รมว.สุชาติ ส่งที่ปรึกษา มอบวัสดุฝึกอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ กลุ่มเปราะบางอยุธยา

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน มอบหมายให้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่อยุธยาฯ เปิดโครงการเตรียมความพร้อมกำลังแรงงาน เพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ กลุ่มเปราะบาง และมอบวัสดุฝึกอาชีพแก่กลุ่มอาชีพ “จักสานผักตบชวา”และตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนนิศานาฎชฎาไทย

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้
นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ และมอบวัสดุหลังฝึกอบรมโครงการแก่กลุ่มอาชีพ “จักสานผักตบชวา” ณ องค์การชุมชนตำบลพยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายธนณัฏฐ์ รุ่งแจ้ง กำนันตำบลพยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย โดยนางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า รัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มเปราะบาง ให้มีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต

นางธิวัลรัตน์ กล่าวต่อว่า ในวันนี้ ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงได้มอบหมายให้ดิฉันลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อมาเปิดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ และมอบวัสดุการฝึกแก่กลุ่มอาชีพ “จักสานผักตบชวา”ตำบลพยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา มีสมาชิก 20 คน โดยมี นางมนัสนันท์ รุ่งแจ้ง เป็นประธานกลุ่มฯ ซึ่งกลุ่มอาชีพนี้มีตลาดรองรับในการรับซื้อผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา โดยส่งจำหน่ายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้สมาชิกมีรายได้ต่อเดือน 1,500 – 3,000 บาท ทั้งนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดจัดการฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน แนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ หลักสูตร “การจักสานผักตบชวา” จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 17 -19 มีนาคม 2564 โดยมีการบรรยายและสาธิตฝึกปฏิบัติและให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม การกู้ยืมเงินกองทุนฯ การจัดตั้งกลุ่มเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน การตลาด การทำบัญชีเบื้องต้น อีกทั้งยังมีการมอบวัสดุหลังฝึกให้ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำไปประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก และกลุ่มยังสามารถต่อยอดโดยการรับงานไปทำที่บ้าน และส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ให้มีรายได้ต่อไป จากนั้นช่วงบ่ายได้ตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนนิศานาฎชฎาไทย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา อีกด้วย

บทความก่อนหน้านี้ก.แรงงาน ผุดไอเดีย ปั้นช่างเชื่อมอัตโนมัติ ป้อนอุตสาหกรรมปิโตรเลียม
บทความถัดไปยานเวเนรา 14 เปิดภาพ พื้นผิว ดาวศุกร์ ดาวเคราะห์ฝาแฝดของโลก