หลุดว่อน! เอกสารคำนวณส.ส.400เขต คาดชงกกต.พิจารณา 9-10ม.ค.นี้

เมื่อวันที่ 7 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการเผยแพร่เอกสาร ตารางคำนวณ ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติ่ม (ฉบับ ที่ 1) พ.ศ.2565 เรียงตามเศษราษฎรที่มากสุด ข้อมูลราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยอ้างว่าเอกสารดังกล่าวมาจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีการแบ่งจำนวน ส.ส. 400 เขต จากฐานประชากร 66,090,475 คน จำนวนประชากรเฉลี่ย 165,226 คนต่อ ส.ส. 1 ที่นั่ง

ประกอบด้วย กทม. ประชากร 5,494,932 คน ส.ส. 33 ที่นั่ง

ส่วน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย จ.นครราชสีมา มีประชากร 2,630,058 คน ส.ส. 16 ที่นั่ง จ.ขอนแก่น มีประชากร 1,784,641 คน ส.ส. 11 ที่นั่ง จ.อุบลราชธานี มีประชากร 1,869,806 คน ส.ส. 11 ที่นั่ง จ.บุรีรัมย์ มีประชากร 1,576,915 คน ส.ส. 10 ที่นั่ง จ.ศรีสะเกษ ประชากร 1,454,730 คน ส.ส. 9 ที่นั่ง จ.อุดรธานี ประชากร 1,563,048 คน ส.ส. 9 ที่นั่ง จ.ร้อยเอ็ด ประชากร 1,291,131 คน ส.ส. 8 ที่นั่ง จ.สุรินทร์ ประชากร 1,372,910 คน ส.ส. 8 ที่นั่ง จ.ชัยภูมิ ประชากร 1,117,925 คน ส.ส. 7 ที่นั่งจ.สกลนคร ประชากร 1,145,187 คน ส.ส. 7 ที่นั่ง จ.กาฬสินธุ์ ประชากร 972,101 คน ส.ส. 6 ที่นั่ง จ.มหาสารคาม ประชากร 944,605 คน ส.ส. 6 ที่นั่ง จ.เลย ประชากร 637,341 คน 4 ที่นั่น จ.นครพนม ประชากร 716,647 คน ส.ส. 4 ที่นั่ง จ.บึงกาฬ ประชากร 421,684 คน 3 ที่นั่ง จ.สระแก้ว ประชากร 562,816 คน ส.ส. 3 ที่นั่ง จ.ยโสธร ประชากร 531,599 คน ส.ส. 3 ที่นั่ง จ.หนองคาย ประชากร 515,795 คน ส.ส. 3 ที่นั่ง จ.หนองบัวลำภู ประชากร 508,325 คน 3 ที่นั่ง จ.มุกดาหาร ประชากร 351,588 คน ส.ส. 2 ที่นั่ง จ.อำนาจเจริญ ประชากร 375,382 คน ส.ส. 2 ที่นั่ง

 

ส่วนภาคเหนือ ประกอบด้วย จ.เชียงใหม่ มีประชากร 1,792,474 คน ส.ส. 11 ที่นั่ง จ.เชียงราย ประชากร 1,299,636 คน ส.ส. 8 ที่นั่ง จ.ลำปาง ประชากร 718,790 คน ส.ส. 4 ที่นั่ง จ.ตาก ประชากร 684,140 คน ส.ส. 4 ที่นั่ง จ.น่าน ประชากร 474,539 คน ส.ส. 3 ที่นั่ง จ.พะเยา ประชากร 461,431 คน ส.ส. 3 ที่นั่ง จ.อุตรดิตถ์ ประชากร 442,949 คน ส.ส. 3 ที่นั่ง จ.แพร่ ประชากร 430,669 คน ส.ส. 3 ที่นั่ง จ.แม่ฮ่องสอน ประชากร 286,786 คน ส.ส. 2 ที่นั่ง จ.ลำพูน ประชากร 399,557 คน ส.ส. 2 ที่นั่ง

 

