พระองค์ภาฯ เสด็จมาทรงประกอบพิธีเททองหล่อ พระพุทธเมตตาประทานพร ณ วัดไผ่ล้อม

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จมาทรงประกอบพิธีเททองหล่อ พระพุทธเมตตาประทานพร ประดิษฐาน ภายในวิหารหลวงพ่อพูล วันที่ 23 ก.พ. 60 เวลา 09.39 น. ณ วัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม

จากเมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2548 วิสาขบูชารำลึก พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระมงคลสิทธิการ หลวงพ่อพูล อัตตะรักโข ท่านได้ละสังขารในวันดังกล่าว จวบจนวันนี้ ครบรอบ 12 ปีบริบูรณ์ คณะศิษยานุศิษย์ ต่างสำนึกในบุญญาบารมี ความมีเมตตาที่พระเดชพระคุณ มีต่อศิษยานุศิษย์ทุกผู้ทุกนาม และต่างพร้อมใจกันแสดงความกตัญญูกตเวทีด้วยดี สม่ำเสมอตลอดมา มิได้ขาดสาย

ด้วยดวงจิตและหัวใจที่ต่างระลึกเสมอว่า ท่านคือพระอริยะสงฆ์แห่งบรมครูมหาบูรพาจารย์องค์สูงสุด ที่ถึงพร้อมในความเป็นพระอมตะเถราจารย์อย่างแท้จริง

พระเดชพระคุณหลวงพ่อพูล ท่านดำเนินชีวิตในเพศบรรพชิต มุ่งมั่นถือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสะสมแต่คุณงามความดีมีเมตตาเป็นที่ตั้ง เคร่งครัดในพระธรรมวินัย รังสรรค์พัฒนาวัดวาอาราม ปลูกจิตสำนึก สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ญาติโยม ด้วยจิตอาสา นับเนื่องจวบจนวาระสุดท้ายแห่งชีวิต

พระเดชพระคุณ พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ในฐานะทายาทศิษย์ ได้อุทิศกายมอบใจถวายการทำงาน เปรียบเสมือนเงา หนักเอาเบาสู้ยืนหยัดข้างเคียงท่านด้วยความเคารพศรัทธา และตลอดเวลาที่บวชเรียนมา ได้ทุ่มเทรับใช้สนองงานรอบด้านทุกเรื่องที่ท่านมอบหมายบัญชา ถึงแม้ท่านจะละสังขารจากไป งานในพระพุทธศาสนาและงานเพื่อสังคมทุกเรื่อง ที่ท่านตัดสินใจลงมือกระทำนั้น ล้วนได้รับนิมิตคำสั่งมาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูลทั้งสิ้น

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน เผยว่า อาตมาและศิษยานุศิษย์ทุกหมู่เหล่า ต่างสำนึกในบุญคุณ และความเมตตาของหลวงพ่อพูลเสมอมา เมื่อท่านนิมิตเมตตาบัญชาสั่ง จึงได้ปรึกษาหารือศิษยานุศิษย์ โดยได้พร้อมใจถวายประกาศคุณงามความดีบารมีหลวงพ่อ ด้วยสำนึกในความกตัญญูกตเวทีมีปณิธานที่แน่วแน่ในการรวมพลัง สร้างวิหารถวายหลวงพ่อ ให้สมเกียรติแห่งความเป็นพระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณ พระมงคลสิทธิการ หลวงพ่อพูล อัตตะรักโข โดยมีนัยยะอันเป็นที่สุด แห่งที่สุด ของความเป็น สุดยอดพระอมตะเถราจารย์

