เกือบรั้งบ๊วย! ไทยติดกลุ่ม เสรีภาพการเลือกตั้งโลก “น้อยที่สุด”

วันที่ 30 มกราคม 2561 มูลนิธิเพื่อความก้าวหน้าของเสรีภาพ หน่วยงานคลังปัญญาซึ่งเป็นหนึ่งในร้อยองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ภายใต้เครือข่ายแอตลาส ตั้งอยู่ในกรุงมาดริดของสเปน ออกรายงาน  ‘ดัชนีเสรีภาพในการเลือกตั้งทั่วโลก ปี 2018’ (คลิกอ่านได้ ที่นี่ ) ที่วัดดัชนีแต่ละประเทศในด้านการมีเสรีภาพในการจัดการเลือกตั้ง โดยการชี้วัดดังกล่าวจะวัดจาก เสรีภาพในการเลือกตั้ง การพัฒนาทางการเมือง สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง และอำนาจของผู้ออกเสียงเลือกตั้ง

โดยดัชนีวัดผลในปีนี้ ประเทศที่มีเสรีภาพในการเลือกตั้งมากที่สุดในโลก 10 อันดับ ได้แก่ ไอร์แลนด์,ไอซ์แลนด์,สวิตเซอร์แลนด์,ฟินแลนด์,ออสเตรเลีย,เดนมาร์ก,โปรตุเกส,สาธารณรัฐโดมินิกัน,สหราชอาณาจักรและลิทัวเนีย

ส่วนประเทศที่อยู่รั้งท้ายคือ ไทย (196) ซาอุดิอาระเบีย (197) และบรูไน (198) โดยที่ไทยถือว่าอยู่อันดับโหล่ในกลุ่มประเทศอาเซียน ขณะที่ฟิลิปปินส์อยู่ที่ 41 และถือเป็นอันดับ 1 ของกลุ่มประเทศอาเซียน อีกทั้งไทยยังถูกเกาหลีเหนือแซงห่างไปหลายอันดับโดยอยู่อันดับที่ 190

ทั้งนี้ ในรายงานได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับไทยว่า ในส่วนของประเทศไทยนั้น ได้สั่งสมจนกระทั่งมีธรรมเนียมที่เป็นประชาธิปไตยอย่างสัมพันธ์กัน แต่การรัฐประหารเมื่อปี 2557 ได้ส่งผลให้การสั่งสมลดลงไปมาก อีกทั้งรัฐบาลทหาร คสช. ยังไม่ได้ประกาศการเลือกตั้ง นั้นทำให้ยังไม่เป็นที่รับประกันได้ว่า รัฐบาลจะประกาศให้จัดการเลือกตั้งในปีนี้