โปรตีนจากนม ส่วนประกอบสำคัญในแผนโภชนาการ สำหรับการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โปรตีนจากนม ส่วนประกอบสำคัญในแผนโภชนาการ

สำหรับการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การสัมมนาออนไลน์ของ USDEC เน้นความสำคัญของงานวิจัยและแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สิงคโปร์ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ผลการศึกษาล่าสุดโดยสภาการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมแห่งสหรัฐอเมริกา (USDEC) พบว่า กว่าร้อยละ 98 ของผู้ตอบแบบสำรวจในไทยและสิงคโปร์ปรารถนาที่จะมีสุขภาพดีพร้อมไปกับอายุที่เพิ่มมากขึ้น แต่กลับมีเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นที่รู้สึกว่าพวกเขาพร้อมที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีสุขภาพดี การศึกษาในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับโปรตีน ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม เวย์ และมุมมองเกี่ยวกับสุขภาพและความสุขสมบูรณ์ โดยมุ่งไปที่ตลาดประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ซึ่งมีความแตกต่างและหลากหลายทางรสชาติอาหารและวัฒนธรรม ในการสัมมนาออนไลน์ในวันนี้ที่จัดขึ้นสำหรับผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงผู้ที่อยู่ในแวดวงอาหารและโภชนาการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและนวัตกรรมอาหารจากสิงคโปร์และญี่ปุ่นได้อภิปรายถึงโอกาสและขั้นตอนเชิงรุกที่จะลดช่องว่างความแตกต่างระหว่างความตั้งใจและการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพ และลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย ท่ามกลางการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย (Sarcopenia) คือ การสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ และการเสื่อมถอยของความแข็งแรงและการทำงานของกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็วจากอายุที่เพิ่มขึ้น  ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อผู้ใหญ่ตั้งแต่ในวัย 40 ปี

เพิ่มความตระหนักรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับประโยชน์ของโปรตีน

การเสริมสร้างความรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับแหล่งโปรตีนชั้นยอดควบคู่ไปกับการบริโภคโปรตีนในปริมาณและเวลาที่เหมาะสม เป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยให้ผู้บริโภคบรรลุเป้าหมายในการเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีสุขภาพดี แม้ว่ากว่าร้อยละ 80 ของผู้ตอบแบบสำรวจในการศึกษาของ USDEC จะเห็นด้วยว่าโปรตีนเป็นสารอาหารที่สำคัญต่อการสร้างกล้ามเนื้อ การมีสุขภาพแข็งแรง และลดการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ แต่หลายคนยังคงสับสนเกี่ยวกับความต้องการโปรตีนของร่างกายในเชิงการเปลี่ยนแปลงของความต้องการโปรตีนที่เปลี่ยนไปตามช่วงอายุ รวมถึงความแตกต่างทางโภชนาการระหว่างโปรตีนจากพืช โปรตีนจากสัตว์ และโปรตีนจากนม

ดร.ซาโตชิ ฟูจิตะ ศาสตราจารย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยริทสุเมอิกัน ประเทศญี่ปุ่น ตอบคำถามเหล่านี้ด้วยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เขาอธิบายถึงความสำคัญของการบริโภคโปรตีนอย่างเพียงพอ โดยแบ่งสัดส่วนการรับประทานเท่า ๆ กันตลอดวันในแต่ละมื้อทั้งอาหารเช้า เที่ยง และเย็น ในปริมาณ 20 30 กรัม หรือ 0.4 กรัมต่อน้ำหนักตัวหนึ่งกิโลกรัมต่อวัน เพื่อช่วยป้องกันภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย เขายังเน้นย้ำถึงความสำคัญของคุณภาพของโปรตีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ประกอบของกรดอะมิโนจำเป็น และบทบาทสำคัญของกรดอะมิโนจำเป็น หรือกรดอะมิโนลิวซีน โดยหากพิจารณาสัดส่วนของกรดอะมิโนจำเป็นต่อโปรตีนทั้งหมดในอาหารแต่ละประเภท เวย์โปรตีนมีสัดส่วนกรดอะมิโนสูงสุดที่ร้อยละ 52 เมื่อเทียบกับแหล่งโปรตีนอื่นจากสัตว์และพืช เช่น เนื้อวัว (ร้อยละ 44) ปลาหิมะ (ร้อยละ 40) ถั่วเหลือง (ร้อยละ 38)  ถั่วลันเตา (ร้อยละ 37) และข้าวสาลี (ร้อยละ 30) นอกจากนี้ เวย์โปรตีนยังมีปริมาณกรดอะมิโนลิวซีนซึ่งเป็นโมเลกุลที่กระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนและซ่อมแซมกล้ามเนื้อสูงเป็นอันดับหนึ่งอีกด้วย[1]

