รู้ไว้ จำไว้ ใช้กัญชาอย่างเข้าใจ

9  มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ปลดล็อก “กัญชา กัญชง” ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 ทำให้ทุกส่วนของกัญชา กัญชง ไม่เป็นยาเสพติด ยกเว้นสารสกัดที่มีสาร THC เกิน 0.2% โดยน้ำหนักที่ยังคงเป็นยาเสพติด ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคลิปนี้

#ใช้กัญชาอย่างเข้าใจ