กวีกระวาด : ‘บรรพชน’ / อรุณรุ่ง สัตย์สวี

 

อรุณรุ่ง สัตย์สวี

 

‘บรรพชน’

 

คุณกำลังรบกับอนาคต

ที่อาจเป็นความทรงจำอันเลวร้าย

ในบั้นปลายชีวิต

หรืออาจอยู่ในกรอบรูปรางเลือน

ซึ่งลูกหลานซุกซ่อนไว้

ให้พ้นจากอดีตอันโง่เขลา

ของบรรพชน