กปภ. เดินขบวนรณรงค์ “ประหยัดน้ำ สู้วิกฤตภัยแล้ง”

กปภ. เดินขบวนรณรงค์ ประหยัดน้ำ สู้วิกฤตภัยแล้ง

ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดงานโครงการเดินรณรงค์ ประหยัดน้ำ สู้วิกฤตภัยแล้งร่วมกับ นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมแจกเอกสารและแผ่นพับแนวทางการใช้น้ำประปาอย่างรู้คุณค่าที่สามารถปฏิบัติตามได้ง่าย ๆ แต่สามารถช่วยลดปริมาณการใช้น้ำประปาได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนแนะนำขั้นตอนการตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านมิให้รั่วไหล เพื่อกระตุ้นพฤติกรรมการประหยัดน้ำ ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือประหยัดน้ำจากประชาชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ณ หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563

บทความก่อนหน้านี้การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขารังสิต แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อปิดน้ำซ่อมท่อ ในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 21.00 น. – 12.00 น.
บทความถัดไป“นายกฯ”ถกสภาความมั่นคง รื้อแผนทำงาน ครอบคลุม “ความมั่นคง-โซเซียลมีเดีย