“องอาจ”เสนอทางออก 3 ข้อ เร่งช่วยชีวิต #ตะวันแบม ย้อนสมัย ปชป.เป็นรัฐบาล ตั้งกรรมการที่ปรึกษาเพื่อใช้ 112 อย่างยุติธรรม

“องอาจ” เสนอทางออก 3 ข้อ เร่งช่วยชีวิต 2 นศ. อดอาหารประท้วง รัฐต้องส่งสัญญาณเป็นรูปธรรม และไม่นำไปขยายผลทางการเมืองชี้สมัย “ประชาธิปัตย์” เป็นรัฐบาล ตั้งกรรมการที่ปรึกษาเพื่อใช้ ม.112 อย่างยุติธรรม

1 ก.พ. 2566นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ได้อภิปรายในญัตติด่วนด้วยวาจาซึ่งเสนอโดยพรรคฝ่ายค้านที่ให้สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาศึกษาหาทางออกให้กับผู้ต้องขังทางการเมืองของ น.ส.ทานตะวัน ตัวตุลานนท์ (ตะวัน) และ น.ส.อรวรรณ ภู่พงศ์ (แบม) ว่า พรรคประชาธิปัตย์เห็นด้วยกับการเสนอญัตติของผู้นำฝ่ายค้าน และหัวหน้าพรรคก้าวไกลในเรื่องการอดอาหารประท้วงของ 2 นักศึกษาดังกล่าว โดยเมื่อวานนี้ (31 ม.ค.) ในที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งมีตนเป็นประธานในการประชุม ในฐานะ ประธาน ส.ส. ได้มีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาในที่ประชุม และที่ประชุมก็เห็นด้วยกับการที่ฝ่ายค้านจะเสนอญัตตินี้ด้วยวาจาต่อที่ประชุมสภาในวันนี้

โดยสาเหตุที่พรรคประชาธิปัตย์เห็นด้วยนั้น มีหลายประการ แต่ประการที่สำคัญที่สุดก็คือ ไม่ว่าการตัดสินใจของ “น้องตะวันและน้องแบม” ตามข้อเรียกร้อง 3 ข้อ คือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม การยุติคดีการเมืองกับประชาชน หรือให้สิทธิการประกันตนโดยไม่มีเงื่อนไข โดยเฉพาะที่ไม่มีหลักฐานว่าจะไปยุ่งเหยิงกับคดี หรือการประกันตนที่เกินกว่าความเหมาะสม รวมทั้งข้อที่ 3 คือเรื่องมาตรา 112

นายองอาจ กล่าวว่า ที่ประชุม ส.ส. ของพรรค ไม่ได้พิจารณาเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่เห็นว่าตั้งแต่ข้อเรียกร้อง ไปจนถึงวิธีการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามข้อเรียกร้องด้วยการอดอาหารและน้ำนั้น หลังจากที่ทุกฝ่ายได้รับทราบเรื่องนี้และในสังคมไทยก็มีทั้งคนเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้อง มีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่จะนำไปสู่บรรลุเป้าหมายตามข้อเรียกร้อง แต่ไม่ว่าคนในสังคมนี้จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในกรณีการอดอาหารประท้วงของน้องแบมและน้องตะวันก็ตาม แต่ทั้งหมดนี้ตนและพรรคประชาธิปัตย์ก็เห็นว่า เราควรจะต้องเคารพในสิทธิ เสรีภาพ และการตัดสินใจตามอุดมการณ์ความเชื่อความคิดที่เขาคิดว่านี่คือหนทางและวิธีการที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามข้อเรียกร้องที่เขาต้องการ โดยอย่างน้อยที่สุดเราต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพของน้องทั้งสองคน เพราะฉะนั้นเมื่อได้มีการพิจารณาข้อเรียกร้อง และพิจารณาการดำเนินการของน้องทั้งสองคนแล้ว ก็จะเห็นได้ชัดเจนว่ามี 3 ประเด็น ที่อยากฝากไว้ให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ได้พิจารณา

