“พ่อเมืองบึงกาฬ” ต้อนรับ “มติชน” ร่วมหารือแนวทางฟื้นเศรษฐกิจหลังคลายล็อกดาวน์

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัด บึงกาฬ ให้การต้อนรับนายสุรพล พิทยาสกุล ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาจังหวัด ภายหลังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. มีมติยกเลิกประกาศห้ามออกจากเคหะสถาน หรือ เคอร์ฟิว พร้อมให้ผ่อนคลายล็อกดาวน์ ระยะที่ 4 ในกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิต กิจกรรมด้านออกกําลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนการ โดยเน้นย้ำให้ทุกกิจการ และกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลาย ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมอย่างแคร่งครัด

จังหวัดบึงกาฬนับเป็นจังหวัดตัวอย่างที่มี มาตรการในการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้เป็นผลสำเร็จ ซึ่งจังหวัดบึงกาฬ เป็นอีกจังหวัดในภาคอีสานที่ไม่พบผู้ป่วย อันเนื่องมาจากความร่วมมือของทุกฝ่ายภายใต้การบริหารจัดการที่ดี และจริงจังของพ่อเมืองบึงกาฬ นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัด

นอกจากนี้ บึงกาฬยังเป็นต้นแบบของการแก้ไขปัญหายางพารา ที่นำไปสู่การพัฒนาเมือง เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว วัฒนธรรม และพร้อมก้าวสู่ “สมาร์ตซิตี้” เมืองที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบ เช่น สาธารณูปโภค ถนนหนทาง การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 5 การก่อสร้างสนามบิน ฯลฯ โดยมีการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเริ่มคลี่คลาย การพัฒนาในด้านต่างๆ ก็ต้องเร่งดำเนินการ เพื่อไม่เกิดการ สะดุดในการพัฒนา โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ หลังวิกฤติการระบาดของไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันทุกฝ่าย โดยในรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดบึงกาฬประจำเดือนมีนาคม 2563 รายงานว่า “เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดบึงกาฬในเดือนมีนาคม 2563 บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจจังหวัดโดยรวมหดตัว พิจารณาจากเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) และเครื่องชี้ด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) หดตัว โดยด้านอุปทาน(การผลิต) จากภาคเกษตรกรรมภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการที่หดตัวด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) ด้านการบริโภคภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐ และการค้าชายแดนที่หดตัว ด้านการจ้างงานหดตัวต่อเนื่อง เสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัดอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อลดลงจากเดือนก่อน”

ทั้งนี้ นอกจากรายได้หลักทางการเกษตรโดยแฉพาะจากยางพารา และการค้าด่านชายแดนแล้ว ด้วยวิศัยทัศน์การเป็นนักพัฒนาของพ่อเมืองบึงกาฬ จึงชูเรื่องการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน ด้วยต้นทุนทางธรรมชาติของจังหวัดที่สวยงาม และมีความหลากหลาย ทำให้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้ จึงเป็นไปเพื่อการเตรียมพร้อมและรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน เพื่อเปิดเมืองบึงกาฬอย่างเต็มระบบ เพื่อประโยชน์ของบึงกาฬ ด้วยการขับเคลื่อนไปของพ่อเมืองนักพัฒนา นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัด บึงกาฬ

บทความก่อนหน้านี้อาทิตย์ละมื้อ/”คนข้างครัว” /บ๊ะจ่าง
บทความถัดไปในประเทศ / #รวมไทยสร้างชาติ