อีกหนึ่งประเด็นที่วิทยากรได้หยิบยกขึ้นมาพูดระหว่างการสัมมนาออนไลน์ คือ ความไม่สมดุลของการบริโภคโปรตีนระหว่างวัน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มื้ออาหารส่วนใหญ่โดยเฉพาะมื้อเช้ามักมีคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนประกอบหลัก ทำให้ปริมาณการบริโภคโปรตีนในช่วงเริ่มต้นของวันอยู่ในระดับต่ำและเพิ่มสูงขึ้นในช่วงมื้อเย็น แทนที่จะกระจายปริมาณการบริโภคโปรตีนให้ใกล้เคียงกันตลอดทั้งวัน การเพิ่มโปรตีนจากนมเข้าไปในมื้ออาหารโดยเฉพาะมื้อเช้าเป็นวิธีการง่าย ๆ ที่ผู้บริโภคสามารถเริ่มต้นได้เองทันที เพื่อเพิ่มปริมาณโปรตีนที่หายไปในมื้อเช้า วิธีนี้ยังช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อและการทำงานของกล้ามเนื้อ ซึ่งจะช่วยให้ร่างกายยังคงแข็งแรงเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ

อาหารที่เข้ากับรสชาติของชาวอาเซียน

รสชาติเป็นปัจจัยสำคัญควบคู่ไปกับคุณค่าทางอาหาร ที่ช่วยเพิ่มปริมาณการบริโภคโปรตีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การคิดค้นผลิตภัณฑ์และกำหนดสูตรอาหารอย่างเอาใจใส่มีความสำคัญต่อการเพิ่มปริมาณโปรตีนในอาหารและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อรสชาติ กลิ่น และรสสัมผัส เวย์โปรตีนมีลักษณะรสชาติและกลิ่นที่เป็นกลาง จึงเป็นส่วนประกอบที่เหมาะกับอาหารทั่วไปที่รับประทานในทุกวัน ทั้งอาหารตะวันตกหรืออาหารเอเชีย

ด้วยความพยายามในการประยุกต์คิดค้นและพัฒนาต้นแบบของ USDEC ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. CDE) ซึ่งมีครัวสาธิตการปรุงอาหารและห้องปฏิบัติการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหารที่ทันสมัย ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มในภูมิภาคสามารถเข้าเยี่ยมชมและรับแรงบันดาลใจจากข้อมูลรายการอาหารและเครื่องดื่มอันครบครัน ซึ่งล้วนอุดมไปด้วยโปรตีนและเข้ากับรสชาติของผู้คนในท้องถิ่น และมีส่วนผสมโปรตีนจากนมของสหรัฐอเมริกา ซึ่งผสมกลมกลืนกับทุกเมนูอาหารประจำวัน

“ความเอนกประสงค์และคุณประโยชน์ของโปรตีนจากนมทำให้เกิดการรังสรรค์ผลิตภัณฑ์และเมนูอาหารที่สะท้อนเอกลักษณ์ของอาหารในภูมิภาคและมอบสารอาหารโปรตีนคุณภาพในปริมาณที่มากยิ่งขึ้น การเพิ่มส่วนผสมอย่างเวย์และโปรตีนนมเข้าไปในอาหารประเภทข้าวและเส้น เช่น ผัดไทย ลักซา ข้าวผัด แกงกะหรี่ และของหวานต่าง ๆ จะช่วยสร้างความสมดุลของปริมาณการบริโภคโปรตีนในแต่ละมื้อ และจะช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับสารอาหารที่จำเป็นจากอาหารจานที่คุ้นเคยอยู่แล้ว” คุณพาวลีน ชาน ผู้จัดการ บริษัท ฟู้ด แอนด์ นูทริชั่น สเปเชียลลิสต์ส จำกัด ประเทศสิงคโปร์ กล่าว

