กสศ. ชวนฟัง ไมโครไฟแนนส์เบิกทางสู่ความเท่าเทียม จากกิจการเล็กๆ ของสตรีสู่การศึกษาของเด็กๆ

กรุงเทพฯ 20 เมษายน 2565 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา “ไมโครไฟแนนส์เบิกทางสู่ความเท่าเทียม: จากกิจการเล็กๆ ของสตรีสู่การศึกษาของเด็กๆ” (Microfinance as a Path to Equality: From Women’s Microbusiness to Children’s Education) เวทีสัมมนาระดับสากลเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวคิดเรื่องการสร้างความเท่าเทียม รวมทั้งหลักประกันทางการศึกษา พบกับ มร.เรย์มอนด์ แพทริค เซริโอส ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหาร Negros Women for Tomorrow Foundation (NWTF) ดร.ฟาอิส ชาห์ ผู้อำนวยการ Yunas Center, Asian Institute of Technology และนายอิษฏ์ ปักกันต์ธร นักบริหารแผนงานอาวุโสด้านนวัตกรรม ทุนการศึกษา และวิเทศสัมพันธ์ กสศ. ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น. ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (www.facebook.com/EEFthailand) โดยมีล่ามแปลภาษาตลอดรายการ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ – 26 เมษายน 2565 ภายในเวลา 18.00 น. โดยสแกน QR Code หรือกรอกข้อมูลในลิงก์ https://bit.ly/3vqhf2h สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เพจเฟซบุ๊ก สัมมนาวิชาการนานาชาติ กสศ. (www.facebook.com/EEFInterForums)