ประการแรก การอดอาหารและน้ำเพื่อให้บรรลุข้อเรียกร้องนั้น คงไม่มีใครในสังคมนี้อยากเห็นน้องทั้งสองคนต้องเสียชีวิตจากการอดอาหารและน้ำเพื่อให้บรรลุเงื่อนไข ขณะเดียวกันก็เชื่อว่าผู้คนในสังคมนี้ก็ช่วยกันคิดค้นวิธีการ ช่วยกันคิดค้นหาทางออก เพื่อไม่ให้เกิดการเสียชีวิต เพราะชีวิตของใครก็ตามไม่ว่าเขาจะมีความคิดทางการเมือง มีอุดมการณ์อย่างไรก็ตาม ล้วนเป็นความคิดที่เราต้องเคารพ เป็นการกระทำที่เราต้องเคารพ เพราะฉะนั้น ตนจึงมั่นใจว่าในขณะนี้จึงมีหลาย ๆ ฝ่ายกำลังดำเนินการทุกวิถีทางที่จะทำให้ไม่เกิดการเสียชีวิตขึ้น อย่างน้อยที่สุดจะเห็นได้ชัดเจนว่าการเคลื่อนย้ายน้องทั้งสองคนจากโรงพยาบาลในเรือนจำมาอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ก็เป็นวิธีการหนึ่ง และในทางการแพทย์ก็มีอีกหลาย ๆ วิธีการที่จะต้องดำเนินการเพื่อไม่ให้น้องทั้งสองคนต้องสูญเสียชีวิตในครั้งนี้ และทุกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการที่ถูกต้อง เหมาะสม ดังนั้นเรื่องนี้ไม่น่ามีปัญหา

ประการที่ 2 การดำเนินการตามข้อเรียกร้องนั้นสามารถดำเนินการได้ในหลายเรื่องหลายประการ โดยนายองอาจได้ชี้ให้เห็นว่า วันนี้รัฐบาลควรส่งสัญญาณให้สังคมเห็นว่า รัฐบาลนั้นรับฟังและพร้อมปฏิบัติตามข้อเรียกร้องในบางเรื่องที่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ หรือแม้แต่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดก็ตาม และหน่วยงานนั้น ๆ ก็สามารถที่จะพิจารณาได้ตามสมควร รวมถึงพิจารณาข้อเรียกร้องซึ่งการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรา 112 โดยเฉพาะการดำเนินคดีในมาตรา 112 รัฐบาลเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ก็สามารถดำเนินการให้ปัญหาที่หนักเป็นเบาได้

ซึ่งนายองอาจระบุว่า มาตรา 112 นั้น ไม่ใช่เป็นมาตราที่เพิ่งใช้ในปัจจุบัน หรือเพิ่งใช้ในยุครัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่เป็นนายกรัฐมนตรี แต่มาตราดังกล่าวได้ถูกใช้มาในหลายรัฐบาลที่ผ่านมา โดยเฉพาะในยุครัฐบาลของท่านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ซึ่งตนได้มีโอกาสนั่งอยู่ในคณะรัฐมนตรีด้วย ซึ่งในช่วงนั้นก็เป็นช่วงเวลาของการขับเคี่ยวกันอย่างหนักระหว่างสีต่างๆ ปรากฏว่ามีการใช้มาตรา 112 ดำเนินคดีกับบุคคลต่างๆอยู่พอสมควร แต่การแก้ไขปัญหาในขณะนั้นก็คือมีการตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากับการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรา 112 ขึ้นมา ทำให้สถานการณ์คลี่คลายไปพอสมควร

โดยนายองอาจ ได้ฝากไว้ให้รัฐบาลและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการในวันนี้ 3 เรื่อง ก็คือ นอกเหนือไปจากการที่ทุกฝ่ายกำลังหาทุกวิถีทางเพื่อดำเนินการไม่ให้น้องแบมและน้องตะวันต้องเสียชีวิตแล้ว ในเรื่องการพิจารณาข้อเรียกร้องของผู้อดอาหารและน้ำในครั้งนี้ ภาครัฐจะต้องส่งสัญญาณให้เห็นเป็นรูปธรรมด้วย เพราะต้องยอมรับความจริงว่าในข้อเรียกร้องของน้องครั้งนี้ก็เป็นความจริงที่สังคมได้ประจักษ์ระดับหนึ่ง โดยเฉพาะเรื่องของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม และข้อที่ 3 การที่มีหลายท่านบอกว่าไม่อยากให้การอดอาหารครั้งนี้นำไปสู่การขยายผลเป็นเรื่องราวอื่นๆ ทางการเมือง เพราะฉะนั้นการอดอาหารของน้องตะวันและน้องแบมครั้งนี้ ไม่ควรมีใครก็ตาม นำเรื่องการอดอาหารของน้องทั้งสองคนมาเป็นเงื่อนไขทางการเมืองเพื่อประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่ง ซึ่งจาก 3 เรื่องดังกล่าว ก็เชื่อว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นได้