และการดำเนินงานสร้างวิหารหลวงพ่อพูลนั้น สืบเนื่องมาจากที่ผ่านมา กุฏิหลังเก่าของท่าน มีประชาชนญาติโยมพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศ ทั้งคนไทยเอง และชาวต่างชาติจากหลายๆประเทศ ที่ต่างเคารพศรัทธาเพิ่มทวีคูณมากยิ่งขึ้น และในแต่ละวันได้เดินทางมาที่วัดไผ่ล้อม เพื่อกราบสักการะขอพร น้อมจิตบูชา สังขาร สรีระของท่าน ที่ปัจจุบันไม่เน่าเปื่อย ไม่ย่อยสลาย คงสภาพสมบูรณ์ดังเดิมทุกประการ สรีระของท่านประดิษฐานภายในโลงแก้ว สง่างามสมเกียรติ ส่งผลทำให้ทุกวันนี้ กุฏิที่ประดิษฐานสังขารของท่าน ที่สร้างมาตั้งแต่เมื่อปีพ.ศ.2509 ปัจจุบันได้ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา และนับวันยิ่งมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมากราบสังขาร ทำให้สถานที่กุฏิแห่งนี้คับแคบไปโดยปริยาย

คณะศิษยานุศิษย์จึงได้ปรารภจัดสร้างวิหารหลวงพ่อพูล แทนหลังเดิมขึ้น เพื่อน้อมถวายบูชาคุณ ประกาศคุณงามความดี ถวายเป็นเครื่องบูชาสักการะพระคุณ ถวายความกตัญญูกตเวทีแด่ท่าน
พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน กล่าวว่า วิหารหลวงพ่อพูล ทำการออกแบบโดย นายณัฐพงค์ ปิยมาภรณ์ นักวิชาการช่างศิลป์ระดับชำนาญการ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร โดยมีพุทธศิลป์ลักษณะแบบวิหารเป็นสถาปัตยกรรมไทย ยอดทรงมณฑป หลังคาจัตุรมุข ซ้อน 2 ชั้น มี คอสอง แกะสลักลวดลายลงรักปิดทอง หลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบ ตรงเชิงชายของหลังคาและชายคา มีปีกนกทุกด้าน ประดับด้วย กระจัง ลงรักปิดทอง

และบริเวณหน้าบัน ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต อัญเชิญพระปรมาภิไธย่อ “วปร” ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และอักษรพระนามย่อ “พภ” ของ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา อักษรพระนามย่อ “สร” ของ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ อักษรพระนามย่อ “ทป” ของ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประดิษฐานเพื่อความเป็นสิริมงคล

ส่วนผนังของวิหาร ก่ออิฐถือปูนกรอบเช็ดหน้าของหน้าต่างและประตู ลงรักปิดทอง ตัวบานของหน้าต่าง และประตู ติดตั้ง กระจกใส มีลวดลายประดับ รอบตัวอาคารวิหารมีกำแพงแก้วล้อมรอบ และเสาหัวเม็ดทรงมัณฑ์ ด้านหน้าของวิหารมีมุขโถงยื่นไปด้านหน้า มีบันไดขึ้น 3 ทาง ส่วนพื้นปูด้วยหินแกรนิต ส่วนฐานเป็นฐานเรียง ยกสูงจากระดับดิน 1.00 เมตร

ภายในวิหารจัดทำเป็น ซุ้มวิมาน แกะสลักลวดลายไทยลงรักปิดทอง ประดับกระจกสีทอง สำหรับประดิษฐาน พระประธาน พระพุทธเมตตา ประทานพร เนื้อโลหะปิดทอง ขนาดหน้าตักกว้าง 5 เมตร สูง 7 เมตร และรูปหล่อหลวงพ่อพูล อุ้มโลงแก้ว(ภายในประดิษฐานสังขารหลวงพ่อพูล) นั่งหนุมาน เนื้อขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาส ขนาดหน้าตักกว้าง 3 เมตร สูง 5 เมตร และเพดานของวิหาร ฉลุลวดลายไทย ปิดทอง และมีดาวเพดาน แกะสลักไม้ ลงรักปิดทอง

ด้านนอกรอบตัววิหาร จัดเป็นสวนหย่อม เพื่อให้เกิดความสง่างาม และความสวยงาม และเป็นที่พักผ่อนของพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมสร้างบุญบารมีในภพชาตินี้

