พญ.ฐานิสร ธรรมลิขิตกุล จาก รมย์รวินท์ นำทีมแพทย์เข้าอบรม Weight Loss Plateau

พญ.ฐานิสร ธรรมลิขิตกุล จาก รมย์รวินท์ นำทีมแพทย์เข้าอบรม Weight Loss Plateau ซึ่งจัดขึ้นโดย  novo nordisk  โดยได้รับเกียรติจาก พันตรีนายแพทย์ ปริญญา สมัครการไถ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึ่ม แผนกต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า และเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคอ้วน แนะแนวทาง รมย์รวินท์ คลินิก เพื่อให้คนไข้ที่มีความกังวลเรื่องสัดส่วน หรือการลดน้ำหนัก ได้รับคำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง และหา Solution การรักษาให้ออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด

เกี่ยวกับรมย์รวินท์

รมย์รวินท์ คลินิก ผู้นำด้านความงามสำหรับคนรุ่นใหม่ที่เน้นมอบความงามอย่างเป็นธรรมชาติ (FOR THE BETTER YOU) มีวิสัยทัศน์การเป็นที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านความงามอย่างเป็นธรรมชาติสำหรับคนไทยรุ่นใหม่ที่มุ่งหวังให้ดูดีและปลอดภัยด้วยการบริการที่ใส่ใจคุณภาพของผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้านความงามที่ดีที่สุดในทุกวัน

พันธกิจ 4 ประการ คือ

·        การยกระดับการบริการด้านความงามที่ทันสมัยสะดวกสบาย

·        นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเพื่อความงามของคนไทย

·        นำเสนอนวัตกรรมที่ทันสมัย และปลอดภัย

·        ให้การดูแลด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อผลลัพธ์การรักษาที่ดีที่สุดมุ่งเน้นการเอาใจใส่ลูกค้าอย่างเพื่อนสนิท