สจล. ผนึก ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย ‘นวัตกรรมดิจิทัล’

กรุงเทพฯ 17 มิถุนายน 2565 – รศ. ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) (คนขวา) และนายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (คนซ้าย) บริษัทที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ผลักดันงานวิจัยด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี อาทิ บิ๊กเดต้า (Big Data) คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) และ ไอโอที (IoT) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งใน การขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมดิจิทัล พร้อมเดินหน้าให้บริการงานวิชาการที่ครอบคลุม การจัดอบรมให้ความรู้ จัดตั้งศูนย์อบรมด้านเทคโนโลยี จัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะ ฯลฯ รวมถึงเปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะและฝึกประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง เมื่อเร็วๆ นี้ ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