มูลนิธิซิตี้ ร่วมมือ แพลน ประเทศไทย และกรมพินิจฯ สนับสนุนอาชีพสำหรับเด็ก

กรุงเทพฯ 10 พฤษภาคม 2565 – นางสาววันวิสาข์ โคมินทร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ตัวแทนมูลนิธิซิตี้ (คนที่ 5 จากซ้าย) ร่วมเป็นสักขีพยานลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการพัฒนาอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชน ระยะที่ 2.3 ระหว่างกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม และองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งภายใต้กรอบแนวคิด Pathway to Progress ของมูลนิธิซิตี้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการว่างงานของกลุ่มเยาวชนกลุ่มเปราะบาง โดยการเสริมทักษะอาชีพ ศตวรรษที่ 20 ผ่านการทำงานและการให้ความรู้ทางการเงิน พร้อมบ่มเพาะพื้นฐานความคิดแบบผู้ประกอบการ เพื่อให้กลุ่มเยาวชนสามารถสร้างอนาคตที่ปรารถนาได้ด้วยตนเอง อันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเยาวชน ครอบครัว รวมถึงชุมชนและประเทศชาติ ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสนฉัตร ชั้น 3 อาคารกระทรวงยุติธรรม เมื่อเร็ว ๆ นี้

หมายเหตุถึงกองบรรณาธิการ : รายนามบุคคลในภาพเรียงจากซ้ายไปขวา

1.นายโกมล พรมเพ็ง รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

2.นางนลินนาถ ไกรนรา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

3.พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรัตน์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

4.มร.จอห์น แม็คกาวน์ ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

5.นางสาววันวิสาข์ โคมินทร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ตัวแทนมูลนิธิซิตี้

6.นางสาวยุภาพร บุญติด ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

###

เกี่ยวกับ มูลนิธิซิตี้

มูลนิธิซิตี้ มีบทบาทในการทำงานที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ ของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนทั่วโลกให้ดีขึ้น ด้วยการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินอย่างทั่วถึง การสร้างอาชีพสำหรับเยาวชน รวมถึงสร้างสภาพเศรษฐกิจของชุมชนที่ดีขึ้น นอกจากการให้ความช่วยเหลือแล้ว มูลนิธิซิตี้ ยังได้ใช้ความเชี่ยวชาญในฐานะสถาบันการเงินชั้นนำ และความพร้อมของพนักงาน ที่สนับสนุนให้พันธกิจของบริษัทประสบความสำเร็จ และขับเคลื่อนแนวคิดความเป็นผู้นำ และนวัตกรรม ดูข้อมูลเพิ่มเติมของมูลนิธิฯ ที่ www.citifoundation.com

เกี่ยวกับ “ซิตี้”

ธนาคารชั้นนำของโลก ที่ให้บริการแก่ลูกค้ากว่า 200 ล้านราย ในกว่า 160 ประเทศและเขตปกครองทั่วโลก ซิตี้นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายให้กับลูกค้าบุคคล องค์กร ภาครัฐและสถาบันต่างๆ โดยธุรกิจหลักครอบคลุมการธนาคารและสินเชื่อเพื่อลูกค้าบุคคล (สายบุคคลธนกิจ) ธนาคารเพื่อองค์กรและการลงทุน (สายสถาบันธนกิจและวาณิชธนกิจ) ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ บริการธุรกรรมทางการเงินต่างๆ รวมถึงบริการบริหารความมั่งคั่ง ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.citibank.co.th | เฟซบุ๊ก: Citi Thailand  | LINE: Citi Thailand