มูลนิธิคุณ จับมือ มศว จัดโครงการ “ส่งเสริมความรู้และปลูกจิตสำนึก ด้านการลดและแยกขยะ ระดับประถมศึกษา” ผ่านสื่อสร้างสรรค์ละครหุ่นเชิด

มศว จับมือ มูลนิธิคุณ จัดโครงการ “ส่งเสริมความรู้และปลูกจิตสำนึก ด้านการลดและแยกขยะ ระดับประถมศึกษา” ผ่านสื่อสร้างสรรค์ ละครหุ่นเชิด “DoDo & Friends”

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-11.30 น. ณ โรงเรียนสาธิต มศว. องครักษ์ จ.นครนายก  มูลนิธิคุณ ร่วมกับ มศว และภาคีเครือข่ายจัดโครงการ “ส่งเสริมความรู้และปลูกจิตสำนึก ด้านการลดและแยกขยะ ระดับประถมศึกษา” ผ่านสื่อสร้างสรรค์ ละครหุ่นเชิด “DoDo & Friends”หวังรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนเข้าใจปัญหาสิ่งแวดล้อม

มูลนิธิคุณ โดยการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดโครงการส่งเสริมความรู้ และปลูกจิตสำนึก ด้านการลดและแยกขยะ ระดับประถมศึกษา ผ่านการแสดงละครหุ่นเชิด (Puppet show) ชุด “DoDo & Friends” ตอน…วาฬน้อยท้องผูก ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรนครินทรวิโรฒ (สาธิต มศว.) อ.องครักษ์ จ.นครนายก ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-11.30 น. มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้เรื่อง 3R ได้แก่ การลดการใช้ (Reduce) เพิ่มการใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน จำนวน 700 คน โดยมีคณะครูและนักเรียน นำโดยอาจารย์ ดร.นวทรัพย์ พิชัยสามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมมีทีมดาราศิลปิน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 นางสาวปรางค์ทิพย์ อนันตวิภาต ประธานมูลนิธิคุณ กล่าวว่า มูลนิธิคุณก่อตั้งมาแล้วกว่า 4 ปี โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการแยกขยะมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้เคยเปิดตัวโครงการ “DoDo & Friends” ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มาเป็นประธานเปิดงาน แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคคโควิด-19 ทำให้ต้องเลื่อนโครงการฯ

ล่าสุดปีนี้ได้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้มีส่วนช่วยสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ในช่วงก่อนวันแม่แห่งชาติ คือ วันที่ 10 และ 11 สิงหาคม 2565โดยมูลนิธิคุณ ตั้งมั่นที่จะขับเคลื่อนกิจกรรม และทำให้เกิดผลขึ้นได้จริง โดยดึงพลังของกลุ่มคน ตลอดจนองค์กรทุกฝ่ายที่มีน้ำใจ หวังให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้น ซึ่งเชื่อว่าจุดเริ่มต้นที่ดี คือ การปลูกฝังความรู้และจิตสำนึกในการลดและแยกขยะให้กับเด็กที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต จึงได้คิดค้นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้อย่างง่าย ๆ และแฝงไปด้วยความสนุกสนาน ผ่านการแสดงละครหุ่นเชิดสัตว์ต่าง ๆ เช่น วาฬ กวาง สุนัข ปลาดาว นกฮูก เป็นต้น ซึ่งจะช่วยดึงดูดให้เด็ก ๆ สนใจและซึมซับความรู้และประโยชน์ของการคัดแยกขยะได้เป็นอย่างดี และหลังจากนี้ มูลนิธิคุณยังมีแผนงานที่จะดำเนินโครงการฯ นี้ อย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ด้วยความร่วมมือที่ดีจากองค์กรภาครัฐ เอกชน และชุมชนต่าง ๆ

“ช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเรื่องขยะกลายเป็นเรื่องใหญ่ เป็นจังหวะตรงกับสิ่งที่เราพยายามทำด้วยตัวเราเอง และผ่านการทำงานของมูลนิธิคุณ จะเห็นภาพข่าวองค์กรต่างๆพยายามจัดการเสวนา การประชุม ถ่ายภาพหมู่ร่วมรณรงค์ ของพี่ก็ทำพวกนี้มาหมดแล้ว ตอนนี้ถึงเวลาต้องให้ความรู้จริงจัง ทำกับผู้ใหญ่พี่อาจไม่สามารถเพราะทำไม่ไหว เค้าเก่งๆและมีเงินทุนมากมาย มูลนิธิของพี่เลยคิดวิธีที่ทำกับเด็กๆนี่แหละ เพราะเวลาวัดผลแล้วเห็นความคืบหน้าชัดเจน คือเด็กๆตะลึง ยิ้มกว้าง เราก็มีพลังทำไปเรื่อย ๆ” นางสาวปรางค์ทิพย์กล่าว

ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒณะสังคมศาสตร์ เผยว่า มศว เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจัดการขยะนับวันจะเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้น กิจกรรมในวันนี้จึงเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนได้ตระหนักถึงการจัดการขยะที่ถูกวิธีอันจะช่วยบรรเทาและป้องกันปัญหาได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ขณะที่อาจารย์ ดร.นวทรัพย์ พิชัยสามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว. องครักษ์ กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม และมีนโยบายในการรณรงค์ให้บุคลากรรวมทั้งเด็กนักเรียนได้ตระหนักถึงปัญหา และร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขและลดปัญหาขยะทั้งในโรงเรียน ที่บ้าน และในที่สาธารณะอยู่แล้ว เมื่อมูลนิธิเสนอที่จะนำการแสดงละครหุ่นเชิดมาเป็นสื่อในการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เด็กนักเรียน จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานนอกจากการแสดงละครหุ่นเชิดแล้ว ยังมีการแสดงกลองชุดจากขยะรีไซเคิล การเล่นเกม ตอบคำถาม ชิงของรางวัลต่าง ๆ อีกด้วย และมีดาราศิลปินร่วมให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกกับกิจกรรมของมูลนิธิคุณ และจะเป็นกระบอกเสียงให้สังคมอย่างไร

อย่างไรก็ดี มูลนิธิคุณ มีเป้าหมายในการทำโครงการ “ส่งเสริมความรู้ และปลูกจิตสำนึกด้านการลด และแยกขยะ ระดับประถมศึกษา” ในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดตั้งโครงการธนาคารขยะให้กับโรงเรียนที่มูลนิธิคุณเคยไปจัดการแสดงและโรงเรียนที่เป็นพันธมิตร เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้มีการตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และตั้งเป้าหมายว่าให้เด็กทำได้จริงและสามารถวัดผลได้ ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook: KHUN Foundation หรือ Scan QR-Code ด้านล่าง

สำหรับโรงเรียนสาธิต มศว. องครักษ์ จ.นครนายก เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรปกติและสองภาษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4