ป.ป.ช.เปิดเซฟ อนุทิน รวย 4.4 พันล้าน มีเครื่องบิน 3 ลำ พร้อมบันทึกข้อตกลงท้ายทะเบียนหย่า 3แสน

ป.ป.ช.เปิดเซฟ อนุทิน รวยถึง 4.4 พันล้าน มีเครื่องบินถึง 3 ลำ ภริยามี 39 ล้าน ทรัพย์สินอื่นๆ อีกเพียบ รถยนต์ 2 คัน เรือ 2 ลำ บ้านหลังเดียว มูลค่า 60 ล้าน มีรายจ่ายต่อปี 19 ล้าน

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.66สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรณีพ้นจากตำแหน่ง ส.ส. 13 ราย โดยมีรายที่น่าสนใจคือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข กรณีพ้นจากตำแหน่งส.ส.เมื่อวันที่ 20 มี.ค.66

โดยนายอนุทิน แจ้งว่า ตนเอง และ .ส.ธนนนท์ นิรามิษ คู่สมรส (อยู่กินฉันกันฉันสามีภริยา) อายุ 39 ปี มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 4,411,661,136 บาท เป็นทรัพย์สินของนายอนุทิน 4,372,173,094 บาท เป็นทรัพย์สินของน.ส.ธนนนท์ 39,488,041 บาท

สำหรับทรัพย์สินของนายอนุทิน เป็นเงินฝาก 1,184,955,902 บาท เงินลงทุน 721,127,308 บาท เงินให้กู้ยืม 159,901,401 บาท ที่ดิน 34,602,250 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 60,601,000 บาท โดยเป็นบ้านพักอาศัย ตึกแถว 4 ชั้น ที่แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.ซื้อมาเมื่อปี 63 ราคา ยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ มูลค่ารวม 749,365,897 บาท ได้แก่ รถยนต์ 2 คัน เรือยนต์ 2 ลำ เครื่องบิน 3 ลำ สิทธิและสัมปทาน 1,251,579,334 บาท ทรัพย์สินอื่น จำนวน 15 รายการ มูลค่ารวม 210,040,000 บาท ประกอบด้วย สร้อยคอมือ 1 เส้น แหวน 4 วง นาฬิกา 24 เรือน พระเครื่อง 24 องค์ เครื่องเบญจรงค์ 11 ตู้ รูปภาพติดข้างฝา 8 ภาพ นอกจากนี้ แจ้งว่า มีหนี้สิน 14,592,154 บาท โดยเป็นเงินเบิกเกินบัญชี และหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ

นอกจากนี้ นายอนุทิน แจ้งว่า มีรายได้ต่อปี 2,290,040 บาท โดยเป็นเงินเดือนกับเบี้ยประชุม และมีรายจ่ายต่อปี 19,337,250 บาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 12,000,000 บาท เบี้ยประกัน 5,974,404 บาท เงินบริจาค 1,007,000 บาท บันทึกข้อตกลงท้ายทะเบียนหย่า 300,000 บาท ค่าสมาชิก RBSC 55,845 บาท

ขณะที่ทรัพย์สินของ น.ส.ธนนนท์ ประกอบด้วย เงินฝาก 11,483,141 บาท ยานพาหนะ 499,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 4,045,000 บาท ทรัพย์สินอื่น จำนวน 9 รายการ มูลค่ารวม 23,460,900 บาท ได้แก่ นาฬิกา 7 เรือน กระเป๋าสตรี 21 ใบ แหวน 4 วง ต่างหู 4 คู่ ชุดเครื่องประดับ 8 ชุด สร้อยคอมือ 1 เส้น เข็มขัด 1 เส้น เข็มกลัด 1 อัน ปืน 1 กระบอก นอกจากนี้ แจ้งว่า มีหนี้สิน 518,143 บาท โดยเป็นเงินเบิกเกินบัญชี นอกจากนี้ น.ส.ธนนนท์ มีรายได้ต่อปี 839,520 บาท จากกิจการร้านจ่าจ๋า คอฟฟี่ และมีรายจ่ายต่อปี 2,778,802 บาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวและเบี้ยประกัน