น้ำท่วม : กทม.เตือนระดับสูงพื้นที่ริมเจ้าพระยา ปทุมฯเสริมกระสอบทรายกั้น หลังแม่น้ำล้นทะลัก

กทม.เตือนระดับสูงในแม่น้ำเจ้าพระยา เน้นชุมชนนอกแนวคันกั้น-จุดไม่มีเขื่อนป้องกัน ชาวปทุมเตรียมตัว! น้ำเริ่มล้นทะลักเข้าวัด ทต.บ้านกลางเสริมกระสอบทรายกั้น ตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบาย

 

นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมแนวแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำ หรือจุดที่ไม่มีเขื่อนป้องกันถาวร เช่น จุดพื้นที่เอกชน ท่าเรือ ขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิด และยกของขึ้นที่สูงในช่วงที่น้ำขึ้น

สำหรับระดับน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในวันนี้ (30 ก.ย. 65) ฐานน้ำทะเลหนุน น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 09.29 น. ระดับ +1.05 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.รทก.) ที่สถานีวัดบางนาวัดได้ระดับสูงสุด +1.96 ม.รทก. เมื่อเวลา 09.15 น. ต่ำกว่าแนวป้องกัน 0.84 เมตร แนวป้องกันอยู่ที่ 2.80 เมตร ที่สถานีปากคลองตลาด +2.02 ม.รทก. (09.30 น.) ต่ำกว่าแนวป้องกัน 0.98 เมตร แนวป้องกันอยู่ที่ 3.00 เมตร และที่สถานีวัดบางเขตใหม่ +2.04 ม.รทก. (08.45 น.) ต่ำกว่าแนวป้องกัน 1.46 เมตร แนวป้องกันอยู่ที่ 3.50 เมตร และในช่วงค่ำวันนี้ ยังมีน้ำขึ้นเต็มที่อีกในเวลาประมาณ 19.42 น. ระดับ +1.10 ม.รทก.

ทั้งนี้ ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มขึ้นนอกจากอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนแล้ว ยังเป็นน้ำเหนือที่ไหลบ่ามาเติม โดยในวันนี้ที่จุดวัด อ.บางไทร วัดได้ 2,929 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ขณะที่ความจุของลำน้ำรับได้ที่ 3,500 ลูกบาศก์เมตร/วินาที

อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กำชับทั้ง 17 สำนักงานเขตที่ดูแลพื้นที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ได้เตรียมพร้อมเฝ้าระวังจุดอ่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตรวจสอบแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วม หากพบจุดที่มีแนวรั่วซึมให้ซ่อมแซมโดยใช้สอบทราย พร้อมทั้งตรวจสอบความแข็งแรงของแนวกระสอบทรายที่ทำไว้เป็นแนวป้องกันชั่วคราวในจุดที่เป็นฟันหลอ เข้าไปดูแลชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้ข้อมูลแจ้งเตือน เตรียมพร้อมย้ายสิ่งของ/ปลั๊กไฟขึ้นที่สูง รวมทั้งประชาชนกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยติดเตียง ให้ได้รับความสะดวก เป็นต้น

ทั้งนี้ กทม.ได้เปิดช่องทางการรับแจ้งเหตุและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากฝนตกหนัก/น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ ผ่านทาง Traffy Fondue ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม 0 2248 5115 หรือโทรสายด่วน 199 และศูนย์ประสานงานน้ำท่วม ทั้ง 50 เขต

ขณะที่สถานการณ์ในจังหวัดปทุมธานีนั้น เมื่อเวลา 13.30 น. นายสายัณ นพขำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี นำทีมสมาชิกเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่กองช่าง งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง วางกระสอบทรายตามแนวเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา และตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากภายในบริเวณลานวัดศาลเจ้า และซอยวัดมะขาม

เนื่องจากอิทธิพลพายุดีเปรสชั่นโนรูทำให้มีฝนตกหนักตลอดทั้งคืน ซึ่งทางกรมชลประทานได้เพิ่มการปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,800 ลูกบาศเมตรต่อวินาที ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นสูงกว่าปกติ เพราะบริเวณทั้งสองวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีประชาชนมาหาซื้อของกินของฝากจำนวนมาก ทำให้สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านและชุมชนเหล่านี้

นอกจากนี้บริเวณดังกล่าวยังมีประชาชนมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจให้อาหารปลาและถือว่าเป็นการทำบุญ แต่ด้วยพื้นที่ที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา ดังนั้นทางเทศบาลบ้านกลางจึงได้เสริมแนวกระสอบทรายและทำทางเดินเข้าศาลาวัดทั้งสองแห่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ได้มาเลี้ยงปลา และตรวจสภาพโป๊ะท่าเทียบเรือหน้าวัดดูความแข็งแรงทนสภาพรับน้ำหนักได้มากน้อยแค่ไหน เพื่อความปลอดภัยผู้มาเที่ยวและหาซื้ออาหารในตลาดแห่งนี้

นายสายันต์ นายก ทต.บ้านกลาง กล่าวว่า วันนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นสูงมาก แต่ ทต.บ้านกลาง ได้เตรียมความพร้อมไว้ตลอด 24 ชม. ซึ่งระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 50 เซนติเมตร เทศบาลจะจัดพนักงานมาช่วยกันตั้งแต่เช้า เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าด้านใน ทต.บ้านกลาง พร้อมรับน้ำที่มีแนวโน้มจะสูงขึ้น ถ้ามีน้ำรั่วจากด้านในก็จะผันไปลงยังคลองเชียงราก ซึ่งมีประตูระบายน้ำสามารถสูบออกแม่น้ำเจ้าพระยาได้