รมว.แรงงาน ต้อนรับ ‘กาย ไรเดอร์’ ผอ.ใหญ่ไอแอลโอ ร่วมมือยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทย

รมว.แรงงาน ต้อนรับ ‘กาย ไรเดอร์’ ผอ.ใหญ่ไอแอลโอ ร่วมมือยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายกาย ไรเดอร์ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ โอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย กระชับความร่วมมือยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานสู่มาตรฐานสากล

วันนี้ (22 กรกฎาคม 2562) ที่ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายกาย ไรเดอร์ (Mr.Guy Ryder) ผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเยี่ยมเยียนประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งไอแอลโอ ครบ 100 ปี นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ตลอดจนในการเยือนประเทศไทยครั้งนี้ นายกาย ไรเดอร์ ยังมีวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมด้านการศึกษาระดับโลก ครั้งที่ 8 จัดขึ้นโดย Education International (EI) ซึ่งเป็นสหพันธ์สหภาพแรงงานครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับโลก
ม.ร.ว.จัตุมงคลฯ กล่าวว่า รัฐบาลไทยและกระทรวงแรงงานมีความยินดีอย่างยิ่งที่ผู้อำนวยการใหญ่ไอแอลโอได้มาเยือนประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง ในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 100 ปีไอแอลโอในปี 2562 โดยประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกร่วมก่อตั้งเมื่อปี 2462 ขอยืนยันเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการร่วมมือกับไอแอลโอในการส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานโดยการขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างเข้มแข็ง รวมทั้งขอขอบคุณที่ไอแอลโอให้เกียรติเชิญประเทศไทยให้เป็นหนึ่งใน
24 ประเทศทั่วโลกร่วมจัดกิจกรรมถ่ายทอดสดการเฉลิมฉลองในวาระโอกาสครบรอบ 100 ปี รัฐบาลไทยมีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเป็นไปตามกรอบวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อสร้างงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน ซึ่งต้องขอขอบคุณไอแอลโอที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยในการดำเนินงานให้สัตยาบันพิธีสารส่วนเสริมอนุสัญญาไอแอลโอ ฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ.1930 และอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคประมง ค.ศ.2007 รวมถึงการสนับสนุนให้มีการหารือไตรภาคีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของงานในอนาคต (Future of Work)

โอกาสนี้ ม.ร.ว.จัตุมงคลฯ ยังได้กล่าวแสดงความยินดีกับนายกาย ไรเดอร์ ถึงความสำเร็จในการกำหนดมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศฉบับใหม่ ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงและการล่วงละเมิดในโลกแห่งการทำงาน และปฏิญญาแห่งศตวรรษที่ผ่านการรับรองจากการประชุมใหญ่ไอแอลโอ สมัยที่ 108 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงแรงงานกับไอแอลโอ รวมถึงความคืบหน้าการขับเคลื่อนแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าของประเทศไทยที่จะมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

บทความก่อนหน้านี้ตามรอยเส้นทางผจญภัย “ติ๊ก-เจษฎาภรณ์” สู่เกาะรังนก จุดเริ่มต้นของสก๊อต รังนกแท้ รอเยล โกลด์
บทความถัดไปจับตานโยบายรัฐบาล นโยบาย แก้ไข รธน. พลังประชารัฐ-ปชป. ลงเอยแบบ วิน-วิน?