งานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ครั้ง 23 เถลิงฉัตรราชัน เฉลิมขวัญราชินื

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 20 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมแกรนด์ กาล่าโรส อาคารสิรินธร 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต นายวรพันธ์ แก้วอุดม ผอ.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ร่วมกับผู้บริหารในเครือโรงเรียนสวนกุหลาบ 11 สถาบัน แถลงข่าว งานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 23 “กรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ เถลิงฉัตรราชัน เฉลิมขวัญราชินี” ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วัตถุประสงค์ เพื่อน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันอันเป็นที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทย ดังคำขวัญของาน “กรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ เถลิงฉัตรราชัน เฉลิมขวัญราชินี” พร้อมทั้งให้นักเรียนไปในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้มีโอกาสร่วมกันแสดงออกถึงความสามารถด้านกรีฑา การเชียร์ และแปรอักษร การจัดขบวนพาเพรด การแสดงกลางแจ้ง และการบรรเลงดนตรีของวงโยธวาทิต

โดยมีนักเรียนโรงเรียนเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย 11 สถาบัน เข่าร่วมประมาณ 15,000 คน นอกจากการแข่งขันกรีฑา ในช่วงพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.ซึ่งมี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดและได้จัดมีการแสดงของ วงโยธวาทิต 11 สถาบัน (ชุด ชมพู ฟ้า เทิดองค์กษัตรา) และพิธีปิดได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ผอ.สุโข วุฑฒิโชติ เป็นประธาน และโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมทุกรุ่น ทุกประเภท ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมีการบูมสวนร่วมกันของนักเรียนปัจจุบัน และศิษย์เก่าของโรงเรียนเครือสวนกุหลาบวิทยาลัยทั้ง 11 สถาบันด้วยฯลฯ

บทความก่อนหน้านี้‘หม่อมเต่า’ให้กำลังใจ อสร.บัณฑิตแรงงาน จ.นราธิวาส ผู้ขับเคลื่อนภารกิจแรงงานในพื้นที่ชายแดนใต้
บทความถัดไป“หลานยิ่งลักษณ์”สวน”บิ๊กตู่” วิจารณ์ความสวยกับสมองไม่เหมาะ ไล่เอาเวลาไปแก้ปัญหาปชช.