‘ที่ปรึกษา ตปท.’ ชี้ควบทรู-ดีแทค มีรายงาน 3 ฉบับ ‘กสทช.’ ต้องรอครบถ้วน

‘ที่ปรึกษา ตปท.’ ชี้ควบทรู-ดีแทค มีรายงาน 3 ฉบับ ‘กสทช.’ ต้องรอครบถ้วน 14 พ.ย. อย่าด่วนปิดดีล

 

หลังจากที่ ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคมที่ผ่านมา มีมติกำหนดการพิจารณาวาระการรายงานการรวมธุรกิจระหว่าง บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค จากเดิมวันที่ 12 ตุลาคม เป็นการประชุม กสทช. วาระพิเศษเพื่อพิจารณา ในวันที่ 20 ตุลาคม 2565

เนื่องจากรอรายงานผลการศึกษาจาก SCF Associates LTD ที่ปรึกษาอิสระจากต่างประเทศ ที่สำนักงาน กสทช.ได้มีการว่าจ้างเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม เพื่อศึกษาผลกระทบจากการรวมธุรกิจ และให้เสนอรายงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ทั้งหมด 3 ชุด โดยกำหนดส่งทุกวันที่ 14 ของเดือนกันยายน ตุลาคม และพฤศจิกายน

ดังนั้น การที่ที่ประชุม กสทช.จะกำหนดการพิจารณาการรวมธุรกิจในวันที่ 20 ตุลาคม ถือว่าเป็นการพิจารณาก่อนที่จะได้รับรายงานผลการศึกษาชุดสุดท้ายจากที่ปรึกษาอิสระจากต่างประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: “กสทช.” รอข้อมูลเพิ่ม เลื่อนเคาะควบรวม “ทรู-ดีแทค” เป็นวันที่ 20 ต.ค.

ซึ่งรายงานผลการศึกษาชุดที่ 1 ระบุว่า ผลการศึกษาชุดที่ 2 และ 3 จะมีการสร้างแบบจำลองตลาดไทยด้วยแบบจำลองเศรษฐกิจ 3 รูปแบบ ได้แก่ 1.การวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติของตลาดมือถือไทยโดยใช้แรงกดดันด้านราคาที่สูงขึ้น 2.การวิเคราะห์ รับเข้า/ส่งออก เกี่ยวกับความสมดุลในระบบเศรษฐกิจอันเป็นผลมาจากการควบรวมกิจการและผลกระทบจากการแข่งขัน และ 3.แบบจำลองดุลยภาพทั่วไปเชิงคำนวณของเศรษฐกิจไทยและสถานะหลังการรวมกิจการ

รวมถึง ประสบการณ์จากทั่วโลกเกี่ยวกับผลกระทบของตลาดระดับประเทศของการควบรวมกิจการ MNO ต่อการแข่งขันและผู้บริโภคผ่านชุดการศึกษาที่สำคัญ, หลายสถานการณ์ของเส้นทางการพัฒนาที่เป็นไปได้ รวมถึงสถานการณ์กรณีที่เลวร้ายที่สุด จากมุมมองของแบบจำลองธุรกิจ MNO ของตลาดที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหภาคในเชิงคุณภาพต่อเศรษฐกิจไทย และข้อสรุปเกี่ยวกับสภาวะตลาดในอนาคตและผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย พร้อมคำแนะนำ

ขณะที่ ก่อนหน้านี้ น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการ สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Saree Aongsomwang ระบุว่า (ด่วน !!! เอกสารหลุด) รายงานการศึกษาที่ กสทช.จ้างบริษัทที่ปรึกษาต่างประเทศ SCF Associates Ltd. ด้วยงบประมาณสิบล้านบาท ในเรื่องผลกระทบของการควบรวมค่ายมือถือทรู-ดีแทค ที่มีต่อสังคมไทยทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม โอกาสการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้ และสิทธิการเข้าถึงบริการของสังคม ทำให้เห็นหายนะที่สังคมไทยจะต้องเผชิญหน้า หาก กสทช.มีมติอนุญาตให้เกิดการควบรวม ที่ทำให้สามค่ายมือถือยักษ์ เหลือสองค่าย (ทรู+ดีแทค และเอไอเอส) ซึ่งสรุปโดยสาระสำคัญมีดังนี

  1. พื้นที่คนจน พื้นที่ห่างไกล ที่ที่ไม่สร้างผลกำไรจะไม่มีโครงข่าย หรือบริการใหม่ๆ เข้าไปถึง ซึ่งแปลว่า “คนจน คนชายขอบจะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง” โดนละเมิดสิทธิการเข้าถึงบริการคลื่นความถี่ที่ประชาชนเป็นเจ้าของ
  2. ในขณะที่กลุ่มรายได้สูง กลุ่มชุมชนเมืองที่จะสร้างกำไรสูงสุดให้สองค่ายที่เหลือในตลาด จะได้รับบริการโดยเฉพาะระบบ 5จี อย่างเต็มประสิทธิภาพ กลุ่มคนรายได้ปานกลางและคนจนเมืองต้องจ่ายค่าบริการที่สูงเกินความจำเป็น กับเทคโนโลยีทันสมัย
  3. การควบรวมที่มีเหลือสองค่าย หรือ duopoly จะไม่เกิดการแข่งขัน และกลายเป็นระบบร่วมมือกัน หรือ “ฮั้ว” ไปในที่สุด ทั้งนี้เพื่อลดต้นทุนในโครงข่ายสำหรับการให้บริการใหม่ๆ และลดการแข่งขันกันเอง
  4. การเข้าสู่ระบบสองค่ายหรือ duopoly จะทำให้เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศล้าหลัง ตามหลังประเทศฟิลิปปินส์ ที่ขณะนี้รั้งท้ายในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน
  5. จะต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่าสิบปีถึงจะสามารถพลิกฟื้นระบบตลาดสองค่ายนี้ กลับเป็นตลาดที่มีการแข่งขัน หรือเกิดคู่แข่งหน้าใหม่ในตลาด