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน กล่าวอีกว่า จากนั้นต่อมา ได้น้อมสักการะหลวงพ่อพูล จัดให้มีพิธีย้ายสังขาร นำขึ้นประดิษฐาน ณ ศาลาการเปรียญวัดไผ่ล้อม เป็นการชั่วคราว เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2554 ทำพิธีถวายเครื่องสักการะสังเวยเทพยดาผู้คุ้มครองสรีระพระเดชพระคุณ คณะสงฆ์วัดไผ่ล้อม สวดพระพุทธมนต์ ธรรมนิยามสูตร ประกอบพิธีเปลี่ยนผ้าครองที่สังขารหลวงพ่อพูล ถวายมหาสังฆทาน อุทิศถวายเทวดาทั้งแปดทิศถวายเครื่องสักการะสังขาร และกล่าวคำขอขมา ขอย้ายสังขาร เจ้าหน้าที่ ประกอบพิธีย้ายสังขาร พระเดชพระคุณ ไปประดิษฐานที่ศาลาการเปรียญ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา บูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องทองน้อย บูชาสักการะสังขาร เจ้าหน้าที่ ลาดภูษาโยง ทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์ทั้งนั้น บังสุกุล และอนุโมทนา

จวบจนปัจจุบัน ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2554 เวลา 14.30 น. นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นประธาน ในพิธีวางศิลาฤกษ์วิหารหลวงพ่อพูล ณ วัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ยังความปลาบปลื้มปิติ มาสู่คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพูลโดยถ้วนหน้ากัน

จากนั้นการก่อสร้างวิหารหลวงพ่อพูลได้คืบหน้า มาจนถึงปัจจุบัน

และในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.39 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จมาทรงประกอบพิธีเททองหล่อ พระพุทธเมตตา ประทานพร เพื่อประดิษฐาน เป็นพระประธาน ในวิหารหลวงพ่อพูล

และเมื่อวิหารหลวงพ่อพูล เสร็จสมบูรณ์ พุทธสถานแห่งนี้ จักเป็นศูนย์รวมจิตใจ พุทธศาสนิกชน ให้ได้มาสักการะบูชาสังขารหลวงพ่อพูล และเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาสืบต่อไป
บัดนี้ วัดไผ่ล้อม เนื่องแน่นไปด้วยผู้คน ทวีคูณมากขึ้น

และปัจจุบันถึงแม้ พระเดชพระคุณ หลวงพ่อพูล ละสังขารจากไป แต่ได้เกิดปรากฏเหตุการณ์ อัศจรรย์ สังขารของท่านสมบูรณ์คงสภาพเดิม มิแปรเปลี่ยน วรรณะประดุจหิน เปล่งรัศมีเปลี่ยนเป็นสีทอง ผุดผ่องในโลงแก้ว ที่ประดิษฐานให้ญาติโยมจากทั่วสารทิศ ได้กราบสักการบูชา ปรารถนาความเป็นสิริมงคลในชีวิตครอบครัว หน้าที่การงาน เจริญรุ่งเรือง ตลอดไป ตราบนานเท่านาน

หลวงพ่อพูล ท่านละสังขาร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2548 ตรงกับวันวิสาขบูชา และในโอกาสสำคัญเวียนมาบรรจบ ในปีพุทธศักราช 2560 ครบรอบ 12 ปี หลวงพ่อพูลละสังขาร วิสาขบูชารำลึก ตรงกับวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 พระเดชพระคุณพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน ทายาทศิษย์เอกหลวงพ่อพูล ได้จัดพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ ครอบครูเศียรพระพิราพ มหาเทพ บรมครูสูงสุด ประทานโชคลาภ อำนาจ วาสนา บารมี เมตตามหานิยม เพื่อความเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจให้ญาติโยมพุทธศาสนิกชนสืบต่อไป

สอบถามรายละเอียดได้ที่วัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม โทร.085-4156464, 061-7826264 www.watpailom.org หรือ E-matl : watpailom 2515 @ hotmail.com