แรงงานไทยในอิสราเอล ปลื้ม ทำงานเกษตรรายได้ดี เดือนละกว่า 40,000 บาท

แรงงานไทยในอิสราเอล ปลื้ม ทำงานเกษตรรายได้ดี เดือนละกว่า 40,000 บาท

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ ตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่ไปทำงานเกษตรทางตอนเหนือและตอนกลางของอิสราเอล เผย แรงงานไทยพอใจกับสภาพการทำงาน สภาพการจ้าง และมีรายได้ดี เฉลี่ยเดือนละ 40,000 – 48,000 บาท เน้นย้ำ มุ่งมั่นตั้งใจทำงาน เก็บเงินส่งกลับครอบครัว ไม่ยุ่งเกี่ยวอบายมุขและยาเสพติด

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะผู้ตรวจราชการกรม นายสุวรรณ์ ดวงตา ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน นายชาคริตย์ เดชา ผู้ตรวจราชการกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนางอุดมลักษณ์ สอนสารี ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เดินทางตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่ทำงานในพื้นที่ภาคเหนือของอิสราเอล ณ Kibbutz Matsuva ซึ่งอยู่บริเวณทางตอนเหนือสุดเขตชายแดน อิสราเอล-เลบานอน โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นฟาร์มกล้วยหอมขนาดใหญ่
ของอิสราเอล มีแรงงานไทยจำนวน 14 คน ส่วนใหญ่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการพูดคุย พบว่า แรงงานไทยพอใจกับสภาพการทำงานและสภาพการจ้าง และมีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม

จากนั้น ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ ได้เดินทางต่อไปยัง Kibbutz Ein Sivan ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือสุดเขตชายแดน อิสราเอล-ซีเรีย เป็นสถานประกอบกิจการสวนเชอรี่เพื่อการท่องเที่ยว มีแรงงานไทย จำนวน 9 คน พบว่า แรงงานไทยพอใจกับสภาพการทำงานและค่าจ้างซึ่งเป็นไปตามกฏหมาย ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ ได้แสดงความห่วงใยแรงงานไทยที่ต้องทำงานอยู่ใกล้กับชายแดน ซึ่งเป็นพื้นที่มีความขัดแย้งและเน้นย้ำให้แรงงานไทยมุ่งมั่นทำงานเพื่อเก็บเงินส่งกลับไปยังครอบครัว ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันและยาเสพติด และให้ติดต่อฝ่ายแรงงาน เพื่อขอรับคำปรึกษาและความช่วยเหลือได้ในทุกเรื่อง

ต่อมาวันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะได้เดินทางไปพบปะนายจ้างและตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่ทำงานในพื้นที่ภาคกลางของอิสราเอล ณ Kibbutz Ramatachel ซึ่งเป็นสวนเชอรี่ มีแรงงานไทย จำนวน 10 คน จากการพูดคุย พบว่า แรงงานไทยพอใจกับสภาพการทำงานและสภาพการจ้าง ส่วนใหญ่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000 – 6,000 เชคเกล (NIS) หรือประมาณ 40,000 – 48,000 บาท ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมแรงงานไทยมีสภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ได้เน้นย้ำให้แรงงานไทย ขยัน อดทน ตั้งใจทำงานไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ไม่เล่นการพนัน เก็บเกี่ยวประสบการณ์และความรู้ต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยีการเกษตร มาปรับใช้และต่อยอดในการประกอบอาชีพเมื่อกลับมายังประเทศไทย ทั้งนี้ หากแรงงานไทยประสบปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือด้านแรงงานขอให้ปรึกษาฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ต่อไป

บทความก่อนหน้านี้เรื่องจริงของ ‘ทิม คุก’ ความจริง ของ ‘สตีฟ จอบส์’ ที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อน | ธุรกิจพอดีคำ
บทความถัดไปHow to Become Myself : เราทุกคนเล่นบทเป็นคนอื่นอยู่ทุกวัน