ภาคกลาง ประกอบด้วย จ.ชลบุรี มีประชากร 1,594,758 คน ส.ส. 10 ที่นั่ง จ.นนทบุรี ประชากร 1,295,916 คน ส.ส. 8 ที่นั่ง จ.สมุทรปราการ ประชากร 1,360,227 คน ส.ส. 8 ที่นั่ง จ.ปทุมธานี ประชากร 1,201,532 คน ส.ส. 7 ที่นั่ง จ.นครปฐม ประชากร 921,882 คน ส.ส. 6 ที่นั่ง จ.กาญจนบุรี ประชากร 894,283 คน ส.ส. 5 ที่นั่ง จ.พระนครศรีอยุธยา ประชากร 820,417 คน ส.ส. 5 ที่นั่ง จ.ราชบุรี ประชากร 865,807 คน ส.ส. 5 ที่นั่ง จ.สุพรรณบุรี ประชากร 830,695 คน ส.ส. 5 ที่นั่ง จ.ระยอง ประชากร 759,386 คน ส.ส. 5 ที่นั่ง จ.สระบุรี ประชากร 638,582 คน ส.ส. 4 ที่นั่ง

จ.สมุทรสาคร ประชากร 589,428 คน ส.ส. 4 ที่นั่ง จ.ลพบุรี ประชากร 735,293 คน ส.ส. 4 ที่นั่ง จ.ฉะเชิงเทรา ประชากร 726,687 คน ส.ส. 4 ที่นั่ง จ.เพชรบุรี ประชากร 482,950 คน ส.ส. 3 ที่นั่ง จ.จันทบุรี ประชากร 536,144 คน ส.ส. 3 ที่นั่ง จ.ปราจีนบุรี ประชากร 497,778 คน ส.ส. 3 ที่นั่ง จ.อ่างทอง ประชากร 272,587 คน ส.ส. 2 ที่นั่ง จ.นครนายก ประชากร 260,406 คน ส.ส. 2 ที่นั่ง จ.ชัยนาท ประชากร 318,308 คน ส.ส. 2 ที่นั่ง จ.ตราด ประชากร 227,808 คน ส.ส. 1 ที่นั่ง จ.สิงห์บุรี ประชากร 202,797 คน ส.ส. 1 ที่นั่ง จ.สมุทรสงคราม ประชากร 189,453 คน ส.ส. 1 ที่นั่ง

 

ขณะที่ ภาคกลางตอนบน ประกอบด้วย จ.เพชรบูรณ์ ประชากร 973,386 คน ส.ส. 6 ที่นั่ง จ.นครสวรรค์ ประชากร 1,028,814 คน ส.ส. 6 ที่นั่ง จ.พิษณุโลก ประชากร 844,494 คน ส.ส. 5 ที่นั่ง จ.สุโขทัย ประชากร 581,652 คน ส.ส. 4 ที่นั่ง จ.กำแพงเพชร ประชากร 708,775 คน ส.ส. 4 ที่นั่ง จ.พิจิตร ประชากร 525,944 คน ส.ส. 3 ที่นั่ง จ.อุทัยธานี ประชากร 323,860 คน ส.ส. 2 ที่นั่ง

 

ภาคใต้ ประกอบด้วย จ.นครศรีธรรมราช ประชากร 1,545,147 คน ส.ส. 9 ที่นั่ง จ.สงขลา ประชากร 1,431,063 คน ส.ส. 9 ที่นั่ง จ.สุราษฎร์ธานี ประชากร 1,073,663 คน ส.ส. 7 ที่นั่ง จ.นราธิวาส ประชากร 814,121 คน ส.ส. 5 ที่นั่ง จ.ตรัง ประชากร 638,206 คน ส.ส. 4 ที่นั่ง จ.ปัตตานี ประชากร 732,955 คน ส.ส. 4 ที่นั่ง จ.กระบี่ ประชากร 480,057 คน ส.ส. 3 ที่นั่ง จ.ภูเก็ต ประชากร 417,891 คน ส.ส. 3 ที่นั่ง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประชากร 553,298 คน ส.ส. 3 ที่นั่ง จ.ยะลา ประชากร 545,913 คน ส.ส. 3 ที่นั่ง จ.พัทลุง ประชากร 521,619 คน ส.ส. 3 ที่นั่ง จ.ชุมพร ประชากร 509,385 คน ส.ส. 3 ที่นั่ง จ.สตูล ประชาการ 325,303 คน ส.ส. 2 ที่นั่ง จ.พังงา ประชากร 267,442 คน ส.ส. 2 ที่นั่ง จ.ระนอง ประชากร 194,226 คน ส.ส. 1 ที่นั่ง