บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จัดพิธีประดับปีกและมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี รุ่นที่ 1

กรุงเทพฯ 10 สิงหาคม  2565 เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ BATC โรงเรียนการบินในเครือของบมจ.การบินกรุงเทพ หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส นำโดย นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (ที่ 4 จากขวา) พร้อมด้วย พลอากาศโท เดชิศร์ เจริญวงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมเป็นประธานในพิธีประดับปีกและมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี (Commercial Pilot  License) รุ่นที่ 1 ให้แก่ศิษย์การบินจำนวนทั้งสิ้น 20 ราย เพื่อยกระดับมาตรฐานการฝึกอบรมทางด้านการบินของประเทศไทยไปสู่ระดับสากล โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวตรีศรัณย์ สีตกะลิน (ที่ 2 จากขวา) นางสาวอณิญญา เนตรประไพ (ที่ 3 จากขวา) กัปตันนนทพร มัณฑจิตร (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการบริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด คณะครูการบิน ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์การบินที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  

 

ปัจจุบัน โรงเรียนการบิน BATC มีศิษย์การบินในหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีจำนวน 5 รุ่น และในรุ่นที่ 6 อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดการฝึกอบรม ในช่วงปลายนี้

บริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านการบินระดับภูมิภาค ในการจัดอบรมหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดย IATA ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการฝึกอบรมทางด้านการบินของประเทศไทยไปสู่ระดับสากล โดยศูนย์ฝึกอบรมดังกล่าวจะมีการสอน 2 รูปแบบ คือ การฝึกอบรมแบบในห้องเรียน และการฝึกอบรมภาคอากาศกับเครื่องบินจริง ให้ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานและพัฒนาต่อยอดในภาคอุตสาหกรรมการบินของภูมิภาคต่อไป