สำหรับเยาวชน นักเรียน และผู้สนใจ สามารถเข้าชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2565 ได้ทั้ง 2 แห่ง ตั้งแต่วันนี้  -21 สิงหาคม 2565 ณ อาคาร 9-10 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี และวันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2565 ณ สามย่านมิตรทาวน์ กับงาน NST Fair Science Carnival Bangkok อีกทั้งยังสามารเข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์ และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandnstfair.com หรือ Facebook: NSTFair Thailand (www.facebook.com/nstfairTH)