เนื่องจากเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบันได้ผลักดันและสร้างความเปลี่ยนแปลงต่ออุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มอย่างต่อเนื่อง U.S. CDE จึงมุ่งส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและโภชนาการที่ออกแบบเฉพาะสำหรับภูมิภาค โดยใช้ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมและชีสของสหรัฐอเมริกา  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป U.S. CDE เป็นสถาบันแห่งแรกที่เป็นทั้งแหล่งการเรียนรู้ การระดมความคิด และพื้นที่ทำงานร่วมกัน ซึ่งมุ่งพัฒนาสถาบันให้เป็นแหล่งทรัพยากรคุณภาพที่จะช่วยให้ลูกค้า ผู้บริโภคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมของสหรัฐอเมริกา ร่วมกันเติบโตในระบบนิเวศน์อาหารในอนาคต

 

เพิ่มช่องทางการเข้าถึงและทางเลือกที่มากขึ้น

การส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทางความคิดของผู้คนเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงและทางเลือกในการบริโภคอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีน จากการศึกษา ผู้บริโภคทั้งในประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ระบุว่าพวกเขายินดีที่จะจ่ายมากขึ้นสำหรับอาหารเพื่อสุขภาพ อ่านข้อมูลโภชนาการก่อนการซื้อสินค้า และสนใจทดลองอาหารและรสชาติที่แปลกใหม่ โดยร้อยละ 83 ของผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีเวย์โปรตีนในระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้า

อย่างไรก็ตาม สภาพตลาดในปัจจุบันยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยร้อยละ 41 ของผู้ตอบแบบสำรวจในประเทศไทยระบุว่า ผลิตภัณฑ์ที่อุดมไปด้วยโปรตีนนั้นหาซื้อได้ยากในร้านค้าที่พวกเขาซื้อเป็นประจำ ยิ่งไปกว่านั้น สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากระบุว่า “อุดมไปด้วยโปรตีน” บนชั้นวางสินค้าในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ 25 แห่งในกรุงเทพฯ มีน้อยกว่าร้อยละ 10 ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโอกาสของผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มในการตอบสนองความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นของผู้บริโภค

“ผู้บริโภคเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของโปรตีนในภาพรวมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การศึกษาของเราแสดงให้เห็นว่าในขณะที่มีความต้องการของผู้บริโภคในภูมิภาค แต่จำนวนสินค้าและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่อุดมด้วยโปรตีนนั้นยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ นับเป็นโอกาสสำคัญของผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มในการเข้าถึงตลาดที่กำลังเติบโตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการนำเสนออาหารและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่อุดมด้วยโปรตีนที่ผู้บริโภคในภูมิภาคคุ้นเคย”  คุณมาร์ติน เตียว ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคการประยุกต์อาหาร USDEC เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว

ด้วยสถานการณ์การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แนวทางการบริโภครูปแบบใหม่จึงเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนเพื่อสุขภาพที่ดีในอนาคต ด้วยการเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคโปรตีนตั้งแต่วันนี้ ทั้งในเชิงปริมาณ ประเภท และเวลาในการรับประทานโปรตีนให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยโปรตีนจากนมของสหรัฐอเมริกาในฐานะแหล่งโปรตีนคุณภาพสูงที่มีสารอาหารครบถ้วน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายและเต็มไปด้วยคุณประโยชน์ เป็นส่วนประกอบอาหารที่ตอบโจทย์ความต้องการทางโภชนาการของสังคมผู้สูงอายุที่มีความเฉพาะตัวได้อย่างดีเยี่ยม

เยี่ยมชม ThinkUSAdairy.org สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรตีนจากผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม คุณประโยชน์และการประยุกต์ใช้

###

เกี่ยวกับสภาการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมสหรัฐอเมริกา

สภาการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Dairy Export Council® (USDEC) คือ องค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งเป็นตัวแทนของสมาชิกผู้ผลิต ผู้แปรรูปและสหกรณ์ ผู้ผลิตส่วนผสมอาหาร และผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมของสหรัฐอเมริกา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของสหรัฐอเมริกาในตลาดโลก ด้วยโปรแกรมพัฒนาตลาดซึ่งสร้างอุปสงค์ในการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมของสหรัฐอเมริกา แก้ไขอุปสรรคการเข้าถึงตลาด และยกระดับเป้าหมายนโยบายการค้าของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม ในฐานะผู้ผลิตนมโคที่ใหญ่ที่สุดของโลก อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมของสหรัฐอเมริกาผลิตสินค้าคุณภาพระดับโลกอย่างยั่งยืน นำเสนอผลิตภัณฑ์อย่าง ชีสประเภทต่าง ๆ และส่วนผสมอาหารจากนมที่มีประโยชน์และดีต่อสุขภาพ (เช่น นมผงไขมันต่ำ เวย์โปรตีน นมพร่องมันเนย) ซึ่งกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ด้วยช่องทางหน่วยงานสาขาในสิงคโปร์ USDEC สิงคโปร์ จำกัด และเครือข่ายตัวแทนในภูมิภาคอาเซียนและทั่วโลก USDEC ทำงานร่วมกับผู้ซื้อและผู้บริโภคโดยตรง เพื่อกระตุ้นการซื้อของผู้บริโภคและผลงานนวัตกรรมที่ใช้ผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ USDEC ยังเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์รองรับ เกี่ยวกับประโยชน์ทางสุขภาพและโภชนาการของผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมของสหรัฐอเมริกา

ติดตาม USDEC สิงคโปร์บนอินสตาแกรมได้ที่ @ThinkUSAdairy สำหรับข้อมูลและแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมของสหรัฐอเมริกา รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของ U.S. CDE ในอนาคต และเยี่ยมชมแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโภชนาการ เทรนด์ใหม่ ๆ และการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมของสหรัฐอเมริกาได้ที่ http://www.thinkusadairy.org/seasia

เกี่ยวกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. CDE)

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. CDE) ก่อตั้งขึ้นโดย USDEC สิงคโปร์ ในประเทศสิงคโปร์ ปี พ.ศ. 2563 U.S. CDE เป็นสถาบันแห่งแรกที่เป็นทั้งแหล่งการเรียนรู้ การระดมความคิด และพื้นที่ทำงานร่วมกันสำหรับลูกค้าผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมของสหรัฐอเมริกา ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และพันธมิตรผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาคารขนาด 500 ตารางเมตรแห่งนี้ตั้งอยู่ที่โรเบิร์ตสันคีย์ในประเทศสิงคโปร์ ประกอบไปด้วยห้องครัวสาธิต ห้องปฏิบัติการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร ห้องสัมมนาและห้องประชุม รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ช่วยยกระดับทรัพยากรในภูมิภาคของ USDEC เพื่อคิดค้นวิธีแก้ปัญหาด้านโภชนาการ การตลาดและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์และเป็นมิตรกับผู้คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  U.S. CDE  เป็นตัวแทนของปณิธานและความมุ่งมั่นความตั้งใจในระยะยาวของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมของสหรัฐอเมริกาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้แปรรูปนมในสหรัฐอเมริกา โดยมีเป้าหมายที่จะเชื่อมต่อผู้ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกากับลูกค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้ที่เดินทางมาเยี่ยมชม U.S. CDE สามารถค้นหาและสัมผัสถึงแก่นแท้ของผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมของสหรัฐอเมริกา รับรู้แนวคิดและแรงบันดาลใจด้านนวัตกรรมในการประยุกต์ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมของสหรัฐอเมริกาให้เหมาะสมกับผู้บริโภคท้องถิ่น รับรู้ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคที่นำไปใช้ได้จริงและข้อมูลข่าวสารธุรกิจอัปเดตเกี่ยวกับแนวโน้มตลาด พลวัตทางการค้า การวิจัยด้านโภชนาการ การริเริ่มด้านความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ อีกมากมาย

บทความก่อนหน้านี้ดาวกับดวง ประจำวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 : โดย พิมพ์พรร
บทความถัดไปกกต.ตัดสิทธินายก 4-ส.อบจ. 116 คน ศึก อบจ.เดือด-แห่ร้อง 21 เรื่องใน 11 จว.