ดอกไม้ประทาน มามอบให้ นพ.วิชัย หงส์จารุ เนื่องในโอกาสเปิด Dr.Wichai Clinic ให้บริการ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ คุณจิรฐิติกาล   เรืองรักษ์ เป็นผู้แทนพระองค์เชิญแจกันดอกไม้ประทาน มามอบให้ นพ.วิชัย หงส์จารุ เนื่องในโอกาสเปิด Dr.Wichai Clinic ให้บริการ ณ ถนนวิทยุ เมื่อวันก่อน