‘รพ.บำรุงราษฎร์’ จับมือ ‘พริ้นซิเพิลเฮลท์แคร์’ ชูอุบล เป็นฮับ ‘ศูนย์รักษามะเร็ง’ แบบองค์รวมแห่งภาคอีสานตอนล่าง

‘พริ้นซิเพิลเฮลท์แคร์’ จับมือ ‘รพ.บำรุงราษฎร์’ เปิด ‘ศูนย์รักษามะเร็งองค์รวม’ ดูแลรักษาโรคมะเร็งอย่างครอบคลุมแห่งภาคอีสานตอนล่าง ทั้งการป้องกัน ตรวจคัดกรอง วินิจฉัยโรค รวมถึงการรักษาและติดตามผล ผ่านโมเดล ‘บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก’ ศูนย์กลางมะเร็งอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วย ลดเวลา ค่าใช้จ่าย นำร่องแห่งแรกที่รพ.พริ้นซ์ อุบลราชธานี พร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบต้นปี 64

ดร. สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์เเคร์ จำกัด กล่าวว่า “ปัจจุบันโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์เเคร์ มีจำนวน 11 แห่งใน 10 จังหวัด กระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยเล็งเห็นโอกาสในการขยายขอบเขตการให้บริการของ ‘ศูนย์รักษามะเร็งแบบองค์รวม’ ในเครือโรงพยาบาลพริ้นซ์ กระจายใน 2 ภูมิภาคก่อน  มั่นใจว่าจะสามารถขยายฐานผู้ป่วยที่ต้องการเข้าถึงการรักษาเทคโนโลยีสมัยใหม่ในราคาที่จับต้องได้ และทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางไปไกล ได้รับการดูแลรักษาโรคมะเร็งแบบครบวงจร โดยมีแผนการจัดตั้ง ศูนย์รักษามะเร็งฯ ในระยะแรก คือ โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก และโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ คาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ ภายในไตรมาสแรกของปี 2564

ขณะที่ นายสมศักดิ์ วิวัฒนสินชัย ผู้อำนวยการด้านบริหาร บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก กล่าวว่า “ความร่วมมือครั้งนี้นอกจากการนำจุดแข็งของศูนย์รักษามะเร็งฮอไรซันของโรงพยาบาลโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มาต่อยอดภายใต้ โมเดล ‘บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก’ เพื่อยกระดับด้านสาธารณสุขของไทยแล้ว ยังต่อยอดการพัฒนาเชิงวิชาการร่วมกัน ทั้งนี้ โมเดล ‘บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก’ เป็นการดำเนินงานร่วมกันของทั้งสองฝ่ายอย่างใกล้ชิด ทั้งในเรื่องเงินทุน ค่าใช้จ่าย ทรัพยากร และรายได้ โดยบำรุงราษฎร์ให้การสนับสนุนในการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลพันธมิตร เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ในส่วนของแพทย์ มีการจัดทีมแพทย์เฉพาะทาง โดยให้การรักษาตามแนวทางของ รพ. บำรุงราษฎร์ แต่ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการตามมาตรฐานของโรงพยาบาลพันธมิตร ในราคาที่สอดคล้องกับสภาวะของภูมิภาคนั้น”

(จากซ้ายไปขวา)
นพ.อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพิษณุเวชในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์
ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
ภญ.อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์
คุณสมศักดิ์ วิวัฒนสินชัย ผู้อำนวยการด้านบริหาร บำรุงราษฎร์เฮลท์ เน็ตเวิร์ก ร่วมเปิดงานในครั้งนี้
นพ.ปิยวัฒน์ จิรัปปภา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์

ขณะเดียวกัน นายแพทย์ปิยวัฒน์ จิรัปปภา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เปิดเผยว่า “โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ถือว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่นอกจากรองรับการรักษาคนในพื้นที่แล้ว ที่ผ่านมายังให้การรักษาผู้ที่เดินทางมาจากกลุ่มประเทศ CLMV หรือกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะสปป.ลาว และกัมพูชา ในสัดส่วนที่สูงมากเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลเอกชนอื่นๆในพื้นที่  อีกทั้งปัจจุบันในจังหวัดอุบลราชธานี ภาพรวมจำนวนผู้ป่วยมีมากเกินกว่าจำนวนเตียงที่รองรับได้

การพัฒนาโรงพยาบาลให้มีศักยภาพที่สามารถรองรับผู้ป่วยขนาดมากขึ้น และยังรองรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นโรคเฉพาะทางที่ต้องใช้การวินิจฉัยและรักษาอย่างครบวงจร จึงเป็นประโยชน์ต่อการรักษาพยาบาลคนในแถบภาคอีกสานตอนล่าง

นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ และโรงพยาบาลพันธมิตรอื่นในพื้นที่กำลังอยู่ระหว่างเจรจาร่วมเป็นเครือข่ายรักษาฯ เพราะเมื่อมีการเปิดให้บริการทางการแพทย์ผ่าน Cancer Center Hub หรือศูนย์รักษามะเร็งกลางในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง ศูนย์แห่งนี้จะกลายเป็นศูนย์รับผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลอื่นๆในพื้นที่ที่ต้องการส่งผู้ป่วยที่เกินกำลังรักษามายัง Cancer Center Hub และส่งตัวกลับที่โรงพยาบาลต้นทางเมื่อผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น เพื่อให้การดูแลรักษาครบวงจร ตั้งแต่ต้นทางการส่งต่อ รักษาจนถึงการติดตามผล จนจนกระทั่งผู้ป่วยสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งนี้สถานการณ์โรคมะเร็งถือเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประชากรทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย จากสถิติขององค์การอนามัยโลกในปี พ.ศ. 2561 ระบุว่ามีจำนวนผู้ป่วยทั่วโลกที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งประมาณ 18 ล้านคน และเสียชีวิตจากโรคมะเร็งประมาณ 9.6 ล้านคน หรือกล่าวได้ว่า 1 ใน 6 รายของการเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง และมีการคาดการณ์จากองค์การอนามัยโลกว่าอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 75% ในระยะเวลา 20 ปี จากสถิติผู้ป่วยโรคมะเร็งในปี พ.ศ. 2553 จนถึงปี พ.ศ. 2573 การขยายบริการทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคมะเร็ง จึงถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ของโรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคต.

อย่างไรก็ตาม ศูนย์มะเร็งแบบองค์รวม โดยความร่วมมือของเครือพริ้นซิเพิลเฮลท์แคร์ และ รพ.บำรุงราษฎร์ จะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในปี 64 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ princubon.com และ princhealth.com
..
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล พริ้นซ์ อุบลราชธานี
คุณอุมาพร พลบุญ โทร. 093-464-6399 LINE: nokky444