“สุดารัตน์” ขึ้นเวที มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2023 ชูการสร้าง New Engine ใหม่ เพื่อทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางการเดินทางและการขนส่งของโลก

“สุดารัตน์” ขึ้นเวที มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2023 ชูไทยสร้างไทย คือทางรอดของประเทศ ประกาศชวนแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยุติการสืบทอดอำนาจเผด็จการ พร้อมเป็นเซลล์แมน นำของดีประเทศไทยออกไปขายทั่วโลก ชูการสร้าง New Engine ใหม่ เพื่อทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางการเดินทางและการขนส่งของโลก
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ และนโยบายของพรรคไทยสร้างไทย บนเวที มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2023 โดยมีผู้เข้าประกวด ร่วมแสดงความคิดเห็น และสอบถามถึงการขับเคลื่อนนโยบายของพรรคไทยสร้างไทย และการแก้ไขปัญหาทางการเมืองของประเทศไทย
คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า พรรคไทยสร้างไทยสร้างขึ้นมา เพื่อเป็นทางรอดของประเทศไทย ยุติความขัดแย้งทางการเมืองสองขั้ว เราทุกคนต้องมาช่วยกันจุดไม้ขีดคนละก้านเพื่อเป็นแสงสว่าง เผาไล่ความมืดมิด กำจัดการสืบทอดอำนาจเผด็จการ คอร์รัปชั่น อำนาจนิยมที่กดหัวคนไทย พรรคไทยสร้างไทย จะร่วมกับทุกคนจะมาสร้างให้คนไทยชนะ
โดยเริ่มจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบันที่มุ่งตอบสนองการสืบทอดอำนาจของเผด็จการ โดยเฉพาะการให้อำนาจ ส.ว. ที่มาจากการแต่งตั้งเลือกนายกรัฐมนตรี และยังมีแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาประเทศ จึงควรเร่งผลักดันให้เกิดรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน และป้องกันการรัฐประหารที่เป็นวงจรอุบาทว์ในประเทศไทย พร้อมระบุโทษของผู้ที่ทำรัฐประหารคือกบฏ ซึ่งมีโทษสูงสุดคือประหารชีวิต เพื่อไม่ให้ผู้ใดมาปล้นอำนาจของประชาชนได้อีก
นอกจากนี้ พรรคไทยสร้างไทย ยังได้ร่าง กฎหมายขึ้นมา 1 ฉบับ เพื่อพักใช้ ใบอนุมัติ อนุญาตต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคในการทำธุรกิจ ในการทำมาหากินของคนตัวเล็ก เพื่อแขวนกฎหมายกว่า 1,400 ฉบับ ซึ่งจะช่วยให้พี่น้องประชาชนกลับไปทำมาหากินได้เร็วยิ่งขึ้น เศรษฐกิจของประเทศกลับมาฟื้นฟูหมุนเวียนได้ดีขึ้น และจะเป็นการสร้างโอกาสให้คนไทยสามารถระเบิดศักยภาพได้อย่างเต็มที่ เช่น การสร้างแบรนด์ การขายความเป็นไทยหรือ Thainess พร้อมยืนยันว่าหากได้เป็นรัฐบาล พร้อมสนับสนุนคนตัวเล็ก ทั้งด้านทุน องค์ความรู้ และตลาด ซึ่งตนพร้อมเป็นเซลล์แมนไปเจรจากับผู้นำประเทศต่างๆเพื่อนำของดีของประเทศไทย ออกไปทำให้คนทั่วโลกรู้จัก
คุณหญิงสุดารัตน์ ยืนยันด้วยว่า พรรคไทยสร้างไทย จะต้องทำให้ประเทศไทยกลับมายืนหนึ่งบนแผนที่โลกอีกครั้ง เพราะที่ผ่านมาเศรษฐกิจของประเทศเติบโตช้ากว่าประเทศอื่นๆ และยังหมดเสน่ห์ในด้านการลงทุน เราต้องสร้าง New Engine ใหม่เพื่อมารีสตาร์ทเครื่องยนต์ ซึ่ง โปรเจ็กต์แรกที่ต้องดำเนินการ คือ Global Gateway เพื่อทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางการเดินทางและขนส่งของภูมิภาคและของโลก
ในช่วงของการตอบคำถามคุณหญิงสุดารัตน์ยืนยันด้วยว่าพรรคไทยสร้างไทย มีนโยบายในการดูแลพี่น้องประชาชนตั้งแต่เกิดจนแก่ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายเรียนฟรีจนจบปริญญาตรีอย่างมีคุณภาพโดยไม่เป็นหนี้กยศ.
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและโอกาสต่างๆ เช่นกองทุน เครดิตประชาชน หรือกองทุนคนตัวเล็ก ซึ่งสามารถกู้ได้ตั้งแต่ 5,000 บาทจนถึง 50,000 บาทโดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่ต้องติดเครดิตบูโร
และบำนาญประชาชนเดือนละ 3,000 บาทรองรับสังคมผู้สูงวัย ซึ่งไม่ใช่โครงการประชารัฐหรือประชานิยม แต่เป็นการสร้างนโยบายเพื่อให้ผู้สูงวัย สามารถอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ ลดภาระลูกหลานให้สามารถตั้งตัวได้เร็วขึ้น และช่วยฟื้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